*alt_site_homepage_image*

Įvairūs

Atnaujinta 2022-07-01

Įmonei mažinant darbuotojų skaičių ir palikus darbą šalių susitarimu, po kiek laiko galima registruotis Užimtumo tarnyboje?

Nėra nustatytų terminų, per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti nutraukus darbo santykius.

Turiu 38 metus darbo stažo. Kitų metų birželį turiu išeiti į pensiją. Dėl sveikatos negaliu dirbti, darbo užmokestis visada buvo minimumas. Jei išeičiau iš darbo ir registruočiausi Užimtumo tarnyboje, tai kiek ji man laiko mokėtų pašalpą ir koks būtų jos dydis?

Asmenims, kurie Užimtumo tarnyboje yra registruoti bedarbio statusu ir per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą, Nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius. Jos dydis apskaičiuojamas individualiai, jis priklauso nuo darbo neturinčiam asmeniui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, bedarbio darbo stažo, valstybės remiamų pajamų. Informuojame, kad klausimais, susijusiais su NSDI skyrimu, mokėjimu bei dydžiu, pagal kompetenciją reikia kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), nes nuo 2013 m. sausio 1 d. NSDI skiria ir moka Sodra. Sodros centro informacijos telefonas – 1883 arba +3705 250 0883, el. p. info@sodra.lt

Ar privalau deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje jeigu noriu Užsiregistruoti Į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškos?

Taip, darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės taikomos asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą (išskyrus EURES administruojamų išmokų perkėlimo atvejus).

 

 

Registracija