*alt_site_homepage_image*

Užimtumo tarnyba apžvelgė dešimtmečio grupės darbuotojų atleidimus

2023-01-23
Užimtumo tarnyba apžvelgė dešimtmečio grupės darbuotojų atleidimus

2022-ieji pasižymėjo gausesniu grupės darbuotojų atleidimų (GDA) skaičiumi, tačiau šis rodiklis nepasiekė lygio, darbo rinkoje šalyje fiksuoto ankstesniais metais. Tai rodo grupės darbuotojų atleidimų dinamika 2012-2022 m. Kokios priežastys praėjusį dešimtmetį lėmė įmonių veiklos transformacijas, kur pasiryžta atsisakyti darbuotojų ir kokių paramos priemonių tokiais atvejais galima tikėtis?

Pernai 76 įmonės pranešė apie GDA. 5,5 tūkst. šių bendrovių darbuotojų gavo įspėjimus dėl atleidimų iš darbo. Tai – trečdaliu daugiau pranešimų nei 2021 metais. Visgi per dešimtmetį tai – ne pats didžiausias pranešimų skaičius. Nuo 2012-ųjų daugiausiai  apie numatomus masinius darbuotojų atleidimus buvo pranešta 2020 metais – tai padarė 113 įmonių. Tuo tarpu darbo daugiausiai praradusių darbuotojų buvo 2018 metais – atleista 5,8 tūkst. žmonių.

2022 metais daugiausiai pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus pateikė apdirbamosios gamybos (26), švietimo (12), transporto ir saugojimo (11) veiklą vykdančios įmonės. Pirmą kartą per penkerius metus negauta pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus iš finansinės ir draudimo veiklomis užsiimančių įmonių. Mažiausiai jų gauta iš statybos sektoriaus bei administracinės ir aptarnavimo veiklas vykdančių įmonių. Šį skaičių labiausiai išaugino atleidimai iš transporto ir saugojimo sektoriaus.

Atleidžiamų darbuotojų sąraše daugiausiai buvusių didelių šalies darbuotojai: iš LTG grupė (1950), AB „Lietuvos paštas“ (592), AB „Kaišiadorių paukštynas“ (395), UAB „Birių krovinių terminalas“ (136), sanatorijos „Belorus“ (111).

Dažniausiai įmonių nurodomos grupės darbuotojų atleidimo priežastys – darbo organizavimo pakeitimai, reorganizacijos, neretai informuojama, jog dėl susitraukusių užsakymų ir mažėjančių veiklos mastų dalies darbuotojų atliekamos funkcijos tampa perteklinės. Pranešimų dėl bankroto gauta 13 (numatyta atleisti 0,5 tūkst.), dėl  įmonės likvidavimo – 6 (numatyti atleisti 0,2 tūkst.). Pranešimų dėl bankroto 2022 metais gauta mažiausiai per  penkerius metus.

„2022-m. pirmąjį pusmetį gautuose grupės darbuotojų pranešimuose darbuotojų atleidimų priežastys buvo susijusios su geopolitiniais neramumais, o antrąjį – su energetikos kainomis, problemomis tiekimo grandinėse“, – sakė Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus patarėja Brigita Blavaščiūnienė.

Jos teigimu, praėjusių metų grupės darbuotojų atleidimai esminio poveikio šalies ar regionų ekonominei padėčiai neturėjo. Atleidimai vyko skirtingose ekonominės veiklos srityse, o pagrindiniai dideli atleidimai buvo suvaldyti bendradarbiaujant darbdaviams ir Užimtumo tarnybai. Ypač aktyviai dirbta su LTG grupe, VšĮ „Belorus“ administracija.

