*alt_site_homepage_image*

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas užimtiems asmenims
Daugiau informacijos

Jei Jūsų įmonė reorganizuojama ar modernizuojama, galime pasiūlyti platų profesinio mokymo programų spektrą. Darbuotojai galės atnaujinti žinias ir kurti pridėtinę vertą darbe.

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas.
 • Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo papildomai finansuojama mokymo stipendija.
 • kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).
 • apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.

Užimtam asmeniui profesinis mokymas organizuojamas, kai: 

 • Juridinių asmenų registre yra nurodyta, kad užimto asmens darbdavys yra reorganizuojamas arba restruktūrizuojamas ir užimtas asmuo siekia įgyti naują kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją bei pasilikti dirbti pas tą patį darbdavį arba įsidarbinti laisvoje darbo vietoje;
 • užimtas asmuo pateikia dokumentus, pagrindžiančius jo darbdavio vykdomą modernizavimo procesą, dėl kurio užimtam asmeniui būtina įgyti naują kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją ir pasilikti dirbti pas tą patį darbdavį.

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas(dydžiai tie patys kaip ir bedarbiams, žr. aukščiau);

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:

 • Mokymo stipendija(0,5 MMA arba 365,0 Eur);
 • Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal(kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);
 • Apgyvendinimo išlaidos(kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. 

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. 

Užimtų asmenų profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

 • Trišalė sutartis dėl profesinio mokymo su užimtu asmeniu (4 priedas)
 • Profesinio mokymo kuponas (1 priedas)
 • Profesinio mokymo sutartis (6 priedas)
 • Mokymo sutartis praktiniam mokymui (7 priedas)
 • Lankomumo apskaitos žiniaraštis (19 priedas)
 • Paslaugų suteikimo aktas (3 priedas)
 • Prašymas dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų (17 priedas)

Profesinį mokymą reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracija