*alt_site_homepage_image*

Subsidija darbo asistento išlaidoms

Priimdami šiuo metu darbo ieškantį žmogų su negalia ar išlaikydami darbo vietą dirbančiam darbuotojui su negalia, kuriam nustatyta darbo asistento pagalba atliekant darbo funkcijas, Jums bus kompensuojama dalis darbo asistento išlaidų ir tuo pačiu Jūs prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką.

Ką reikia žinoti, norint įgyvendinti subsidijos darbo asistento išlaidoms priemonę? Atsakymus rasite čia.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Subsidija darbo asistento išlaidoms gali pasinaudoti darbdaviai, kurių  darbuotojams su negalia, atliekant darbo funkcijas, nustatytas darbo asistento pagalbos poreikis:

  • darbdaviai, įdarbinantys darbingo amžiaus, registruotus Užimtumo tarnyboje:

0-55 procentų darbingumo lygio ar sunkaus, vidutinio ar lengvo neįgalumo lygio asmenis su negalia;

  • darbdaviai, išlaikantys darbo vietas užimtiems darbuotojams su negalia:

- darbingo amžiaus žmonėms su negalia, kuriems nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis ar sunkus/vidutinis/lengvas neįgalumo lygis ir kurie iki 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo socialinėse įmonėse bei nenutraukė darbo sutarties (už kuriuos iki 2022 m. gruodžio 30 nebuvo skirta asistento subsidija);

˗ darbingo amžiaus dirbančius asmenis, kuriems pirmą kartą nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis ar sunkus ar vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

- darbingo amžiaus dirbantiems asmenims, kuriems pasikeitus darbingumo ar neįgalumo lygiui, nustatytas mažesnis, negu buvo darbingumo ar neįgalumo lygis.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimas tęsiamas iki 2023 m. birželio 30 d.  darbdaviams (buvusioms socialinėms įmonėms), kuriems  iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių  įstatymą buvo skirta subsidija asistento išlaidoms už iki 40 proc. darbingumo lygio ar sunkaus ar vidutinio neįgalimo lygio asmenis, kuriems buvo nustatytas asistento pagalbos poreikis.

Subsidija darbo asistento išlaidoms  sudaro 62 procentus subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną  asmens su negalia, kuriam nustatytas asistento pagalbos poreikis, faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta asistento pagalba.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 43 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Darbo asistento pagalbos poreikį ir terminą nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau NDNT). Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei NDNT nustatytas darbo asistento  pagalbos poreikio terminas.

Su subsidijos darbo asistento išlaidoms priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami dokumento pavadinimą:

Registracija