*alt_site_homepage_image*

Darbo ieškantiems

Atnaujinta 2024-02-02

Kokio amžiaus asmuo gali registruotis Užimtumo tarnyboje?

Registruotis Užimtumo tarnyboje gali ne jaunesni kaip 14 metų darbo ieškantys asmenys.

Ar galima registruotis Užimtumo tarnyboje internetu?

Registruotis internetu galite Jums patogiu metu. Registraciją vykdykite naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje uzt.lt prieinama el. paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. 

Užimtumo tarnyba atkreipia Jūsų dėmesį, kad registruojantis internetu, paskutiniame registracijos žingsnyje, reikia pasirinkti konsultacijos laiką su Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus priskirtu specialistu. Tam, kad matytumėte tolimesnį specialisto darbo grafiko laiką, virš grafiko reikia paspausti „sekanti savaitė“, radę laisvą laiką konsultacijai pasirinkite ir užbaikite registraciją.

Užimtumo tarnyba patikslina, kad e. paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ teikiama tik patvirtinus tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą (pasinaudojant el. bankininkyste).

Pridedame aktualias nuorodas:

Registracija Užimtumo tarnyboje: https://uzt.lt/regostracija-užimtumo-tarnyboje/43

Patarimai ieškantiems darbo: https://uzt.lt/patarimai/patarimai-ieskantiems-darbo/138

Ar registracijos data yra nuo užsiregistravimo ar nuo susitikimo su paskirtu Užimtumo tarnybos specialistu?

Registracijos data – tai diena, kada registracija įvykdoma. Susitikimo su paskirtu specialistu laikas neturi įtakos registracijos datai. Informacija apie sėkmingai įvykdytą registraciją Užimtumo tarnyboje matoma prisijungus prie el. paskyros Užimtumo tarnybos svetainėje, dešinėje paskyros pusėje žemiau užrašo „Mano profilis“.

Ar registruojantis galima pasirinkti skyrių, kuriame noriu lankytis, ar iš karto paskiriamas specialistas?

Vykdant registraciją internetu klientas nukreipiamas į klientų aptarnavimo skyrių pagal kontaktinėje informacijoje nurodytą gyvenamąją vietą. Paskutiniame registracijos žingsnyje, konsultanto darbo grafike, Jūs turite pasirinkti konsultacijos su paskirtu specialistu laiką. Informacija apie sėkmingai įvykdytą registraciją Užimtumo tarnyboje, paskirtą specialistą ir apsilankymo laiką, matoma Užimtumo tarnybos svetainėje prisijungus prie el. paskyros, dešinėje paskyros pusėje žemiau užrašo  „Mano profilis“.

Ar galima registraciją persikelti į kitą miestą, jeigu pasikeitė gyvenamoji vieta?

Pasikeitus gyvenamajai vietai, registracinės kortelės duomenis galima persikelti į kitą miestą pagal faktinę gyvenamąją vietą. Reikia pateikti prašymą priskirtam konsultantui.

Ar galiu užsiregistruoti keliuose Užimtumo tarnybos skyriuose, nes gyvenu ir Kaune, ir Kėdainiuose?

Asmuo vienu metu gali būti registruotas tik viename Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje. Klientų aptarnavimo skyrius paskiriamas pagal nurodytą gyvenamosios vietos adresą.

Ar galima pasikeisti paskirto susitikimo su Užimtumo tarnybos specialistu datą ir laiką?

Susitikimo datos ir laiko keitimą derinti galite tik su Jums paskirtu aptarnaujančiu specialistu. Siūlymą dėl laiko keitimo paskirtam specialistui galite teikti prisijungę prie savo el. paskyros ne vėliau nei likus 3 dienoms iki apsilankymo.

Kaip nutraukti registraciją Užimtumo tarnyboje?

