*alt_site_homepage_image*

Aktualūs klausimai

Kas yra ,,Gal į Lietuvą?“ iniciatyva?
„Gal į Lietuvą?“ – Užimtumo tarnybos grįžtamosios  migracijos skatinimui skirta iniciatyva užsienyje gyvenantiems lietuviams apie šalies darbo rinką, jos tendencijas ir užimtumo galimybes.

Ar grįžus į Lietuvą man reikia registruotis Užimtumo tarnyboje?
Jeigu galite Lietuvoje savarankiškai rasti darbą, kurti verslą ar mokytis, registruotis Užimtumo tarnyboje nereikia.

Ar privalau deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje jeigu noriu Užsiregistruoti į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškos?
Taip, nes Užimtumo tarnybos paslaugos taikomos asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą (išskyrus EURES administruojamų išmokų perkėlimo atvejus).

Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje?
Jeigu išvykdami iš Lietuvos buvote deklaravę išvykimą, tuomet grįždami turite deklaruoti savo gyvenamosios vietos adresą. Deklaruodami savo gyvenamąją vietą Jūs pranešate, jog parvykote, kad jums būtų suteiktos įvairios paslaugos – socialinė parama, pirmenybė darželiuose, nemokamas gydymas.

Gyvenamoji vieta deklaruojama seniūnijoje pagal asmens adresą, atvykstant į seniūniją asmeniškai arba per e-valdžios portalą (www.epaslaugos.lt), prisijungiant per internetinę bankininkystę, su elektroniniu arba mobiliuoju parašu.

Kaip užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje?
Registruotis galite Jums patogiu metu Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, patvirtinus tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą (pasinaudojant e. bankininkyste).

Jeigu neturite galimybės registruotis internetu, atvykite į savo gyvenamosios vietos Užimtumo tarnybos teritorinį skyrių.

Kokius dokumentus turėti registruojantis Užimtumo tarnyboje?
Registruodamiesi pateikite šiuos dokumentus:

 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą);
 • išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
 • U2 dokumentą, jei norite eksportuoti į Lietuvą kitoje šalyje Jums skirtą nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Kokias paslaugas grįžtantiems teikia Užimtumo tarnyba?
Grįžtantiems iš užsienio Užimtumo tarnyba teikia visas turimas paslaugas.  

Aktualiausios teikiamos paslaugos: 

 • konsultacijos darbo paieškos, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
 • įsidarbinimo galimybių vertinimas;
 • tarpininkavimas įdarbinant;
 • finansinė parama profesijos ar naujų kompetencijų įgijimui, darbo įgūdžių tobulinimui (pameistrystės programa ir stažuotė), darbo vietos sau steigimui.

Ar galima registraciją Užimtumo tarnyboje persikelti į kitą miestą, jeigu pasikeitė gyvenamoji vieta?
Jeigu pakeičiate gyvenamąją vietą, registracinės kortelės duomenis galite persikelti į kitą miestą pagal faktinę gyvenamąją vietą. Jums reikėtų pateikti prašymą priskirtam Jūsų konsultantui.

Ar grįžęs iš užsienio gausiu nedarbo socialinio draudimo išmoką, kol ieškosiu darbo?
Į nedarbo socialinio draudimo išmoką galite pretenduoti, kai esate užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir jos sprendimu Jums suteikiamas bedarbio statusas, jeigu per paskutinius 30 mėnesių iki registracijos Užimtumo tarnyboje dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą. Taip pat jeigu Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių.  

Kur rasti daugiau informacijos apie Lietuvos darbo rinką?
Informacijos apie bendrą situaciją šalies darbo rinkoje galite rasti (www.uzt.lt). 

Kokius dokumentus pasiimti grįžtant į Lietuvą?
Kiekvieno grįžtančio žmogaus situacija yra unikali, todėl gali prireikti įvairių dokumentų. Tačiau labiausiai tikėtina, kad Jums reikės dokumentų, susijusių su darbo laikotarpiais ir (ar) darbo santykiais:

  • PD U1 dokumentas (jį išduoda paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnyba arba kompetentinga socialinio draudimo įstaiga; forma reikalinga pretenduojant į nedarbo išmokas Lietuvoje);
  • PD U2 dokumentas  (jį išduoda paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnyba; forma reikalinga norint kitoje valstybėje narėje gaunamą nedarbo išmoką persikelti į Lietuvą);
  • darbo sutarčių;
  • algalapių ar pažymų apie uždarbį;
  • P60 ar P45 formos pažymos (jas išduoda darbdaviai; tai aktualu dirbusiems Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje);
  • pensininko pažymėjimo (jeigu jau esate išėjęs į pensiją).

Papildomi dokumentai:

 • E104 arba S041 formos pažyma – ligos, motinystės, nedarbingumo ir mirties atvejais (pažymoje nurodyta, kokios įmokos mokėtos šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote);
 • E112 arba S2 formos pažyma – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (jeigu grįžote į Lietuvą planiniam gydymui);
 • jeigu grįžote su vaikais, pravartu turėti dokumentus, įrodančius užsienyje jų baigtą ugdymo programą.
Registracija