*alt_site_homepage_image*

Įdarbinimas su pagalba

Darbdaviui gali būti teikiama lydimoji pagalba įdarbinus žmogų su negalia. Specialistai padeda išspręsti bendravimo, darbo funkcijų išaiškinimo ir kitas problemas.

Lydimosios pagalbos formos ir trukmė – individuali, priklausanti nuo darbdavio ar žmogaus su negalia poreikių, bet ne ilgesnė negu 12 kalendorinių mėnesių nuo asmens su negalia įsidarbinimo dienos.

Daugiau informacijos apie žmonių su negalia įdarbinimą ir paramos priemones rasite šioje atmintinėje ⇓

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Įdarbinimas su pagalba – tai paslaugos, kuriomis siekiama asmenims su negalia, Užimtumo tarnybos priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje:

  • atliekant įsidarbinimo procedūras,
  • suteikiant lydimąją pagalba įsidarbinus.

Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslauga teikiama darbo pasiūlymą turinčiam asmeniui su negalia, kuriam Užimtumo tarnyba nustatė įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikį ir darbdaviui sutikus bendradarbiauti. Šios paslaugos teikimo metu darbdavys gali būti konsultuojamas dėl asmens su negalia įdarbinimo galimybių, darbo vietos, sąlygų pritaikymo, supažindinamas su sunkumais, kylančiais dėl darbuotojo negalios bei jų sprendimo būdais.

Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugos tikslas – užtikrinti komunikavimą tarp asmens su negalia ir darbdavio bei rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo.

Atsiradus lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugos poreikiui, darbdavys Užimtumo tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus.

Lydimosios pagalbos formos ir trukmė – individuali, priklausomai nuo darbdavio ar asmens su negalia poreikių, bet ne ilgesnė negu 12 kalendorinių mėnesių nuo asmens įsidarbinimo dienos.

Įdarbinimo su pagalba teikėjų sąrašas.

Įdarbinimo su pagalba paslaugas apibrėžia šie teisės aktai:

Registracija