Prašymą nutraukti registraciją Užimtumo tarnyboje galite pateikti Jums paskirtam aptarnaujančiam specialistui raštu, elektroniniu paštu ar naudojantis internetinėje svetainėje uzt.lt elektronine paslauga „Pranešimai“. Prisijungę paskyroje skiltyje „Pranešimai“ turite spragtelti mygtuką „Sukurti pranešimą“, tuomet įveskite siunčiamo laiško temą ir turinį. Spragtelėkite mygtuką „Siųsti“, Jūsų pranešimo gavėjas bus Jus aptarnaujantis Užimtumo tarnybos specialistas. Taip pat galite užpildyti laisvos formos prašymą ir elektroniniu paštu persiųsti Jus aptarnaujančiam specialistui (el. pašto adresas nurodyta kliento atmintinėje, kuri įteikiama registracijos Užimtumo tarnyboje metu).

Registraciją Užimtumo tarnyboje nutraukiau savo noru. Kada galiu registruotis pakartotinai?

Termino, kada asmuo gali registruotis pakartotinai po registracijos nutraukimo savo noru, nėra. Tokiu atveju registruotis pakartotinai galite Jums patogiu metu ir būdu.

Ar galiu pasirinkti konsultaciją nuotoliniu būdu?

Registruojantis į Užimtumo tarnybą paslaugų teikimo būdą galite pasirinkti:

- Nuotoliniu būdu;

- kontaktiniu būdu;

- mišriu būdu.

Ar galiu registruotis telefonu?

Asmenys registruotis Užimtumo tarnyboje telefonu negali. 

Jeigu turite galimybę naudotis el. priemonėmis, registruotis galite, bet kada, Jums patogiu metu, internetu, pasinaudodami Užimtumo tarnybos interneto svetainėje uzt.lt prieinama e. paslauga „Registracija“ arba nesant galimybei - tiesiogiai kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių pagal gyvenamąją vietą. Išankstinės registracijos nėra yra gyva eilė, atvykus reikės palaukti.  

 

Atnaujinta 2024-02-02

Kada suteikiamas statusas užsiregistravus Užimtumo tarnyboje?

Bedarbio ar kitas Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje nurodytas statusas Užimtumo tarnyboje įregistruotam darbo ieškančiam asmeniui suteikiamas nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos. Sprendimas dėl statuso suteikimo priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, nuo informacijos iš valstybės registrų ir informacinių sistemų gavimo.

Esu mažosios bendrijos narė, tačiau mažosios bendrijos veikla sustabdyta, o aš dirbau kitoje įmonėje pagal darbo sutartį daugiau nei 12 mėnesių ir praradau darbą. Ar neatnaujinus mažosios bendrijos veiklos ir netekus darbo pagal darbo sutartį kitoje įmonėje po išdirbtų vienerių metų man būtų suteikiamas bedarbio statusas?

Jeigu esate mažosios bendrijos, kurios veikla sustabdyta, narė, Jums būtų suteikiamas bedarbio statusas.

Esu bedarbė, gaunu nedarbo socialinio draudimo išmoką. Ar neprarasiu bedarbio statuso, jeigu pradėsiu dirbti VšĮ nepelno siekiančioje organizacijoje?

Neatlygintino užimtumo veikla nepelno siekiančioje organizacijoje įtakos bedarbio statusui neturi.

Jeigu asmuo dirba pagal autorinę sutartį ar gali pretenduoti į bedarbio statusą?

Jeigu Jūs sudarysite autorinę sutartį, kuri bus vienkartinio pobūdžio, informacija bus gaunama vieną ar du kartus per metus (atsitiktinė veikla) – bedarbio statusui ji neturės įtakos. Tik valstybinei mokesčių inspekcijai atlikus mokestinį patikrinimą ir nustačius, kad autorinei sutarčiai būdingas tęstinumas, pasikartojimas, pajamas asmuo gaus irgi tęstinį laikotarpį – tokiu atveju bus laikoma, kad asmuo užsiima savarankiška veikla ir bedarbio statuso asmuo turėti negalės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 punkto 2 papunktis numato, kad bedarbis yra asmuo, kuris neužsiima savarankiška veikla ir atitinka kitas šiame straipsnyje  numatytas sąlygas.

Ar pradedant dirbti su verslo liudijimu bedarbio statusas panaikinamas?

Bedarbio statusas gali būti sustabdomas ir atkuriamas, kai atsiranda ne ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai arba bedarbis pradeda individualią veiklą (su verslo liudijimu) ir ją vykdo ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Bedarbio statusas sustabdomas, verslo liudijime nurodytiems laikotarpiams, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ir atkuriamas nuo kitos darbo dienos po individualios veiklos pagal verslo liudijimą pabaigos. Bedarbio statusas yra panaikinamas, jeigu nuo registracijos dienos tos pačios rūšies veikla vykdoma daugiau kaip 180 dienų.

Asmuo, registruotas Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje užpildė prašymą išduoti individualios veiklos pažymą. Ar tiesa, kad nuo to momento jis praranda bedarbio statusą?

Pradėjus vykdyti individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, bedarbio statusas panaikinamas.

Užimtumo tarnybos specialistas man pasiūlė darbą pagal turimą darbo patirtį, bet neturiu reikiamos kvalifikacijos. Ar toks darbo pasiūlymas tinkamas ?

Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims teikiami tinkamo darbo pasiūlymai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 21 dalimis  9 mėnesius nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos tinkamas darbas yra darbas, kuris atitinka visus šiuos požymius: atitinka darbo ieškančio asmens kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, ir (ar) turimą darbo patirtį arba darbo ieškančio asmens pageidavimą atlikti darbo skelbime nurodytas darbo funkcijas (eiti pareigas);Užimtumo tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nėra gavusi oficialios informacijos apie su darbo ieškančio asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą; kelionė nuo darbo ieškančio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir atgal trunka ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną ir mėnesio kelionės išlaidos nekainuoja daugiau kaip 15 procentų darbo skelbime nurodytos mėnesinės algos, skaičiuojant pagal atstumą nuo asmens nuolatinės gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vieno kilometro įkainį; darbo skelbime siūloma mėnesinė alga yra ne mažesnė už tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo mėnesį bedarbio gaunamą nedarbo socialinio draudimo išmoką, kurios dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu, ir pirmus 3 mėnesius sudaro ne mažiau kaip 80 procentų, o ketvirtą–devintą mėnesį – 60 procentų darbo ieškančio asmens 3 paeiliui einančius kalendorinius mėnesius, einančius prieš atleidimo iš darbo mėnesį, turėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuotų vidutinių darbo ieškančio asmens draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, bet ne mažesnis kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis proporcingai dirbtam laikui.

 Jeigu prasidėjo dešimtas mėnuo nuo asmens registracijos Užimtumo tarnyboje dienos arba jeigu tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo dieną asmuo Užimtumo tarnyboje buvo registruotas kaip bedarbis daugiau kaip 9 mėnesius per 18 mėnesių laikotarpį iki tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo dienos, tinkamu darbu laikomas darbas, kuris atitinka šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus požymius: Užimtumo tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nėra gavusi oficialios informacijos apie su darbo ieškančio asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą; kelionė nuo darbo ieškančio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir atgal trunka ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną ir mėnesio kelionės išlaidos nekainuoja daugiau kaip 15 procentų darbo skelbime nurodytos mėnesinės algos, skaičiuojant pagal atstumą nuo asmens nuolatinės gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vieno kilometro įkainį.

Užimtumo tarnyba paaiškina, kad  bedarbio statuso netenkama,  bedarbis be svarbių priežasčių atsisako sudaryti individualų užimtumo veiklos planą ar dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose, ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis arba per 12 mėnesių laikotarpį nuo tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo dienos antrą kartą atsisako siūlomo Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 21 dalyse nurodyto tinkamo darbo.

Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi svarbios priežastys, dėl kurių bedarbio statusas nėra panaikinamas atsisakius tinkamo darbo pasiūlymo yra šios:  

1) liga, sužalojimas, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų);

2) Užimtumo tarnybos struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje paskelbta epidemija;

3) užsiėmimas Užimtumo įstatymo 9 straipsnio 1, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyta neatlygintinio užimtumo veikla (stažuojasi, sudaręs stažuotės sutartį; atlieka praktiką, sudaręs savanoriškos praktikos sutartį; atlieka praktiką, sudaręs profesinės veiklos praktikos sutartį; užsiima profesine veikla profesinės adaptacijos laikotarpiu).

Nesant tinkamo darbo pasiūlymų, Užimtumo tarnyba gali siūlyti dirbti kitos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą darbą asmens gyvenamojoje vietoje ir nuo jo gyvenamosios vietos nutolusiose vietovėse, tačiau atsisakymas dirbti minėtą darbą nebus priežastis prarasti bedarbio statusą. 

Jeigu asmuo atsisako siūlomo tinkamo darbo pasiūlymo ar bedarbio statusas panaikinamas?

Užimtumo tarnyba paaiškina, kad  bedarbio statuso netenkama,  bedarbis be svarbių priežasčių atsisako sudaryti individualų užimtumo veiklos planą ar dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose, ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis arba per 12 mėnesių laikotarpį nuo tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo dienos antrą kartą atsisako siūlomo Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 21 dalyse nurodyto tinkamo darbo.

Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi svarbios priežastys, dėl kurių bedarbio statusas nėra panaikinamas atsisakius tinkamo darbo pasiūlymo yra šios:  

1) liga, sužalojimas, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų);

2) Užimtumo tarnybos struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje paskelbta epidemija;

3) užsiėmimas Užimtumo įstatymo 9 straipsnio 1, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyta neatlygintinio užimtumo veikla (stažuojasi, sudaręs stažuotės sutartį; atlieka praktiką, sudaręs savanoriškos praktikos sutartį; atlieka praktiką, sudaręs profesinės veiklos praktikos sutartį; užsiima profesine veikla profesinės adaptacijos laikotarpiu).

Nesant tinkamo darbo pasiūlymų, Užimtumo tarnyba gali siūlyti dirbti kitos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą darbą asmens gyvenamojoje vietoje ir nuo jo gyvenamosios vietos nutolusiose vietovėse, tačiau atsisakymas dirbti minėtą darbą nebus priežastis prarasti bedarbio statusą. 

Ar studentams suteikiamas bedarbio statusas?

Studijos neturi įtakos bedarbio statusui. Bedarbio statusas suteikiamas, jeigu asmuo atitinka visas šias sąlygas:

1) nedirba pagal darbo sutartį ar nėra darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektas;

2) nėra savarankiškai dirbantis asmuo, išskyrus asmenį, vykdantį šio įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą veiklą pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, asmenį, kuris yra užimtas šio įstatymo 7 straipsnio 3–7 punktuose nurodytomis veiklomis, asmenį, kuris yra individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, kuri laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, savininkas arba mažosios bendrijos narys ar tikrosios ūkinės bendrijos, ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys arba Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos ar bankrutuojančios individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčios individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, ar tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, ir asmenį, vykdantį individualią žemės ūkio veiklą, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus;

3) yra asmuo nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus;

4) yra asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą galintis būti darbuotoju;

5) nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas, išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

6) tiek savarankiškai, tiek naudodamasis Užimtumo tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis ieško darbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

7) nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos, išskyrus Europos Sąjungos reglamentuose dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo numatytus atvejus, kai asmuo turi būti Užimtumo tarnybos žinioje.

Atnaujinta 2024-02-02

Kaip susikurti el. paskyrą Užimtumo tarnybos svetainėje?

Užimtumo tarnybos svetainėje uzt.lt pasirinkite „Registracija “ – „elektroninės paslaugos  “ „Registruotis svetainėje“ – „Kurti paskyrą svetainėje“. Nurodykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, pasirinktą interneto svetainės vartotojo vardą (tai gali būti bet koks žodis be tarpų, sudarytas iš mažųjų lotyniškų raidžių, skaitmenų ir simbolių „_“ bei „-“  ir turi prasidėti raide (unikalus), prisijungimo slaptažodį (jis turi būti ne trumpesnis nei 8 simboliai, sudarytas iš skaičių ir lotyniškų raidžių) bei nurodykite elektroninio pašto adresą ir spragtelėkite mygtuką „Patvirtinti“. Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo kodas. Jį suvedę prisijungsite prie savo paskyros.

Užmiršau savo prisijungimo duomenis prie el. Užimtumo tarnybos paskyros, ką daryti?

Galite atsisiųsti slaptažodžio priminimą. Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu uzt.lt viršuje dešinėje pusėje paspaudus prisijungti, rinkitės – „Priminti slaptažodį“. Pasirinkite vartotojo tipą ir nurodyti el. pašto adresą, kuris buvo nurodytas registracijos svetainėje metu. Sistema patikrins, ar įvesta informacija atitinka registravimo metu įvestus duomenis ir išsiųs naują prisijungimo slaptažodį. Slaptažodį galėsite pasikeisti prisijungus prie savo paskyros. 

Gavau pranešimą dėl tapatybės galiojimo pabaigos, kaip patvirtinti tapatybę?

Tapatybės patvirtinimas galioja 6 mėnesius. Baigiantis tapatybės patvirtinimui, siunčiamas automatinis pranešimas. Užimtumo tarnyba informuoja, kad tapatybę patvirtinti galite prisijungus prie savo e. paskyros Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų portale, pasirinkę nuorodą tapatybės patvirtinimas.

Prisijungus prie savo banko pasirinkite „E. paslaugos“ – El. valdžios vartai, pasirinkite paslaugos gyventojams ir Užimtumo tarnybos elektroninės paslaugos, spauskite užsakyti ir patvirtinti. Atlikus šiuos veiksmus sistema gražins Jus į el. paskyrą Užimtumo tarnyboje.

Jums gali būti naudinga – nuoroda:

Patarimai ieškantiems darbo | Užimtumo tarnyba (uzt.lt)

Informacija apie patvirtintą tapatybę bus matoma Jūsų paskyros dešinėje pusėje, žemiau nuorodos – „Mano profilis“.

Esu registruotas asmuo Užimtumo tarnyboje ir pasikeitė mano kontaktiniai duomenys kur kreiptis, kad pakoreguočiau ?

Jeigu naudojatės kitomis Užimtumo tarnybos el. paslaugomis, tačiau nesate registruoti Užimtumo tarnyboje, savo el. pašto informaciją koreguoti galite prisijungę prie savo paskyros ir dešinėje pusėje esančioje skiltyje „Mano profilis“ pasirinkę funkciją „Redaguoti vartotojo duomenis“.

Jeigu esate registruoti Užimtumo tarnyboje, informaciją apie kontaktinius duomenis galite koreguoti prisijungę prie savo paskyros ir pasirinkę dešinėje pusėje, žemiau skilties „Mano konsultacijos“, esančią funkciją „Keisti kontaktinę informaciją“.

Pamiršau kas mano specialistas ir kokiu būdu nusimatęs konsultaciją Užimtumo tarnyboje.

Jeigu turite el. paskyrą Užimtumo tarnybos svetainėje, informaciją apie savo registraciją, specialisto kontaktus, konsultacijos laiką bei tipą (elektroninė / kontaktinė) galite matyti prisijungę prie paskyros, dešinėje pusėje esančioje skiltyje „Mano konsultacijos“.

Jeigu nesinaudojate elektroninėmis Užimtumo tarnybos paslaugomis, galite kreiptis bendruoju konsultacijų tel. 1883 arba el. paštu info@uzt.lt .

