*alt_site_homepage_image*

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Daugiau informacijos

Užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą – tam ir skirta ši nauja paramos priemonė.

 1. Bedarbiai gali įgyti ar tobulinti bendrąsias ar profesines žinias matematikos, gamtos mokslų, technologijų, skaitmeninio raštingumo srityse. Galite rinktis ir aukštojo mokslo studijų programos dalį.
 2. Kita šios paramos priemonės dalis – valstybinės kalbos mokymas tiek bedarbiams, tiek dirbantiems užsieniečiams.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų išlaidas.
 • Mokymo stipendiją (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį)
 • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 • Apgyvendinimo išlaidas, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas (bedarbiams).

Kokie įsipareigojimai?

 • Darbdavį galite rasti dar prieš mokymus, pas kurį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją dirbsite 6 mėnesius.
 • O galbūt nuspręsite darbdavio ieškoti po mokymų ar rinksitės galimybę dirbti savarankiškai.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, bet reikia patobulinti turimą  kvalifikacijos ar įgyti naujų kompetencijų?  Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti naujas kompetencijas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas, skirtas padėti bedarbiams įgyti ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tarp jų ir pagal aukštojo mokslo studijų programos dalį (studijų modulį), taip pat mokytis valstybinės kalbos ir užimtiems asmenims mokytis valstybinės kalbos.

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Bedarbiams neformaliojo suaugusiųjų švietimo priemonė gali būti organizuojama siekiant įgyti ar tobulinti:

 • bendrąsias kompetencijas – pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skirtas plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines kompetencijas;
 • profesines kompetencijas – pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tarp jų ir pagal aukštojo mokslo studijų programos dalį (studijų modulį), skirtas konkrečios profesijos (specialiųjų) kompetencijų plėtotei siekiant lanksčiai įsitraukti į besikeičiančią darbo rinką ir (arba) planuojant profesinę karjerą;
 • valstybinės kalbos mokymasis (užsieniečiams).

Užimtiems asmenims (užsieniečiams), siekiant tvirtesnės jų integracijos į darbo rinką, neformaliojo suaugusiųjų švietimas gali būti organizuojamas mokytis valstybinės kalbos.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

 1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų išlaidas:

Paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 3 MMA (arba 2520,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai neformaliosios suaugusiųjų švietimo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau);
 • 1,2 MMA (1008,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai programos trukmė iki 50 val. trukmės);
 1. Mokymo stipendiją (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį) – 0,5 MMA arba 420,0 Eur;
 2. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 3. Apgyvendinimo išlaidas, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 4. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas (bedarbiams).

Kai dėl mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, asmeniui mokama 0,4 MMA dydžio stipendija.

 Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos neformalųjį suaugusiųjų švietimą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos neformalųjį suaugusiųjų švietimą, o neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis, baigęs mokslus pasirinktoje mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėją būsimas mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas su bedarbiu sudaroma pagal Užimtumo tarnybos nustatytas paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas čia.

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:

 • Trišalė sutartis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo (8 priedas)
 • Dvišalė sutartis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo (9 priedas)
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kuponas (2 priedas)
 • Profesinio mokymo sutartis (6 priedas)
 • Mokymo sutartis praktiniam mokymui (7 priedas)
 • Prašymas dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų (17 priedas)
 • Lankomumo apskaitos žiniaraštis (19 priedas)
 • Paslaugų suteikimo aktas (3 priedas)

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracija