*alt_site_homepage_image*

Kokybės politika

Užimtumo tarnyba, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujasi veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto nuostatomis ir atsižvelgia į klientų reikalavimus.

Kokybės politika orientuota į organizacijos strateginius prioritetus ir atspindi svarbiausius kokybės valdymo principus, siekiant patenkinti visų svarbių suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius bei užtikrinti nuolatinį tobulinimą.

MISIJA

Padėti darbo ieškantiems įsitvirtinti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų bei juos išlaikyti siekiant darbo rinkos pusiausvyros.

VIZIJA

Pripažinta ir besimokanti, darbo rinką koordinuojanti organizacija.

VERTYBĖS

 • Patikimumas
 • Atvirumas
 • Inovatyvumas

KOKYBĖS TIKSLAI

nukreipti į Klientus:

 • didinti darbo ieškančių asmenų perėjimą į tvarų užimtumą;
 • padėti darbdaviams tvariai apsirūpinti darbo jėga.

nukreipti į Komandą:

 • didinti darbuotojų įsitraukimą;
 • modernizuoti IT platformą.

nukreipti į Kitas svarbias suinteresuotas šalis:

 • stiprinti partnerių ekosistemą.

Užimtumo tarnybos tikslai:

 • derinti darbo pasiūlą ir paklausą;
 • mažinti nedarbą ir užkirsti jam kelią;
 • gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Siekdama užsibrėžtų tikslų, Užimtumo tarnyba įsipareigoja užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, teikiamų paslaugų atitikimą klientų poreikiams, kokybės vadybos  standartui LST EN ISO 9001 ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimams bei nuolatinį organizacijos kokybės vadybos sistemos tobulinimą.

Užimtumo tarnybos kokybės tikslų nustatymo gairės:

 • formuoti aukštos kvalifikacijos personalą, orientuotą į klientų poreikių patenkinimą ir gebantį pasiūlyti tinkamas paslaugas, siekiant kuo didesnio gyventojų užimtumo;
 • organizacijos mastu stebėti ir vertinti KVS procesų įgyvendinimo kokybę, taip valdant neatitiktis ir užkertant kelią jų pasikartojimui;
 • nuolat gerinti KVS, procesų rezultatyvumą ir efektyvumą;
 • formuoti kokybiškos vadybos kultūrą organizacijoje, įtraukiant visus darbuotojus į KVS tobulinimą;
 • ugdyti darbuotojų atsakingą požiūrį į atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui. 

Užimtumo tarnybos veiklos kokybę patvirtinantį sertifikatą galite rasti čia.

 

Registracija