*alt_site_homepage_image*

ПРО НАС

Загальний номер для консультацій 1883 або (+370) 5 250 0883

 

 
 
Посада ім’я, прізвище номер телефону eл. пошта
Директор Інґа Балнаносєнє +370 5 236 0770 inga.balnanosiene@uzt.lt
Заступник директора Ґітіс Даруліс +370 5 236 078 gytis.darulis@uzt.lt
Канцлер Арунас Марма +37070079399 arunas.marma@uzt.lt
Радниця Нійолє Ділбєнє +370 5 238 9065 nijole.dilbiene@uzt.lt
Керівниця Національного координаційного підрозділу EURES Аґнє Пецюкявічєнє +370 5 2137588 agne.peciukeviciene@uzt.lt
Директориня Департаменту з обслуговування клієнтів м. Вільнюс Юрґіта Бражінскєнє +370 5 2725075 jurgita.brazinskiene@uzt.lt
Директориня Департаменту з обслуговування клієнтів м. Паневєжіс Аудронє Біґузєнє +370 45 460260 audrone.biguziene@uzt.lt
Директор Департаменту з обслуговування клієнтів м. Каунас Таутвідас Бєлозарявічюс +370 37 226084 tautvydas.bielozarevicius@uzt.lt
Директор Департаменту з обслуговування клієнтів м. Шяуляй Раймондас Шукіс +370 41 502812 raimondas.sukys@uzt.lt
Директориня Департаменту з обслуговування клієнтів м. Клайпеда Юрґіта Петрайтєнє +370 46 404300 jurgita.petraitiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Алітус Вілія Максімавічєнє +370 700 78024 vilija.maksimaviciene@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Алітус Ріма Кіселєнє +370 700 78006 rima.kisieliene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Друскінінкай Данутє Науялєнє +370 700 78042 danute.naujaliene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Йонава Нійолє Єремічютє +37 070 078 058 nijole.jeremiciute@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Кайшядоріс Рамутє Сінкявічєнє +370 700 78064 ramute.sinkeviciene@uzt.lt
Завідувач 1-ого відділу міста Каунас Норвалдас Ґрудзінскас +370 700 78112 norvaldas.grudzinskas@uzt.lt
Завідувачка 2-ого відділу міста Каунаса Йоланта Ґінцєнє +370 700 78132 jolanta.ginciene@uzt.lt
Завідувачка 3-ого відділу міста Каунаса Лаура Кавалюнайте +37 070 078 145 laura.kavaliunaite@uzt.lt
Завідувачка Відділу Каунаського району Ґуода Доцютє +370 700 78167 guoda.dociute@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Лаздіяй Рената Янчяускєнє +37 070 078 180 renata.janciauskiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Маріамполє Жівілє Повілайтєнє +370 700 78207 zivile.povilaitiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Маріямполє Ріта Моцкувєнє +370 700 78187 rita.mockuviene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Прієнай Юратє Радзявічєнє +370 700 78225 jurate.radzeviciene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Варєна Лорета Буткявічєнє +370 700 78245 loreta.butkeviciene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Шакяй Алдона Стасюлєнє +370 700 78235 aldona.stasiuliene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Вілкавішкіс Реда Бесаспарєнє +370 700 78258 reda.besaspariene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Ґарґждай Марта Семінавічєнє +370 700 78268 marta.seminaviciene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Юрбаркас Ріта Клюкєнє +370 700 78282 rita.kliukiene@uzt.lt
Завідувачка 1-го відділу міста Клайпеда Ґітана Гріцєнє +370 700 78313 gitana.griciene@uzt.lt
Завідувач 2-го відділу міста Клайпеда Вікторія Калачова +370 700 79082 viktorija.kalaciova@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Клайпеда Віталія Мейштінєнє +370 700 78294 vitalija.meistiniene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Кретінґа Вірґінія Науджєнє +370 700 78348 virginija.naudziene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Паланґа Аудроне Кайокєне +370 608 99830 audrone.kajokiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Плунґє Дайва Шакінєнє +370 700 78361 daiva.sakiniene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Шілутє Інґа Ґірденєнє +370 700 78394 inga.girdeniene@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Шілалє Міндауґас Макас +370 700 78379 mindaugas.macas@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Таураґє Юозас Бендікас +370 700 78416 juozas.bendikas@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Таураґє Ґінтаутє Норкєнє +370 667 38342 gintaute.norkiene@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Акмянє Альґіс Рудіс +370 700 78587 algis.rudys@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Йонішкіс Аудронє Шлерпєнє +370 700 78597 audrone.slerpiene@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Кельмє Жідрунас Шапалас +37 070 078 631 zidrunas.sapalas@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Кедайняй Ірена Петрайтєнє +370 700 78616 irena.petraitiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Мажейкяй Ріта Юркунєнє +370 683 25108 rita.jurkuniene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Пакруоїс Сайдана Ареймєнє +370 700 78659 saidana.areimiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Радвілішкіс

