*alt_site_homepage_image*

Kokybės politika

Užimtumo tarnyba, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujasi veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto nuostatomis ir atsižvelgia į klientų reikalavimus. 
Kokybės politika orientuota į organizacijos strateginius prioritetus ir atspindi svarbiausius kokybės valdymo principus, siekiant patenkinti visų svarbių suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius bei užtikrinti nuolatinį tobulinimą. 
MISIJA 
Padėti darbo ieškantiems įsitvirtinti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų bei juos išlaikyti siekiant darbo rinkos pusiausvyros. 
VIZIJA 
Pripažinta ir besimokanti, darbo rinką koordinuojanti organizacija. 
VERTYBĖS  
Patikimumas.  
Atvirumas. 
Inovatyvumas. 
KOKYBĖS TIKSLAI,  
nukreipti į Klientus:  
• Didinti darbo ieškančių asmenų perėjimą į tvarų užimtumą.
• Padėti darbdaviams tvariai apsirūpinti darbo jėga.
nukreipti į Komandą:  
• Didinti darbuotojų įsitraukimą.
• Modernizuoti IT platformą.
nukreipti į Kitas svarbias suinteresuotas šalis
• Stiprinti partnerių ekosistemą.
ĮSIPAREIGOJIMAI 
Analizuoti, suprasti ir tenkinti organizacijos klientų poreikius. 
Skatinti visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą paslaugų kokybės gerinimo procese. 
Užtikrinti kompetencijų ugdymą, kaupti žinias ir patirtį, įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus. 
Pripažinti ir vystyti bendruomenės gebėjimus, iniciatyvą bei pasiekimus. 
Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją. 
Užtikrinti, kad periodiškai yra nustatomi kokybės tikslai ir vertinami jų įgyvendinimo rezultatai. 
Taikyti procesinį ir sisteminį požiūrį, siekti tobulinti veiklos valdymą, gerinti teikiamų paslaugų ir vykdomų procesų kokybę. 
Plėtoti partnerių tinklą, siekiant tapti pripažinta darbo rinką koordinuojančia organizacija. 
Diegti vadybines inovacijas siekiant vertės visoms suinteresuotoms šalims. 
Puoselėti kokybės kultūrą. 
Užtikrinti kokybės vadybos sistemos efektyvų funkcionavimą ir nuolatinį tobulinimą. 
Šios Kokybės politikos nuostatos yra prieinamos visoms suinteresuotoms šalims, žinomos ir suprantamos Užimtumo tarnybos darbuotojams. 
Užimtumo tarnybos veiklos kokybę patvirtinantį sertifikatą galite rasti čia.

 

Registracija