*alt_site_homepage_image*

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės

Aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo efektyvumas

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2024 m. I ketv.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. I ketv.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. I pusm.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m. 9 mėn.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2023 m.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I ketv.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I pusm.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I-III ketv.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2022 m. I-IV ketv.

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M.  (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT)
 Po 28 d. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 57,7  71,2  64,7  57,9  
Profesinis mokymas 41,1 72,7 60,7 46,4 44,1 28,9 34,0 46,6 52,7
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 74,8 82,2 75,7 66,6 0,0 21,4 45,8 38,9 47,5
Stažuotė 42,5 47,3 46,3 42,5 56,0 39,6 39,5 28,9 18,3 12,4
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 21,0 44,3 60,7 46,4  
Įdarbinimas subsidijuojant 84,8 71,5 65,2 59,2 10,3 14,2 15,9 25,7 28,4 23,0
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 92,0 74,4 71,9 63,9 7,2 11,4 16,7 22,9 24,5 20,8
                     
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.              
Po 36 mėn. Po 48 mėn.              
Savarankiško užimtumo rėmimas 2021 m. 99,1 91,3              
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 95,2 42,9              
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 98,0 61,1              

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I-III KETV.  (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT)
 Po 28 d. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 81,7 67,3 65,0 58,7  
Profesinis mokymas 37,4 69,6 67,0 54,8 44,1 29,0  34,3 48,0 53,8
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 64,1 70,9 72,6 64,5 0,0 21,4 47,1 38,7 48,2
Stažuotė 40,9 43,3 45,6 41,4 51,4 44,8 43,0 31,1 20,4 11,2
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 14,3 57,1 57,5 46,7  
Įdarbinimas subsidijuojant 85,3 67,2 64,0 59,5 10,9 14,9 20,3 28,9 30,3 23,7
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 92,0 74,3 70,5 64,0 10,7 14,5 19,0 24,0 27,6 22,2
                     
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.              
Po 36 mėn. Po 48 mėn.              
Savarankiško užimtumo rėmimas 2021 m. I -III ketv. 99,1 88,5              
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 92,1 36,8              
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 93,0 61,1              

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I PUSM.  (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis  liko registruotas UT)
 Po 28 d. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 51,7 66,3 63,3 58,1  
Profesinis mokymas 35,5 67,0 64,4 55,8 44,5 28,9 36,1 50,3 52,8
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 62,7 78,4 72,3 65,0 0,0 21,4 50,0 33,3 51,0
Stažuotė 38,1 39,9 42,9 41,0 56,8 51,6 46,1 34,1 20,7 10,4
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 9,5 46,2 62,2 42,5  
Įdarbinimas subsidijuojant 75,7 67,8 63,0 59,0 19,1 24,3 23,8 31,3 31,5 24,0
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 91,1 74,4 69,3 78,1 14,3 19,0 21,2 26,0 29,2 21,0
                     
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.              
Po 36 mėn. Po 48 mėn.              
Savarankiško užimtumo rėmimas 2021 m. I pusm.  99,1 79,7              
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 96,2 39,6              
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  100  88,9              

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2021 M. I KETV. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis liko registruotas UT)
Po 28 d. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 73,8 66,8 60,3 56,1  
Profesinis mokymas 16,7 73,3 60,1 54,7   45,4 28,8 39,2 53,2 51,7
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 81,8 83,9 66,3   0,0 25,0 60,6 30,0 49,1
Stažuotė 28,6 39,0 40,5 38,5 60,4 58,5 48,0 31,0 20,8 9,8
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 13,8 44,2 53,6 40,3            
Įdarbinimas subsidijuojant 78,9 66,0 60,6 58,2 25,2 28,4 24,0 32,3 31,3 24,5
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 90,3 75,0 66,5 67,0 17,7 22,0 18,3 26,5 29,3 18,3
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2021 m. I ketv. 100,0 79,2
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 92,9 16,7
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 100,0