Kur galiu matyti informaciją, koks statusas suteiktas. Kodėl sustabdyta, panaikintas.

Informaciją apie savo registracijos bei statuso suteikimo / pakeitimo / panaikinimo datas galite matyti kairėje paskyros pusėje esančioje skiltyje „Paslaugų suvestinė“.

Pranešimus apie registraciją Užimtumo tarnyboje, statuso pasikeitimus bei numatytas konsultacijas taip pat gausite ir Jūsų paskyroje nurodytu el. paštu.

Jeigu nesinaudojate elektroninėmis Užimtumo tarnybos paslaugomis, galite kreiptis bendruoju konsultacijų tel. 1883 arba el. paštu info@uzt.lt.

Ar galiu panaikinti paskyrą Užimtumo tarnyboje ?

Paskyrą panaikinti galite prisijungę prie savo paskyros ir pasirinkę dešinėje pusėje, žemiau skilties „Mano profilis“, esančią funkciją „Panaikinti paskyrą“.

Atnaujinta 2024-02-02

Ar galima įkelti jau parengtą CV ar reikia jį susikurti prisijungus prie el. Užimtumo tarnybos paslaugų?

Įkelti CV prisijungus prie Užimtumo tarnybos el. paskyros nėra galimybės. CV galite susikurti prisijungę prie savos paskyros Užimtumo tarnybos svetainėje, sukurtą CV eksportuoti Europass doc. failu, taip pat išsisaugoti pradinį variantą ir reikalui esant įsikelti vėl.

Jeigu sukurtas CV nekoreguojamas, prie jo nesijungiama, ar jis panaikinamas?

Jeigu 180 d. ar daugiau neprisijungiama prie CV, tai CV automatiškai atnaujinamas, tampa nematomu, o klientas informuojamas el. laišku.

Kokiu formatu į CV galima įkelti nuotrauką, ar ji būtina?

Jeigu pageidaujate įkelti savo nuotrauką į parengtą CV ji turi būti  JPG arba PNG formato ir rezoliucija ne aukštesnė 200x200px. Nuotraukos įkėlimas nėra būtinas.

Atnaujinta 2024-02-02

Norėčiau gauti pranešimus apie laisvas darbo vietas.

Prisijunkite prie savo elektroninės paskyros Užimtumo tarnybos svetainėje adresu uzt.lt, pasirinkite „Mano CV“ ir ties „Pageidavimai darbui“ uždėkite varnelę. Atsiradus naujam darbo skelbimui, atitinkančiam Jūsų pageidavimą, nurodytą paskelbtame CV, Jums bus siunčiami pranešimai.

Kur galiu pasižiūrėti LDV pasiūlymus?

Su darbo vietų pasiūlymais galite susipažinti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu uzt.lt, pasirinkę skiltį „Darbo ieškantiems“, o vėliau – „Laisvų darbo vietų paieška“, arba iš karto pagrindiniame puslapyje pasirinkus „Darbo paieška“.

Kaip galiu atsisakyti siunčiamų pranešimų apie registruotas laisvas darbo vietas?

Jūs galite atsisakyti gaunamų pranešimų dėl laisvų darbo vietų prisijungę prie savo paskyros. Prisijungę prie paskyros dešinėje pusėje matysite skiltį „Mano profilis“, pasirinkite „atsisakyti pranešimų siuntimo“.

Taip pat galite patikrinti kairėje pusėje esančią skiltį „Išsaugotos darbo vietų paieškos“. Jeigu esate išsaugoję dominančios vietos paiešką, pažymėkite varnelę ties prenumerata ir paspauskite Šalinti.

Atnaujinta 2024-02-02

Esu registruota Užimtumo tarnyboje ir noriu dalyvauti profesinio mokymo priemonėje.

Sprendimą dėl asmenų dalyvavimo profesinio mokymo priemonėje priima Klientų aptarnavimo skyriai. Užimtumo tarnybos specialistas įvertina darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybes. Nustačius, kad darbo ieškančio asmens turima kvalifikacija/kompetencija nėra paklausi darbo rinkoje Individualiame užimtumo veiklos plane (toliau IUVP) gali būti numatyta galimybė dalyvauti profesiniame mokyme ir įgyti darbo rinkoje paklausią kvalifikaciją/kompetenciją, jei tai reikšmingai padidintų darbo ieškančio asmens galimybes konkuruoti darbo rinkoje. Pretenduoti į profesinį mokymą gali asmuo, kuris atitinka teisės aktų numatytas sąlygas, finansavimo šaltinio nustatytus kriterijus, Užimtumo tarnybos prioritetus bei profesinio mokymo priemonė yra suplanuota Individualaus užimtumo veiklos plane. Prioritetas dalyvauti profesiniame mokyme skiriamas bedarbiams su ribotomis įsidarbinimo galimybėmis, priklausantiems labiausiai pažeidžiamoms darbo rinkoje asmenų grupėms bei pasirinkusiems trišales sutartis.

Trišalės sutarties pagrindu asmuo po profesinio mokymo privalo įsidarbinti pas numatytą darbdavį ir išdirbti pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius, o dvišalės sutarties pagrindu – Užimtumo tarnybos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, arba pradėti vykdyti savarankišką veiklą ne trumpiau negu 6 mėnesius ne mažiau kaip 15 dienų per mėnesį. Visos Trišalės ar Dvišalės sutarties šalys turi vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kad nebūtų pažeistas bendrasis profesinio mokymo tikslas – padėti įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Rekomenduojame visus klausimus, susijusius su Jūsų įsidarbinimo galimybių didinimu, aptarti su aptarnaujančiu specialistu.

Turiu kolegijos profesinį bakalaurą, bet norėčiau dirbti finansų arba duomenų analitike. Kadangi esu dirbusi tik vadybininke banke, man reikėtų duomenų analitikos kursų. Ar užsiregistravus Užimtumo tarnyboje bus galimybė juos gauti?

Galiojantys teisės aktai nedraudžia asmenims, jau turintiems specialybę, dalyvauti profesinio mokymo priemonėje, tačiau atkreipia dėmesį, kad pretenduoti į paramą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų (toliau – APVK) įgijimui gali Užimtumo tarnyboje registruotas asmuo, kuris atitinka teisės aktų numatytas sąlygas, finansavimo šaltinio nustatytus kriterijus, Užimtumo tarnybos prioritetus ir APVK priemonė yra suplanuota Individualiame užimtumo veiklos plane. Asmenys pageidaujantys pretenduoti į paramą mokymuisi turi atitikti programos dalyviams keliamus išsilavinimo reikalavimus. Jeigu pretenduojama į mokymo programą suteikiančią aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ar kompetenciją, asmuo privalo būti įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Asmuo, kuriam skiriama parama mokymuisi, įsipareigoja po mokslų baigimo išdirbti ne trumpesnį kaip 6 mėn. laikotarpį pagal įgytą specialybę, todėl parama mokymuisi prioriteto tvarka skiriama asmenims, kurie pageidauja sudaryti trišalę sutartį. Tai yra – asmenims jau turintiems darbdavį, kuris įsipareigotų po mokslų baigimo juos įdarbinti į pareigas atitinkančias jų naujai įgyjamą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.

Sprendimą dėl asmenų dalyvavimo aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje priima Klientų aptarnavimo skyriai. Kiekvienas į Užimtumo tarnybą dėl finansavimo mokytis besikreipiantis kandidatas yra įvertinamas pagal numatytus kriterijus ir prioritetus. Jei po šio įvertinimo lieka daugiau nei vienas kandidatas, pirmenybė teikiama niekada priemonėse nedalyvavusiam klientui ar ilgesnį laiką registruotam Užimtumo tarnyboje.

Naudingos nuorodos:

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas https://uzt.lt/mokymai/parama-mokymuisi/auksta-pridetine-verte-kurianciu-kvalifikaciju-ir-kompetenciju-igijimas/327

Kokio dydžio stipendija mokama dirbantiems.

Užimtiems asmenims, dalyvaujantiems aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar kompetencijų įgijimo priemonėje, per visą mokymosi laikotarpį, kartą per mėnesį, mokama 0,3 minimaliojo valandinio atlygio dydžio (1,70 Eur/val.) mokymo stipendija už kiekvieną lankytą valandą. Stipendija yra mažinama proporcingai numatytų, bet nelankytų valandų skaičiui. Užimtiems asmenims dalyvaujantiems kitose mokymo priemonėse stipendija nėra skiriama.

Kada mokama stipendija.

Nėra nustatytos vienos stipendijos mokėjimo datos. Stipendija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Kokio dydžio stipendija mokama bedarbiui, profesinio mokymosi laikotarpiu?

Bedarbiams per visą profesinio mokymosi laikotarpį kartą per mėnesį mokama mokymo stipendija, atsižvelgiant į lankytas valandas. Mokymo stipendijos dydis bedarbio pasirinkimu yra 0,5 (2,83 EUR/val.) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už lankytą profesinio mokymosi valandą arba bedarbiui priklausanti nedarbo socialinio draudimo išmoka, kurios dydis apskaičiuojamas ir mokėjimo terminas nustatomas vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir kuri mažinama proporcingai numatytų, bet nelankytų valandų skaičiui. Pasibaigus nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo terminui, jeigu jis negali būti pratęstas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, mokymo stipendija bedarbiui mokama 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už lankytą profesinio mokymosi valandą. 

Kada galima pakartotinai dalyvauti profesinio mokymo programoje?

Bedarbių ir užimtų asmenų dalyvavimas paramos mokymuisi priemonėse pakartotinai gali būti organizuojamas:

  • Baigus formaliąją mokymo programą ir įgijus kvalifikaciją ne anksčiau kaip po 3 metų - įgyti kitą kvalifikaciją ar kompetenciją šiose paramos mokymuisi priemonėse: Profesinio mokymo, Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo priemonėse.
  • Baigus modulį (dalį) formaliosios mokymo programos, neformaliojo profesinio mokymo programą ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą ir įgijus kompetenciją ne anksčiau kaip po 1 metų  -  įgyti kitą kvalifikaciją ar kompetenciją šiose paramos mokymuisi priemonėse: Profesinio mokymo, Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo priemonėse.
  • Baigus mokymą ir įgijus aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ar kompetenciją ne anksčiau kaip po 3 metų dalyvauti Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo arba Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, pagal kitą profesinio mokymo ar neformaliojo švietimo programą, suteikiančią aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ir kompetenciją.
  • Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 3 kartus per vienus metus.

Taikomos išimtys dėl pakartotino dalyvavimo Paramos mokymuisi priemonėse, kai:

  • dėl sveikatos būklės asmuo negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją (ši išimtis taikoma Profesinio mokymo, Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar  Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo priemonėse);
  • asmuo neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo (ši išimtis taikoma tik tais atvejais, kada asmuo siunčiamas įgyti kvalifikacijos pagal formaliojo mokymo programą, tačiau ne tokią, kuri suteikia aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją, jei prieš tai dalyvauta Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo priemonėje);
  • neturi teisės mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį, prieš tai neįgijęs kompetencijos pagal kitą formaliojo profesinio mokymo programos modulį (ši išimtis taikoma tik tais atvejais, kada asmuo siunčiamas įgyti kompetencijos pagal formaliojo mokymo programos modulį, tačiau ne į tokį, kuris suteikia aukštą pridėtinę vertę kuriančią kompetenciją, jei prieš tai dalyvauta Aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos įgijimo priemonėje).
Registracija