*alt_site_homepage_image*

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".

2021 metų antikorupcinio vertinimo pažymos:

Lėšų išieškojimo užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas

Lėšų išieškojimo aprašo pažyma

Registracija