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–IV KETV. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 56,8 63,7 65,6 59,2 58,8 59,3  
Profesinis mokymas 24,8 59,4 68,8 59,9 58,6 58,2 40,2 31,1 37,8 41,7 46,5
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 57,1 73,3 71,2 70,0 60,0 57,1 25,2 22,9 31,6 44,9 56,5
Stažuotė 24,7 34,7 36,1 36,1 44,1 49,4 70,4 50,7 39,9 19,3 8,1 4,3
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 12,2 39,8 51,3 40,4 44,7 50,0 90,0 70,6 53,9 57,1 60,5 59,2
Įdarbinimas subsidijuojant 71,6 68,4 65,6 60,4 59,2 59,8 19,7 22,6 24,8 28,5 20,4 14,8
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 85,0 73,7 68,2 62,6 66,7 68,2 14,4 19,7 22,2 26,5 15,7 11,9
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2020 m. I–IV ketv. 97,8 90,1
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 94,5 43,0
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 96,3 66,2

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–III KETV. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 57,9 63,0 64,7 59,3 59,5 59,2  
Profesinis mokymas 24,6 58,2 68,5 60,0 59,4 58,0 41,1 31,7 36,6 39,8 46,0
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 57,4 71,4 71,7 69,3 59,6 58,2 24,4 21,3 31,6 43,8 56,7
Stažuotė 25,4 33,0 33,7 36,9 45,0 49,7 70,6 50,7 36,9 17,3 6,7 4,5
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 16,7 37,9 48,5 38,8 45,5 50,5 89,0 72,1 54,2 57,0 59,8 58,7
Įdarbinimas subsidijuojant 75,3 68,4 64,1 60,7 59,4 59,5 17,3 22,8 24,4 27,2 19,0 13,5
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 84,0 72,7 66,4 62,9 68,9 68,2 15,3 20,2 20,9 25,0 13,1 11,6
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2020 m. I–III ketv. 98,7 86,8
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 89,7 68,0
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 93,1 67,3

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I–II KETV. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 58,6 61,0 65,0 59,6 60,1 58,8  
Profesinis mokymas 24,1 58,2 69,5 60,8 60,3 57,6 41,8 31,4 33,9 38,4 45,9
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 60,5 72,5 72,8 68,4 57,3 62,3 24,4 19,7 34,4 44,5 62,5
Stažuotė 26,4 30,0 30,0 37,7 48,6 50,4 70,1 48,8 34,7 13,7 5,0 5,6
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 16,5 32,4 46,8 37,6 45,4 50,9 91,3 75,7 53,8 58,5 54,8 57,6
Įdarbinimas subsidijuojant 76,8 65,6 63,9 60,7 59,4 59,5 16,0 21,6 23,8 24,9 17,5 8,7
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 83,5 69,6 65,8 64,4 69,5 67,1 14,7 17,7 20,8 22,1 12,2 9,5
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2020 m. I–II ketv. 98,4 85,1
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 77,4 63,5
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 88,9

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2020 M. I KETV. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 54,3 63,1 66,3 61,7 60,3 59,5  
Profesinis mokymas 25,0 62,0 71,2 62,7 60,0 57,7 39,6 28,6 31,0 37,1 45,4
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 60,7 75,4 76,3 70,2 53,6 83,3 13,3 13,3 28,7 41,6 58,8
Stažuotė 25,5 23,6 34,3 35,6 49,7 47,1 68,1 46,7 33,7 11,5 4,8 0,0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 16,4 37,2 46,1 36,8 44,6 20,0 94,9 74,4 51,3 61,8 50,0 40,0
Įdarbinimas subsidijuojant 75,3 66,8 64,5 63,7 59,6 62,45 12,3 20,7 22,8 21,9 15,7 9,2
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 84,6 70,1 70,1 68,1 70,3 66,4 8,1 17,1 17,7 17,4 11,5 8,3
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2020 m. I ketv. 100,0 76,9
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 66,6 50,0
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 70,2 66,9 66,4 64,5 59,9 58,4  
Profesinis mokymas 34,6 65,5 72,6 63,8 57,9 55,7 33,6 22,0 29,3 38,8 46,3
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 57,6 75,2 69,5 63,6 54,5 13,7 15,3 36,9 50,0
Stažuotė 21,9 35,7 42,8 54,0 51,2 75,0 59,4 68,0 43,2 39,4 44,2 75,0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 15,0 40,9 38,9 51,1 47,7 100,0 89,7 65,0 56,8 45,0 55,1 33,3
Įdarbinimas subsidijuojant 78,2 69,1 64,7 64,8 61,7 62,4 8,3 17,8 19,5 18,6 15,8 11,5
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 83,0 78,0 73,0 71,0 67,4 64,9 7,2 12,0 13,9 13,7 11,4 8,0
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2019 m. 95,8 85,2
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 87,4 50,3
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 91,3 56,7

