*alt_site_homepage_image*

Jaunimo garantijos

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų.

Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, Užimtumo tarnyba siūlo paslaugų ir priemonių paketus, kuriuos  sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, įgyvendinant keturis Jaunimo garantijų iniciatyvos etapus.

Plačiau pasidomėti apie iniciatyvą, galite čia:

Registracija