*alt_site_homepage_image*

Profesinė reabilitacija

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas tokių paslaugų poreikis.

Pagal profesinės reabilitacijos programą gali būti teikiamos tokios paslaugos:

 • profesinių gebėjimų įvertinimas;
 • profesinis orientavimas ir konsultavimas;
 • profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas;
 • profesinis mokymas.

Profesinės reabilitacijos programos metu finansuojamos:

 • profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;
 • apgyvendinimo ir transporto išlaidos;
 • kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu;
 • profesinės reabilitacijos išmoka.

Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba įvertina asmens darbingumo lygį.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims su negalia integruotis į darbo rinką, atkuriant asmens darbingumą bei įgyjant naujų profesinių kompetencijų, taip pat – siekiant savarankiškai įsidarbinti ar dalyvauti įdarbinimo programose. Rekomenduojame galimybę dalyvauti šioje programoje aptarti su aptarnaujančiu specialistu

Kas gali dalyvauti? Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Kur kreiptis dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo?

 • Į Užimtumo tarnybą, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje ir esate priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei bei iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą nukreipti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, apie tai informuoja NDNT ir asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu paštu, nurodydama NDNT kontaktinius duomenis – adresą, telefono numerį, o prireikus – ir atvykimo į NDNT laiką.
 • Į  NDNT, jei dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiatės pirmą kartą. Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio.

NDNT nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį vertindama šiuos kriterijus:

 • medicininius;
 • funkcinius;
 • profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms.

Veiksmai gavus NDNT išvadą:

 • Asmuo, gavęs NDNT išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, ne vėliau kaip per 3 d. d. kreipiasi į Užimtumo tarnybą.
 • Suderinus su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, patvirtinamas sprendimas ir išduodamas siuntimas į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
 • Užimtumo tarnyba asmenims, apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu, vadovaudamasi NDNT išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų, išduoda profesinės reabilitacijos pažymėjimą.
 • Su asmeniu pasirašoma Trišalė profesinės reabilitacijos paslaugų sutartis.
 • Baigus studijas, Užimtumo tarnybai pristatomas kvalifikaciją liudijantis dokumentas arba mokymosi pasiekimų dokumentas.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) gali būti teikiamos tokios paslaugos:

 • profesinių gebėjimų įvertinimas (iki 40 valandų);
 • profesinis orientavimas ir konsultavimas (iki 50 valandų);
 • profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas (iki 240 valandų);
 • profesinis mokymas (perkvalifikavimas; trukmė nustatyta mokymo programoje).

Programų sąrašas:

Viešųjų pirkimų būdu nupirktų profesinio mokymo programų sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą: Programų sąrašas

Profesinės reabilitacijos programos metu finansuojamos:

 • profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;
 • apgyvendinimo ir transporto išlaidos;
 • kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu.

Profesinės reabilitacijos išmoka:

 • išmoka mokama dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos; išmoką skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas;
 • asmeniui, kuris nedraudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu arba draudžiamas tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 2 valstybinio socialinio draudimo bazinėms pensijoms; išmoką skiria ir moka Užimtumo tarnyba pagal LR Vyriausybės patvirtintus Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatus.

Svarbu!

 • Pakartotinai asmuo gali būti nukreiptas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo (atskirais atvejais taikomos išimtys).
 • Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba įvertina asmens darbingumo lygį.

Pagrindiniai profesinę reabilitaciją reglamentuojantys teisės aktai:

Registracija