*alt_site_homepage_image*

Atvykimo išmoka iš užsienio pritrauktiems darbuotojams

Atvykimo išmoka iš užsienio pritrauktiems darbuotojams
Daugiau informacijos

Šalies darbo rinkai vis dar trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Jei nusprendėte atvykti ar grįžti dirbti į Lietuvą, jums gali būti skiriama vienkartinė atvykimo išmoka.

Su darbdaviu turės būti sudaryta neterminuota darbo sutartis, o atvykstančiojo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją Ukrainoje, kai daugiau nei 13 tūkst. į Lietuvą atvykusių ukrainiečių jau įsidarbino Lietuvoje, vienkartinė išmoka galės būti taikoma ir Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems dėl Rusijos pradėtų vykdyti karinių veiksmų. Ukrainiečiams nebus taikoma sąlyga dėl aukštos pridėtinės vertės kuriančios profesijos.

Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą bus galima kreiptis ne anksčiau nei po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

Ukrainiečiai galės kreiptis ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

Prašymas dėl išmokos skyrimo Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas:

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Prašymas dėl išmokos skyrimo Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas:

Ukrainiečiams:

 • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“;
 • atvykus tiesiogiai raštu;
 • elektroniniu paštu atvykimoismoka@uzt.lt tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • adresu Trakų g. 39, Šiauliai, siunčiami pasirašyti dokumentų originalai.

Prašymus pildyti reikia lietuvių kalba / Applications are filled in Lithuanian / Заявки заповнюються литовською мовою / Bewerbungen werden auf litauisch ausgefüllt / Les demandes sont remplies en lituanien/ Заявки заполняются на литовском языке

Prašymo forma lietuvių kalba (LT)

Prašymo forma lietuvių kalba ukrainiečiams (LT-UA)

Prašymo forma anglų kalba (EN-UA)

Prašymo forma anglų kalba (EN)

Prašymo forma vokiečių kalba (DE)

Prašymo forma prancūzų kalba (FR)

Prašymo forma ukrainiečių kalba (UA)

Kartu su prašymu reikia pateikti:

 • neterminuotos darbo sutarties kopiją;
 • darbdavio pažymą apie prašymą pateikusio asmens vidutinį vieno mėnesio darbo užmokestį;
 • pažymą apie darbuotojų praėjusių kalendorinių metų vidutinį vieno mėnesio bruto darbo užmokestį.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, padedantys darbdaviams pritraukti trūkstamus aukštos kvalifikacijos specialistus iš užsienio, įskaitant nuo karo pabėgusius kvalifikuotus ukrainiečius, norinčius įsidarbinti Lietuvoje. Parama persikelti į Lietuvą taip pat galės pasinaudoti ir seniau išvykę emigrantai – Lietuvos piliečiai.  Atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams reglamentuoja Užimtumo įstatymo  481straipsnis.

Išmokos trukmė ir dydis

Iš užsienio pritrauktiems darbuotojams bus mokama vienkartinė 3444 Eur išmoka (4,1 MMA dydžio), jei jis nuo 2022 m. laikomas nuolatiniu šalies gyventoju, nors prieš tai pastaruosius penkerius metus gyveno užsienyje. Su darbdaviu turės būti sudaryta neterminuota darbo sutartis, o jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Taip pat šiai išmokai gauti bus vertinamas iš užsienio pritraukto darbuotojo gaunamas 6 mėnesių vidutinis darbo užmokestis – jis turėtų būti ne mažesnis nei 3444 Eur (4,1 MMA). Išmokai gauti bus vertinamas ir kitų tos įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.

Atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją Ukrainoje, kai daugiau nei 13 tūkst. į Lietuvą atvykusių ukrainiečių jau įsidarbino Lietuvoje, vienkartinė išmoka galės būti taikoma ir Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems dėl Rusijos pradėtų vykdyti karinių veiksmų.

Jiems vidutinio darbo užmokesčio dydžio kartelė kiek žemesnė. Pretenduoti į atvykimo išmoką jie galės tais atvejais, jei gaunamas vidutinis 3 mėnesių užmokestis yra ne mažesnis nei 2016 Eur (2,4 MMA). Vėlgi bus vertinamas praeitais kalendoriniais metais kitų įmonės darbuotojų gautas vidutinis darbo užmokestis.

Taip pat ukrainiečiams nėra taikoma sąlyga dėl aukštos pridėtinės vertės kuriančios profesijos.

Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą bus galima kreiptis ne anksčiau nei po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios. Ukrainiečiai galės kreiptis ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

Asmenys dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, skyrimo kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

Ukrainos piliečiaine anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

 Kreipiantis dėl išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams pateikiama:

 1. Prašymą skirti išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams;
 2. neterminuotos darbo sutarties, sudarytos tarp Prašymą pateikusio asmens ir darbdavio, kopija;
 3. darbdavio pažyma dėl Prašymą pateikusio asmens vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 1 priedą, arba skaičiuojant 3 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 2 priedą;
 4. darbdavio pažyma dėl darbuotojų praėjusių kalendorinių metų (prieš Prašymą pateikusio asmens įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Prašymas dėl išmokos skyrimo Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas:

Prašymas dėl išmokos skyrimo Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas:

Ukrainiečiams:

 • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“,
 • atvykus tiesiogiai raštu;
 • elektroniniu paštu atvykimoismoka@uzt.lt tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • adresu Trakų g. 39, Šiauliai, siunčiami pasirašyti dokumentų originalai.

Pažymėtina, kad gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus nurodytus dokumentus ar Prašymą pateikus kitais būdais, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) Prašymą pateikusio asmens prašo patikslinti duomenis, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.

Registracija