*alt_site_homepage_image*

Parama judumui

Parama judumui
Daugiau informacijos

Įsidarbinkite Jūsų lūkesčius atitinkančioje darbo vietoje. Ji toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos? Nesvarbu, Užimtumo tarnyba skirs Jums paramą kelionės išlaidoms.

Parama judumui gali būti skiriama bedarbiams, kurie įsidarbino. Taip pat tiems klientams, kurie dalyvauja stažuotėje, konsultaciniuose renginiuose, vyksta į darbo pokalbį.

Išsamią, su konkrečia Jūsų situacija susijusią informaciją apie kelionės išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką, Jums suteiks Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Įsidarbinkite Jūsų lūkesčius atitinkančioje kitoje vietovėje esančioje darbo vietoje ir Užimtumo tarnyba skirs Jums paramą kelionės išlaidoms.
Paramos judumui tikslas – kompensuoti kelionių į darbo, darbo pokalbio, stažuotės atlikimo ar konsultacinių užsiėmimų vietą ir atgal išlaidas.

Parama judumui gali būti skiriama bedarbiams, kurie:

Įsidarbino ar buvo įdarbinti:

  • pagal darbo sutartį;
  • darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 Dalyvauja:

  • stažuotėje;
  • individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytuose konsultaciniuose užsiėmimuose;
  • pagal Užimtumo tarnybos pateiktą tinkamo darbo pasiūlymą vykstant į darbo pokalbį su darbdaviu.

Kelionės išlaidos kompensuojamos:

  • jeigu asmuo dėl paramos judumui į Užimtumo tarnybą kreipiasi per 1 mėnesįnuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje pradžios arba baigęs dalyvauti konsultaciniuose užsiėmimuose ar darbo pokalbyje ir jeigu nustatoma, kad asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, darbo pokalbio, stažuotės atlikimo ar konsultacinių užsiėmimų vieta;
  • ne ilgiau kaip 4 mėnesiusnuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje, ar konsultaciniuose užsiėmimuose pradžios;
  • ne daugiau kaip 5 kartusvienos registracijos Užimtumo tarnyboje laikotarpiu, jeigu bedarbis vyksta į darbo pokalbį su darbdaviu.

Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dėl paramos judumui dienos nustato, ar asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, darbo pokalbio, stažuotės atlikimo ar konsultacinių užsiėmimų vieta ir priima sprendimą skirti paramą judumui arba jos neskirti. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą raštu (paštu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį, kuris kreipėsi dėl paramos judumui.

Kokios paramos galima tikėtis?

Parama judumui gali būti skiriama ne didesnė kaip 30 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (toliau – MMA).

Dalyvaujantiems stažuotėje ar konsultaciniuose užsiėmimuose, vykstantiems į darbą ar darbo pokalbį kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal 1 kilometro tarifinį įkainį, elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https:///www.google.lt/maps nurodomu trumpiausiu maršruto atstumu.

Paramos judumui įgyvendinimą reglamentuoja:

Su priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:

Registracija