*alt_site_homepage_image*

EURES Lietuva

EURES  – tai Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse narėse bei Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje. Visoje Europoje dirba daugiau kaip 1000 EURES konsultantų, kurie turi profesinės patirties praktiniais, juridiniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su geografiniu ir darbiniu mobilumu, turi galimybę naudotis įvairiomis informacinėmis priemonėmis, tarp jų – duomenų baze, kurioje pateikiama informacija apie darbo pasiūlymus, gyvenimo ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse. Naudodamiesi EURES paslaugomis, ieškantys darbo asmenys ir darbdaviai gali priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl mobilumo ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje.

EURES konsultantai Lietuvoje taip pat supažindina su paramos galimybėmis konkrečioms grupėms vykdant EURES tikslines darbo jėgos judumo programas, padeda užpildyti paraiškas, informuoja apie nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto galimybes į kitas ES, EEE šalis nares ir Šveicariją, administruoja su išmokos eksportu susijusius dokumentus.

U2 dokumentas – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti

ES ar EEE šalyje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo draudimo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies kompetentingą įstaigą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas paskutinės darbovietės šalies užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo draudimo išmoką.

Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Dokumentą turėtumėte pateikti Jus aptarnaujančiam specialistui arba atsiųsti el. paštu eures@uzt.lt. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos. Išsamesnė informacija čia. 

Turite klausimų? Susisiekite su EURES konsultantais el. paštu eures@uzt.lt 

Registracija