*alt_site_homepage_image*

Paslaugos pareigūnams ir kariams

Paslaugos pareigūnams ir kariams
Daugiau informacijos

Šios paslaugos teikiamos asmenims, išėjusiems iš tarnybos ir turintiems teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Taip pat tiems tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, kuriems iki tarnybos pabaigos liko ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Šios grupės klientai gali gauti visas įprastas paslaugas, taip pat prioriteto tvarka 2 metus naudotis Aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, kad padidintų savo užimtumo galimybes.

Atsakingų už jų integracijos į darbo rinką paslaugų teikimą pareigūnams ir kariams teikimą specialistų kontaktus galite rasti čia.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Integracijos į darbo rinką priemonės taikomos asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją – buvę pareigūnai ir kariai, taip pat asmenims, kuriems iki teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai.

Su šia tiksline grupe dirba virš 60 įdarbinimo specialistų. Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemones, sąrašą rasite čia.

Tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai turi galimybę:

Registruotis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt

Konsultuotis dėl darbo paieškos, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui, profesijos pasirinkimo, profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo, darbo vietos sau steigimo.

Gauti informaciją apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, situaciją darbo rinkoje, jos pokyčius ir prognozes, mokymosi ir studijų galimybes, profesijos pasirinkimą ir įgijimą, įsidarbinimo galimybes, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką, el. paslaugas.

Įgyti kvalifikaciją ar kompetencijas – mokytis Užimtumo tarnybos finansuojamame profesiniame mokyme siekiant persikvalifikuoti ar įgyti naujų kompetencijų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytomis sąlygomis.

Prioriteto tvarka naudotis Aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, kad padidintų savo užimtumo galimybes.

Savarankiška darbo skelbimų paieška

Pareigūnas ar karys, norėdamas atrinkti darbo pasiūlymus, kurie skirti pareigūnams ir kariams:

  • uzt.lt išoriniame portale pasirenka funkciją Darbo pasiūlymai;
  • pasirenka funkciją „Gali dirbti ir atsargos kariai“ bei mygtuką „Ieškoti“.

Paslaugas pareigūnams ir kariams reglamentuoja:

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Registracija