*alt_site_homepage_image*

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas

Norite neatsilikti nuo šiuolaikinių darbo rinkos poreikių? Siekiate įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančią profesiją? Užimtumo tarnyba padės. Aukštą pridėtinę vertę kuriančios profesijos susijusios su investavimu į mokslinius tyrimus, eksperimentine plėtra bei inovacijomis.

Nuo ko pradėti, jei norite įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ar kompetencijas? Atsakymus rasite čia

Ką reikia žinoti norint įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ar kompetencijas? Atsakymus rasite čia

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, bet neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijos atitinkančios šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimus? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą?

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti naujas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas.

AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIŲ KVALIFIKACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMAS

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė, skirta padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įtrauktas į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašąį kurį įtraukiamos kvalifikacijos, atitinkančios ne žemesnį negu IV Lietuvos kvalifikacijos sandaros lygį, ir šiuos kvalifikacijų lygius pagrindžiančios kompetencijos, jeigu kvalifikacijos ir kompetencijos susijusios su investavimu į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei inovacijas (toliau – MTEPI) ir su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis prioritetinėmis Lietuvos MTEPI raidos kryptimis.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

 1. Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo paslaugoms:

Paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9 MMA (arba 8316,0 Eur) dydžio aukštą pridėtinę vertę kuriančiai kvalifikacijai įgyti;
 • 5 MMA (arba 4620,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti
 1. Mokymo stipendiją
 • Bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas –  0,5 MVA arba 2,83 Eur už lankytą valandą arba nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžio;
 • Užimtiems asmenims – 0,3 MVA arba 1,70 Eur už lankytą valandą.
 1. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 2. Apgyvendinimo išlaidas, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
 3. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas (bedarbiams).

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba su bedarbiu ar užimtu asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar (ir) kompetencijų įgijimą.

Būsimas darbdavys po mokymo įsipareigoja įdarbinti bedarbį ar užimtą asmenį (jei jis keičia darbo vietą) ar esamas darbdavys įsipareigoja tęsti užimtam asmeniui darbo sutartį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Bedarbis ar užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas numatytą darbdavį ar tęsti darbo sutartį pas esamą darbdavį ir išdirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Užimtumo tarnybai privalo atlyginti visas jos patirtas išlaidas, kai:

 • bedarbis ar užimtas asmuo, be svarbių priežasčių nevykdo trišalėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nenutraukti mokymosi arba įsidarbinti, arba nenutraukti darbo sutarties 6 mėnesius;
 • darbdavys, be svarbių priežasčių nevykdo trišalėje sutartyje nustatyto įsipareigojimo nenutraukti darbo sutarties 6 mėnesius.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar (ir) kompetencijų įgijimą.

Bedarbis ar užimtas asmuo, baigęs mokslus pasirinktoje mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą ar užimtas asmuo, po mokymų, tęs darbo sutartį pas esamą darbdavį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Užimtumo tarnybai privalo atlyginti visas jos patirtas išlaidas, kai bedarbis ar užimtas asmuo, be svarbių priežasčių nevykdo dvišalėje sutartyje nustatyto įsipareigojimo nenutraukti mokymosi.

Sudarant dvišalę sutartį dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo, mokymo  teikėją būsimas mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu.

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonės dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:

 • Trišalė sutartis dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo (15 priedas)
 • Dvišalė dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo (16 priedas)
 • Profesinio mokymo kuponas (1 priedas)
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kuponas (2 priedas)
 • Profesinio mokymo sutartis (6 priedas)
 • Mokymo sutartis praktiniam mokymui (7 priedas)
 • Prašymas dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų (17 priedas)
 • Lankomumo apskaitos žiniaraštis (19 priedas)
 • Paslaugų suteikimo aktas (3 priedas)

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonės reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracija