*alt_site_homepage_image*

Darbdaviams

Atnaujinta 2022-07-01

Kaip užregistruoti laisvą darbo vietą?

Darbo vietą registruoti galite:

  • savarankiškai naudojantis el. paslaugomis;
  • siunčiant užpildytą Laisvos darbo vietos kortelę el. paštu info@uzt.lt;
  • paskambinus 1883.

Daugiau aktualios informacijos rasite paspaudę nuorodą – Laisvų darbo vietų registravimas.

Ar galima užimtumo tarnyboje užregistruoti laisvą darbo vietą, asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą?

Taip, asmenys, vykdantys individualią veiklą, pagal individualios veiklos pažymas, gali registruoti laisvų darbo vietų pasiūlymus.

Esu darbdavys, registruojantis prie Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų, sistema rašo, kad nerastas vartotojas su nurodytu įmonės kodu ar registracijos data? 

Turite pateikti savo įmonės pavadinimą ir įmonės kodą Užimtumo tarnybai, tuomet atsakingi specialistai įves jūsų įmonės duomenis į klasifikatorių. Reikiamus duomenis galite nurodyti tel. 1883 arba el. paštu www.uzt.lt.

Kaip įmonei prisiregistruoti prie Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų?

Užimtumo tarnybos svetainėje, adresu www.uzt.lt, pasirinkti skiltį, „Registracija“, tuomet – „Registruotis nepatvirtintam įmonės atstovui“. Užpildykite privalomus laukus, tuomet paspauskite mygtuką „Registruotis“ ir registracija baigta.

Mūsų įmonėje asmuo, naudojamės remiamojo įdarbinimo priemone. Kaip elektroniniu būdu pateikti darbo užmokesčio sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus?

Prisijungus prie fizinio asmens paskyros reikia pasirinkti skiltį „Darbuotojų paieška“, tuomet „Vykdomos sutartys“ ir spausti aktualią vykdomą sutartį, matysite „Elektroniniai dokumentai“, spaudžiame – „Pasirinkti dokumentą“ (dokumento failas pasirenkamas iš Jūsų kompiuterio) ir „Pridėti dokumentą“. Įkėlus reikiamą dokumentą spausti mygtuką „Pasirašyti el. parašu“.

Užimtumo tarnybos svetainėje, adresu www.uzt.lt, pasirinkti skiltį, „Registracija“, tuomet – „Registruotis nepatvirtintam įmonės atstovui“. Užpildykite privalomus laukus, tuomet paspauskite mygtuką „Registruotis“ ir registracija baigta.

Įdarbinus užsienietį buvo pateiktas LDU pranešimas. Po kurio laiko pasikeitė jo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas. Ar reikia pateikti patikslintą LDU pranešimą?

Pateikti patikslintą LDU pranešimą reikia, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas. Darbdavys per vieną darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindo pasikeitimą gavimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą.

Ar reikia tikslinti LDU pranešimą, kuomet atleidžiamas darbuotojas anksčiau nei buvo numatyta darbo sutartyje?

LDU pranešimą tikslinti reikia, kai darbo sutartis nutraukiama anksčiau nei buvo nurodyta LDU pranešime. Darbdavys privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą per vieną darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.

Kada reikia pateikti LDU pranešimą apie įdarbintą užsienietį?

Įdarbinę trečiųjų šalių pilietį ar Europos Sąjungos pilietį, privalote užpildyti LDU pranešimą ir pateikti per EDAS ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos. Informuojame, kad jei užsienietis buvo įdarbintas ankščiau t.y. prieš 2019-09-01, LDU pranešimo pildyti nereikia.

Kada turite tikslinti LDU pranešimą?

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informuoja, kad Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo 9 punktas numato, kada turite tikslinti LDU pranešimą, t. y. kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo pagrindas ir /arba darbo sutarties laikotarpis.

Kaip galiu pateikti dokumentus, siekiant gauti Leidimą dirbti ar priimti Sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams?

Dokumentus išduoti Leidimą dirbti arba priimti Sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams galite pateikti registruotu paštu (jeigu dokumentus pasirašote fiziškai)  arba elektroniniu paštu (jeigu dokumentus pasirašote kvalifikuotu elektroniniu parašu). Taip pat jei esate pasitvirtinę įmonės atstovą, prašymą dėl dokumento, suteikiančio teisę dirbti Lietuvos Respublikoje,  galite užpildyti per sistemą, naudodamiesi Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis.

Ar pabėgėlis turi lygias teises įsidarbinti kaip ir visi Lietuvos piliečiai?