Užimtumo tarnybos duomenimis, apie 37 proc. atleistų ir per praėjusių metų pirmąjį pusmetį  Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų sugrįžo į darbo rinką. Konsultacijos ir susitikimai su administracijomis ir atleidžiamais darbuotojais vyko įmonėse, kurios priėmė Užimtumo tarnybos  pasiūlymus ir aktyviai rūpinosi darbuotojų ne tik emocine gerove, bet ir karjeros pokyčiais, ir jų greitesniu sugrįžimu į darbo rinką.

Grupės darbuotojų atleidimų pranešimų analizė rodo, kad per dešimtmetį mažiausiai – 38 pranešimų fiksuota 2014 metais, kai buvo įspėta 1,8 tūkst. darbuotojų. Vienodas (2,3 tūkst.) atleidžiamų darbuotojų skaičius būdingas 2012 m. (iš įmonių gauti 58 pranešimai), 2015 m. (44) ir 2016 m. (46).

2020 m. prasidėjus pandemijai ir įvedus karantiną gautų pranešimų skaičius iš įmonių padidėjo iki 113, tačiau įspėtų darbuotojų buvo 4,9 tūkst. – tai yra 600 mažiau nei pernai. Perpus pranešimų ir  įspėtų darbuotojų skaičius  sumažėjo 2021 m. – atitinkamai buvo 56 pranešimai ir 2,3 tūkst. įspėtų darbuotojų.

Per dešimtmetį didžiausiais atleidimais pasižymėjo 2018-ieji. Užimtumo tarnybos  gautuose 109 pranešimuose iš įmonių ir buvo informuojama apie numatomus atleisti 5,8 tūkst. darbuotojų. Dauguma – 53 proc. visų pranešimų buvo pateikta  iš paslaugų sektoriaus įmonių, kurios per metus įspėjo 3,6 tūkst. darbuotojų (2017 metais – 1,8 tūkst.).

2018 metais labiausiai išaugo apie atleidimą įspėtų darbuotojų elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, statybos, administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse. Taip pat daugiau darbuotojų įspėta informacijos ir ryšių, viešojo valdymo ir gynybos, profesinės, mokslinės ir techninės, žemės ūkio, miškininkystės, švietimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei finansinės ir draudimo veiklose.

2018-aisiais nebuvo ekonominių ar geopolitinių sukrėtimų, tačiau atleidimų kiekį lėmė įmonių transformacijos. Dažniausiai GDA priežastimis buvo nurodomos įmonės viduje vyksiančios optimizacijos – beveik 60 proc. pranešimų numatomų atleidimų priežastimi buvo įmonės struktūros pertvarka arba reorganizacija. 2018 metais tokių pranešimų gauta dvigubai daugiau, palyginti su 2017-aisiais.

B.Blavaščiūnienė priminė, kad reorganizuojamos, pertvarkomos įmonės visada gali kreiptis dėl galimybės perkvalifikuoti darbuotojus įgyjant jiems reikalingų kompetencijų, kad toliau jie galėtų dirbti įmonėje: „Kiekvienas darbuotojas atleidimo atveju gali nelaukdamas atleidimo padarinių, kreiptis į mus. Jam bus suteiktas užimto asmens statusas. Vėliau gali būti siūlomas persikvalifikavimas, o konsultacijas ir informaciją dėl laisvų darbo vietų, registraciją Tarnyboje ar kitas paslaugas gali gauti bet kuris besikreipiantis klientas“.

Užimtumo tarnyba, gavusi pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, imasi prevencinių priemonių atleidimų pasekmėms švelninti. Bendradarbiaujant su darbdaviu numatomi atleisti darbuotojai yra informuojami apie Tarnybos  paslaugas, jų profesijas ir kvalifikaciją atitinkančias laisvas darbo vietas bei persikvalifikavimo galimybes.

Darbo sutarties nutraukimo atveju numatomos priemonės greitesniam atleistų darbuotojų sugrįžimui į darbo rinką: ieškoma įmonių, kurios galėtų tuos darbuotojus įdarbinti, suderinus su esamu darbdaviu gali būti organizuojami susitikimai su potencialiais darbdaviais.

Registracija