*alt_site_homepage_image*

Pameistrystė

Pameistrystė
Daugiau informacijos

Ši mokymosi forma patraukli tuo, kad praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o darbuotojas pasamdomas iškart. Darbdaviui mokama kompensacija pameistrio darbo užmokesčiui. Paskirtam meistrui, kuris mokys priimtą darbuotoją, Užimtumo tarnyba finansuoja dalį darbo užmokesčio.

Kokias išlaidas asmeniui finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Profesinio mokymo paslaugų.
 • Mokymo stipendijos mokėjimo už teorijos laiką.
 • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo (ar konkrečios praktinio mokymo vietos) ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);
 • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);
 • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Kas tai yra?

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas profesinio mokymo teikėją ar darbdavį.

Kuo patraukli ši mokymo organizavimo forma?

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai.

Kokia nauda darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį mokymosi laikotarpiui?

 • Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart.
 • Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 70 proc. darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.
 • Paskirto profesijos meistro (meistrų), pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidos,kurių dydis apskaičiuojamas pagal profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą pagal profesijos meistrui apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1 MVA, ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau kaip 20 procentų profesijos meistrui apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo įdarbinus pameistrį darbdavys kreipiasi teikdamas:

Kokias išlaidas asmeniui finansuoja Užimtumo tarnyba?

 1. Profesinio mokymo paslaugų;

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

– jei pameistrystė vyksta pagal formalias ar neformalias profesinio mokymo programas:

 • 5 MMA (arba 4200 Eur) dydžio kvalifikacijai įgyti 
 • 2,5 MMA (arba 2100 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,2 MMA (1008 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

– jei pameistrystė vyksta pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas:

 • 3 MMA (arba 2520,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė 51 ir daugiau valandų)
 • 1,2 MMA (arba 1008,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė 50 val. ir mažiau)

Kai lėšos skiriamos asmens kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą (rasite čia), įgyti mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9 MMA (arba 7560,0 Eur)kvalifikacijai įgyti
 • 5 MMA (arba 4200,0 Eur)dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.
 1. Mokymo stipendijos mokėjimo už teorijos laiką (0,5 MMA arba 420,0 Eur);
 2. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo (ar konkrečios praktinio mokymo vietos) ir atgal(kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);
 3. Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo ar praktinio mokymo vieta);
 4. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Kai dėl mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, turėjusio vykti teorinio mokymo metu asmeniui mokama 0,4 MMA dydžio stipendija

Kokios sutartys sudaromos?

Trišalė sutartis sudaroma tarp:

 • Užimtumo tarnybos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • Darbdavio, kuris po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius;
 • Asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalė sutartis sudaroma tarp:

 • Užimtumo tarnybos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • Asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją / kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Su pameistryste susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami dokumento pavadinimą:

Reglamentuojantys teisės aktai:

Registracija