*alt_site_homepage_image*

Teisės aktai

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas.
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo forma.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas.
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitos forma.
Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma. (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai)
Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma. (Duomenų subjektui)
Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalo forma.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisėto intereso, tvarkant asmens duomenis, nustatymo tvarkos aprašas.
Teisėto intereso vertinimo akto forma.

Registracija