*alt_site_homepage_image*

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Turite praktinių įgūdžių ar kompetencijų, kurie nepatvirtinti diplomu ar pažymėjimu? Užimtumo tarnyba padės jį gauti.

Jums tereikės išlaikyti egzaminą ir gauti tai patvirtinantį dokumentą.

Ką reikia žinoti norint pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas? Atsakymus rasite čia

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

 

Tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu esate įgiję tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau neturite tai patvirtinančio diplomo ar kompetencijos pažymėjimo? Ir manote, kad Jūsų savaiminiu būdu įgytos žinios, įgūdžiai ar gebėjimai galėtų būti įvertinti ir pripažinti išduodant profesinio mokymo diplomą ar kompetenciją įrodantį pažymėjimą? Ši priemonė kaip tik Jums!

Kas tai yra?

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas bedarbių ir užimtų asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Prioritetas skiriamas vidutinių įsidarbinimo galimybių darbo ieškančiam klientui, kuris nori pripažinti kompetenciją, patenkančią į Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Jei po šio įvertinimo lieka daugiau nei vienas kandidatas, pirmenybė teikiama niekada priemonėse nedalyvavusiam klientui ar ilgesnį laiką registruotam Užimtumo tarnyboje.

Kokia sutartis sudaroma?

Dvišalė sutartis dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų sudaroma tarp:

  • Užimtumo tarnybos, kuri įsipareigoja sumokėti už suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas;
  • Kompetencijų pripažinimo siekiančio asmens.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba?

  • Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti yra ne daugiau kaip 0,5 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesio atlyginimo.
  • Kelionės išlaidos iki artimiausio kompetencijų pripažinimą organizuojančios įmonės ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje kompetencijų pripažinimą organizuojanti įmonė teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas);
  • Apgyvendinimo išlaidos, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje kompetencijų pripažinimą organizuojanti įmonė teikia (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas);
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos (bedarbiams).

Su šia priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Reglamentuojantys teisės aktai:

Registracija