*alt_site_homepage_image*

Įdarbinimo su pagalba paslaugos

Įdarbinimo su pagalba paslaugos
Daugiau informacijos

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims. Specialistai padeda įsidarbinti ar įsitvirtinti darbo vietoje.

Jei neįgalus asmuo turi darbo pasiūlymą ir susiduria su sunkumais, jam padedama susitvarkyti dokumentus, suprasti darbo sąlygas ar būsimas darbo funkcijas.

Lydimoji pagalba teikiama darbdavio ar neįgalaus asmens prašymu. Taip asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių jis gali netekti darbo.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar elektroniniu paštu info@uzt.lt.

Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims, siekiant jiems individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje.

Šias paslaugas sudaro pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras

  • Jei neįgalus asmuo turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir neįgaliu asmeniu, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant.
  • Taip pat yra padedama neįgaliam asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas.

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar neįgalaus asmens prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo.

Kur kreiptis dėl įdarbinimo su pagalba paslaugų?

Turėdamas darbo pasiūlymą neįgalus asmuo gali kreiptis į aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą dėl pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras poreikio nustatymo. Jūsų bus prašoma užpildyti įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikio įvertinimo klausimyną.

Kai asmuo įsidarbina ir darbdavys sutinka bendradarbiauti darbo ieškančiam asmeniui naudojantis šia paslauga, dėl lydimosios pagalbos gali kreiptis darbo ieškantis asmuo arba jo darbdavys, pateikiant prašymą organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus.

Įdarbinimo su pagalba paslaugas apibrėžia šie teisės aktai:

Registracija