Be Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos apraše įtvirtintų paramos užimtumui priemonių, prieglobsčio gavėjams taip pat taikomas ir Užimtumo įstatymas, pagal kurį parama prieglobsčio gavėjų užimtumui teikiama tokiais pačiais pagrindais kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams. Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 10 punkte įtvirtinta, kad darbo rinkoje papildomai remiamais asmenimis laikomi ir asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

Ar įdarbinant pabėgėlį yra reikalingas leidimas dirbti (kaip ir kitiems užsieniečiams)?

Užsieniečių teisinės padėties įstatyme įtvirtinta, kad tiek užsieniečiai, kuriems yra suteiktas pabėgėlio statusas, tiek užsieniečiai, kuriems yra suteikta papildoma apsauga, atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. Todėl šie asmenys gali pradėti dirbti pagal darbo sutartį, kai gauna leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Tuo tarpu prieglobsčio prašytojai, t. y. užsieniečiai, dėl kurių prašymų suteikti prieglobstį sprendimas dar nepriimtas, teisės dirbti Lietuvoje neturi. 

Kaip vyksta pabėgėlio įdarbinimo procedūros?

Vadovaujantis Užimtumo tarnyboje numatytomis procedūromis, asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusas, yra teikiamos informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo įdarbinant paslaugos.

Konsultavimo su Užimtumo tarnybos specialistu metu aptariami integracijai į darbo rinką reikšmingi veiksniai ir planuojama individuali asmens integracijos į darbo rinką strategija.

Užimtumo tarnybos specialistai pabėgėlius supažindina su socialiniais-kultūriniais skirtumais, darbo santykiais Lietuvoje (darbo grafiku, lygiomis lyčių galimybėmis ir t. t.), situacija Lietuvos darbo rinkoje, paklausiomis profesijomis.

Konsultuojant pabėgėlius, identifikuojamos ir aptariamos jų įsidarbinimo galimybės, turimi gebėjimai, užsienio kalbos žinios, tikslinama turima kvalifikacija, peržiūrimi išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Jeigu reikalingų dokumentų asmuo neturi, aptariama galimybė juos parsisiųsti. Taip pat apžvelgiami verslumo klausimai, bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis (Valstybine mokesčių inspekcija, VšĮ „Versli Lietuva“ ir kt.).

Užimtumo tarnyba, siekdama užtikrinti efektyvią asmenų integraciją į darbo rinką, teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, organizuojamos darbo mugės pabėgėliams, kartu su pabėgėliu ir, esant poreikiui dalyvaujant vertėjui, Užimtumo tarnybos specialistas apžiūri darbo vietą įmonėje, tiesiogiai bendrauja su darbdaviu siekiant aptarti darbo ir kitas sąlygas, tarpininkauja sudarant darbo sutartį.

Ar pabėgėliai gali dalyvauti darbo rinkai žmones rengiančiose programose?

Visiems asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusas sudaromos sąlygos dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Neturintiems darbo rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos ir (ar) kompetencijų asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, gali būti taikomas profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant.

Siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą pabėgėliui gali būti siūloma dalyvauti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemone siekiama atlikti tam tikrų asmens turimų profesinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų visumos vertinimą ir išduoti atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, padedantį lengviau integruotis į darbo rinką. Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti yra ne daugiau kaip 0,47 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesio atlyginimo.

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas profesinio mokymo teikėją ar darbdavį.

Įdarbinimas subsidijuojant. Darbdaviams įdarbinus asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusas, gali būti taikoma įdarbinimo subsidijuojant priemonė ir kompensuojama 75 proc. darbo užmokesčio. Subsidija gali būti taikoma net iki 2 metų.

Noriu naudotis remiamojo įdarbinimo priemone – gauti subsidiją darbo užmokesčiui. Kokie būtų mano veiksmai?

Jūs turite registruoti laisvą darbo vietą (toliau-LDV) tai pozicijai, į kurią pretenduojate įdarbinti asmenį. Registruojant LDV būtina pažymėti, kad tai – papildomai remiama darbo vieta. Tada Užimtumo tarnybai pateikti du nustatytos formos dokumentus, t.y. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 23 ir 13 priedus: Paraišką dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir Pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atsakingi Klientų aptarnavimo skyriaus specialistai patikrins Jūsų pateiktą informaciją ir apie priimtą sprendimą nustatyta tvarka Jus informuos. 

Susirgus subsidijuojamam asmeniui, ar įmonei bus mokama subsidija?

Subsidija darbo užmokesčiui nemokama įdarbinto asmens tikslinių atostogų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiais ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

Registracija