*alt_site_homepage_image*

Dažniausiai užduodami klausimai

Įmonei mažinant darbuotojų skaičių ir palikus darbą šalių susitarimu, po kiek laiko galima registruotis Užimtumo tarnyboje?

• Nėra nustatytų terminų, per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti, nutraukus darbo santykius.

Ar galima įsiregistruoti kito rajono nei gyvenu Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje? Ar galima tik ten, kur deklaruota gyvenama vieta?

• Asmuo vienu metu gali registruotis tik viename klientų aptarnavimo skyriuje. Reikalavimo registruotis to miesto klientų aptarnavimo skyriuje, kuriame asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą, nėra.

Kokio amžiaus asmuo gali registruotis Užimtumo tarnyboje?

• Registravimo Užimtumo tarnyboje paslaugos teikiamos ne jaunesniems kaip 14 metų darbo ieškantiems asmenims, kurių nurodyta gyvenamoji vieta yra padalinio aptarnaujamoje teritorijoje.

Ar pasikeitus gyvenamajai vietai, galima duomenis persiųsti į kitą miestą?

• Pasikeitus kliento gyvenamajai vietai registracinę kortelę galima persikelti į kitą miestą pagal faktinę gyvenamąją vietą, teikiant prašymą priskirtam konsultantui.

Kada suteikiamas statusas užsiregistravus Užimtumo tarnyboje?

• Bedarbio ar kitas Užimtumo įstatyme nurodytas statusas suteikiamas nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos. Sprendimas dėl statuso suteikimo priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, gavus informaciją iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.

Ar bedarbis nepraras išmokos ir statuso, jei įsidarbins pelno nesiekiančioje organizacijoje ir negaus darbo užmokesčio?

• Jeigu bedarbis užsiima neatlygintina veikla, Užimtumo tarnyboje ir toliau bus registruotas bedarbio statusu.

Ar pradedant dirbti su verslo liudijimu bedarbio statusas panaikinamas?

• Bedarbio statusas gali būti sustabdomas ir atkuriamas tada, kai atsiranda ne ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai ar bedarbis pradeda individualią veiklą su verslo liudijimu. Tą dieną, kai dirbate – bedarbio statusas sustabdomas, kai nedirbate – jis atkuriamas.

Asmuo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje užpildė prašymą išduoti individualios veiklos pažymą. Ar tiesa, kad nuo to momento jis praranda bedarbio statusą?

• Jeigu pradedate vykdyti individualią veiklą, pagal individualios veiklos pažymą, ši veikla yra prilyginama neterminuotiems darbiniams santykiams ir registracija nutraukiama.

Registracija