*alt_site_homepage_image*

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas
Daugiau informacijos

Norite įgyti naują profesiją? Užimtumo tarnyba pasiruošusi padėti tiek darbo ieškantiems, tiek dirbantiems.

Finansuosime:

 • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas.
 • Mokymo stipendiją.
 • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas).
 • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas).
 • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Kokie įsipareigojimai?

 • Darbdavį galite rasti dar prieš mokymus, pas kurį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją dirbsite 6 mėnesius.
 • galbūt nuspręsite darbdavio ieškoti po mokymų ar rinksitės galimybę dirbti savarankiškai.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas.

PROFESINIS MOKYMAS BEDARBIAMS

Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

 1. Profesinio mokymo paslaugų išlaidas:

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 5 MMA (arba 4200,0 Eur) dydžio kvalifikacijai įgyti
 • 2,5 MMA (arba 2100,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,2 MMA (1008,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

2. Mokymo stipendiją (0,5 MMA arba 420,0 Eur);

3. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas);

4. Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas);

5. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Kai dėl mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, asmeniui mokama 0,4 MMA dydžio stipendija.
 

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, baigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas su bedarbiu sudaroma pagal Užimtumo tarnybos atliktomis darbo rinkos prognozėmis nustatytas paklausias profesijas, įgyjamas dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose.

Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias baigus, suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

Informacija mokymo teikėjams dėl mokymo programų pateikimo čia.

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu.


Profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:

 • Trišalė sutartis dėl profesinio mokymo su bedarbiu (2 priedas)
 • Dvišalė sutartis dėl profesinio mokymo su bedarbiu (3 priedas)
 • Profesinio mokymo kuponas (1 priedas)
 • Profesinio mokymo sutartis (6 priedas)
 • Mokymo sutartis praktiniam mokymui (7 priedas)
 • Prašymas dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų (17 priedas)
 • Lankomumo apskaitos žiniaraštis (19 priedas)
 • Paslaugų suteikimo aktas (3 priedas)

PROFESINIS MOKYMAS UŽIMTIEMS ASMENIMS

Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.

Užimtam asmeniui profesinis mokymas organizuojamas, kai: 

 • Juridinių asmenų registre yra nurodyta, kad užimto asmens darbdavys yra reorganizuojamas arba restruktūrizuojamas ir užimtas asmuo siekia įgyti naują kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją bei pasilikti dirbti pas tą patį darbdavį arba įsidarbinti laisvoje darbo vietoje;
 • užimtas asmuo pateikia dokumentus, pagrindžiančius jo darbdavio vykdomą modernizavimo procesą, dėl kurio užimtam asmeniui būtina įgyti naują kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją ir pasilikti dirbti pas tą patį darbdavį.

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas (dydžiai tie patys kaip ir bedarbiams, žr. aukščiau);

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:

 • Mokymo stipendija (0,5 MMA arba 365,0 Eur);
 • Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);
 • Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. 

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. 

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas su užimtu asmeniu sudaroma pagal Užimtumo tarnybos atliktomis darbo rinkos prognozėmis nustatytas paklausias profesijas, įgyjamas dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose.


Užimtų asmenų profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

 • Trišalė sutartis dėl profesinio mokymo su užimtu asmeniu (4 priedas)
 • Dvišalė sutartis dėl profesinio mokymo su užimtu asmeniu (5 priedas)
 • Profesinio mokymo kuponas (1 priedas)
 • Profesinio mokymo sutartis (6 priedas)
 • Mokymo sutartis praktiniam mokymui (7 priedas)
 • Lankomumo apskaitos žiniaraštis (19 priedas)
 • Paslaugų suteikimo aktas (3 priedas)
 • Prašymas dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų (17 priedas)

Profesinį mokymą reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracija