*alt_site_homepage_image*

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2023-07-01) 2016.06.21 Įstatymas Nr. XII-2470
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS 2011.06.22 Įstatymas Nr. XI-1500
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-02-01 iki 2024-08-31) 1991.06.25 Įstatymas Nr. I-1489
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01) 2003.12.04 Įstatymas Nr. IX-1871

Nutarimai 

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) 2017.06.28 Nutarimas Nr. 518

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa 2013.04.17 SADM įsakymas Nr. A1-169
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų planas (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01) 2021.02.04 SADM įsakymas Nr. A1-108
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (suvestinė redakcija nuo 2014-11-14) 2013.02.25 SADM įsakymas Nr. A1-73
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-01) 2016.10.24 SADM įsakymas Nr. A1-573
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-27) 2015.05.20 SADM įsakymas Nr. A1-283

 

Registracija