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I–III ketv. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 54.7 66.6 67.9 63.4 60.6 60.1  
Profesinis mokymas 29.5 66.1 72.1 61.8 58.7 58.8 48.0 30.9 31.5 40.4 72.2
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 61.9 78.3 70.6 60.7 83.3 43.1 23.1 36.9 41.2
Stažuotė 22.4 35.5 43.1 56.1 52.4 74.0 58.7 47.2 26.9 33.3
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 15.5 40.4 44.0 52.3 50.0 89.5 67.2 57.2 44.0 50.0
Įdarbinimas subsidijuojant 78.5 68.7 65.6 64.6 62.3 62.6 8.3 18.0 20.2 18.4 16.4 12.0
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 83.1 77.7 74.0 70.7 67.1 63.7 7.4 12.0 14.0 13.9 11.8 8.2
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2019 m. I–III ketv. 95.4 86.6
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 84.7 45.6
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 79.3 55.7

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I–II ketv. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 52.1 65.3 67.5 63.8 60.9 60.6  
Profesinis mokymas 29.2 63.5 70.8 63.5 59.7 60.0 49.9 30.3 32.4 41.1 47.2
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 62.1 76.7 67.8 62.3 42.8 18.9 39.1
Stažuotė 22.1 35.0 46.8 58.4 50.0 76.7 61.5 46.3 25.6 75.0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 14.9 37.9 44.2 54.7 66.7 89.3 67.5 54.8 47.2 66.7
Įdarbinimas subsidijuojant 76.7 68.6 65.3 65.5 61.2 60.6 9.3 19.2 20.6 18.5 17.3 12.6
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 82.2 78.0 74.6 67.9 65.4 64.0 7.7 12.6 13.6 14.7 12.4 7.9
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2019 m. I–II ketv. 90.5 86.2
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 90.8 44.7
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 100.0

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I ketv. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 52.0 63.8 65.9 65.2 62.4 61.9  
Profesinis mokymas 25.6 60.4 68.9 65.2 65.6 63.6 49.0 28.0 33.9 39.6 47.5
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 56.6 77.5 58.0 91.7 35.1 20.8 29.4
Stažuotė 17.2 26.1 45.5 52.9 84.8 63.5 43.3 11.8
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 13.6 32.3 44.6 40.0 93.3 69.0 53.6 40.0
Įdarbinimas subsidijuojant 79.3 67.5 63.3 64.9 60.3 59.4 10.8 21.0 21.0 18.2 18.0 13.1
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 81.9 78.2 74.2 66.2 61.3 63.0 9.0 13.1 13.2 14.7 14.5 7.3
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2019 m. I ketv. 84.6 100.0
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 100.0 81.8
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2018 M. (PROC.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas 46.5 59.9 63.8 61,5 44.8 43.5  
Profesinis mokymas 20.4 55.8 65.6 60,7 37.1 34.3 51.6 37.0 35.1 41.6 49.4
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 55.3 69.7 66.0 44.7 17.2
Stažuotė 25.2 47.5 51.2 33,3 77.2 58.2 44.2 75.0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 13.2 39.4 54.7 33.3 62.0 45.9 66.7
Įdarbinimas subsidijuojant 72.7 64.5 57.3 62,4 48.2 45.5 8.7 15.4 17.1 20.6 18.0 14.0
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 78.4 70.9 61.5 64,5 46.6 42.2 6.7 12.1 13.5 15.7 12.8 10.4
Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis, proc.
Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2018 m. 84.8 90.2
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 78.2 86.2
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai 90.6 82.9

 

Informacija apie darbdaviams paskirtas ir išmokėtas subsidijas darbo užmokesčiui

Registracija