*alt_site_homepage_image*

Subsidija darbo asistento išlaidoms

Priimdami šiuo metu darbo ieškantį žmogų su negalia ar išlaikydami darbo vietą dirbančiam darbuotojui su negalia, kuriam nustatyta darbo asistento pagalba atliekant darbo funkcijas, Jums bus kompensuojama dalis darbo asistento išlaidų ir tuo pačiu Jūs prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką.

Ką reikia žinoti, norint įgyvendinti subsidijos darbo asistento išlaidoms priemonę? Atsakymus rasite čia.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Subsidija darbo asistento išlaidoms gali pasinaudoti darbdaviai, kurių  darbuotojams su negalia, atliekant darbo funkcijas, nustatytas darbo asistento pagalbos poreikis:

  • darbdaviai, įdarbinantys darbingo amžiaus, registruotus Užimtumo tarnyboje:

0-55 procentų dalyvumo lygio (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 0-55 procentų darbingumo lygio) ar sunkaus, vidutinio ar lengvo neįgalumo lygio asmenis su negalia;

  • darbdaviai, išlaikantys darbo vietas užimtiems darbuotojams su negalia:

darbingo amžiaus asmenims su negalia, kuriems nustatytas iki 55 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – iki 55 procentų darbingumo lygis) ar sunkaus/vidutinio/lengvo neįgalumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – sunkus/vidutinis/lengvas neįgalumo lygis) ir kurie iki 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo socialinėse įmonėse bei nenutraukė darbo sutarties (už kuriuos iki 2022 m. gruodžio 31 d. nebuvo skirta asistento subsidija);

˗ darbingo amžiaus dirbantiems asmenims, kuriems pirmą kartą nustatytas iki 55 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – iki 55 procentų darbingumo lygis) ar sunkaus, ar vidutinio, ar lengvo neįgalumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – sunkus ar vidutinis, ar lengvas neįgalumo lygis);

- darbingo amžiaus dirbantiems asmenims, kuriems pasikeitus dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) ar neįgalumo lygiui, nustatytas mažesnis, negu buvo dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo)  ar neįgalumo lygis.

Subsidija darbo asistento išlaidoms  sudaro 62 procentus subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną  asmens su negalia, kuriam nustatytas asistento pagalbos poreikis, faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta asistento pagalba.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 43 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Darbo asistento pagalbos poreikį ir terminą nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Agentūra). Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei Agentūros nustatytas darbo asistento pagalbos poreikio terminas.

Su subsidijos darbo asistento išlaidoms priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami dokumento pavadinimą:

Registracija