*alt_site_homepage_image*

Darbo rinkos paslaugų teikimas, asmenų ir laisvų darbo vietų registravimas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-06-30) 2016.09.14 Įstatymas Nr. XII-2603
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2023-07-01) 2016.06.21 Įstatymas Nr. XII-2470
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2003.12.16 Įstatymas Nr. IX-1

Nutarimai

Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01) 2004.12.24 Nutarimas Nr. 1656

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06) 2017.06.22 SADM įsakymas Nr. A1-314
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (suvestinė redakcija nuo 2023-01-13) 2017.07.21 SADM įsakymas Nr. A1-394
Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2022-04-27) 2020.12.30 EIM ir SADM įsakymas Nr. 4-1171/A1-1301

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai

Statistinės informacijos viešinimo / teikimo kitoms institucijoms 2024 m. kalendorius 2023.12.21 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-253
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo (suvestinė redakcija nuo 2022-12-28) 2020.09.07 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-353
Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodika  2021.12.29 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-532
Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-03-30) 2022.07.04 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-196
Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2022-02-04) 2020.04.23 UŽT direktoriaus įsakymas Nr. V-129
Registracija