*alt_site_homepage_image*

Užsieniečių įdarbinimas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2004.04.29 Įstatymas Nr. IX-2206

Nutarimai

Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2024-04-30) 2000.12.15 Nutarimas Nr. 1458

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvota 2023 metams (suvestinė redakcija nuo 2023-11-29) 2022.12.07

SADM įsakymas Nr. A1-826

Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvota 2024 metams 2023.12.08

SADM įsakymas Nr. A1-819

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-07-01) 2013.03.27 SADM įsakymas Nr. A1-133
Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-11-30) 2020.06.12 SADM įsakymas Nr. A1-545
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-03)  2015.03.19 SADM įsakymas Nr. A1-139
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-08-01) 2017.05.15 SADM įsakymas Nr. A1-253

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01) 2019.09.27 VSDFV direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-401/EV-281/V-395
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams 2023.11.23 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223

Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-03-01)

2019.06.12 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-298

Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-05-18)

2022.07.25 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-223

Kitų ministrų įsakymai

Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo (suvestinė redakcija nuo 2022-10-25) 2022.02.28 VRM įsakymas Nr. 1V-145
Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-07-02) 2020.08.04 EIIM įsakymas Nr. 4-639
Registracija