*alt_site_homepage_image*

Profesinės reabilitacijos įgyvendinimas

 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2025-12-31) 1991.11.28 Įstatymas Nr. I-2044

Nutarimai

Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2005.04.18 Nutarimas Nr. 413

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kriterijų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos aprašas 2024.04.12 SADM įsakymas Nr. A1-280
Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2020-08-26) 2005.07.01 SADM įsakymas Nr. A1-144

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-07-28) 2018.12.07 LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-601
Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-01-10) 2020.12.03 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-475
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos patvirtinimo ir jo naudojimo tvarkos nustatymo 2021.04.23 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-172
Registracija