Руслана Вейтєне

+370 700 78678 ruslana.veitiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Расейняй Драсє Буткєнє +370 700 78690 drase.butkiene@uzt.lt
Завідувачка 1-го відділу міста Шяуляй Ірена Вайкутєнє +370 700 78720 irena.vaikutiene@uzt.lt
Завідувачка 2-го відділу міста Шяуляй Йоланта Мікшьонітє +370 700 78736 jolanta.miksionyte@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Шяуляй Вайда Ігнотєнє +370 700 78698 vaida.ignotiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Тельшяй Діана Абелькєнє +370 700 78757 diana.abelkiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Тельшяй Віталія Стасюлєнє +370 700 78743 vitalija.stasiuliene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м.Анікщяй Йоліта Кайрєнє +370 700 78426 jolita.kairiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Біржай Еуґенія Ґрабаускєнє +370 700 78437 eugenija.grabauskiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Ігналіна Алма Шеренєнє +370 700 78444 alma.sereniene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Купішкіс Юрґіта Ейнорітє +370 700 78455 jurgita.einoryte@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Молєтай Рімвідас Казлас +370 700 78464 rimvydas.kazlas@uzt.lt
Завідувачка 1-го відділу міста Паневєжіс Вірґінія Накєнє +370 700 78494 virginija.nakiene@uzt.lt
Завідувачка 2-го відділу міста Паневєжіс Юрґіта Ґріґальонєнє +370 700 78509 jurgita.grigalioniene@uzt.lt
Завідувачка Відділу зайнятості молоді м. Паневєжіс Скірмантє Данілєнє +370 700 78473 skirmante.danyliene@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Пасваліс Лінас Круопіс +370 700 78523 linas.kruopis@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Рокішкіс Даля Старкувєнє +370 700 78535 dalia.starkuviene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Утяна

Юстина Арамінайте-Пелакауске

+370 658 88457 justina.araminaite-pelakauske@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Вісаґінас

Даля Сінкявічюте

+370 700 78566 dalia.sinkeviciute@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Зарасай Вірґінія Абрамавічєнє +370 700 78575 virginija.abramaviciene@uzt.lt
Завідувачка 1-го відділу міста Вільнюс Ріта Раудонітієне +370 700 78862 rita.raudonaitiene@uzt.lt
Завідувачка 2-го відділу міста Вільнюс Іна Марцінкявічєнє +370 700 78881 ina.marcinkeviciene@uzt.lt
Завідувач 3-го відділу міста Вільнюс Еуґеніюс Валейка +370 700 78902 eugenijus.valeika@uzt.lt
Завідувачка 4-го відділу міста Вільнюс Віда Расімавічєнє +370 700 78921 vida.rasimaviciene@uzt.lt
Завідувач 5-го відділу міста Вільнюс Роландас Юшка +370 700 78937 rolandas.juska@uzt.lt
Завідувачка 6-го відділу міста Вільнюс Вілія Закшаускайте +370 700 78960 vilija.zaksauskaite@uzt.lt
Завідувачка Відділу Вільнюського району Нерінга Каралюте-Білінськієне +370 700 78983 Neringa.Karaliute-Bilinskiene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Шальчінікай Ліана Рибак +370 700 78773 liana.rybak@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Шірвінтос Свайонє Жедавайнєнє +370 700 78784 svajone.zedavainiene@uzt.lt
Завідувач Відділу м. Швенчьоніс Ґенадіюс Трусовас +370 700 78796 genadijus.trusovas@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Тракай Данутє Шаджювєнє +370 700 78814 danute.sadziuviene@uzt.lt
Завідувачка Відділу м. Укмерґє Едіта Мончінскєнє +370 700 78828 edita.moncinskiene@uzt.lt

Служба зайнятості реалізує політику підтримки зайнятості. Наша мета – допомогти тим, хто шукає роботу, швидше знайти роботу, придбати навички, необхідні для успішної конкуренції на ринку праці, і допомогти роботодавцям знайти відповідних працівників. 

Місія. Підвищення компетенцій осіб, які шукають роботу, для сталого працевлаштування  

Допомога роботодавцям у пошуку потрібних працівників 

Цінності Надійність. Відповідальність. Емпатія. Відкритість.  

Бачення. Сучасна і визнана організація, що надає послуги ринку праці 

Служба зайнятості: 

1) надає послуги ринку праці, встановлені Законом Литовської Республіки про зайнятість, та здійснює активні заходи політики ринку праці та програми сприяння зайнятості, встановлені цим Законом; 

2) встановлює критерії та порядок відбору осіб, що займаються роботою, для участі в заходах активної політики на ринку праці, а також критерії та порядок відбору роботодавців, які бажають проводити заходи активної політики на ринку праці; 

3) здійснює моніторинг ринку праці та становлення в країні та окремих її регіонах; 

4) спільно з муніципальними органами влади та радами регіонального розвитку, соціальними партнерами обговорює та подає до Міністерства соціального захисту та праці пропозиції про заходи щодо вирішення проблем зайнятості відповідно до специфіки регіону; 

5) надає статус соціального підприємства та надає державну допомогу соціальним підприємствам у порядку, встановленому Законом Литовської Республіки «Про соціальні підприємства» та реалізуючими його правовими актами; 

6) організує здійснення працевлаштування та соціальних гарантій для звільнених працівників державного підприємства «Ігналинська атомна електростанція» відповідно до Закону про додаткові трудові та соціальні гарантії для працівників державного підприємства Литовської Республіки «Ігналінська атомна електростанція» та реалізуючими його правовими актами; 

7) організовує та координує надання послуг з професійної реабілітації відповідно до Закону Литовської Республіки „Про соціальну інтеграцію осіб з обмеженими можливостями“ та реалізуючими його правовими актами; 

8) видає дозволи на роботу в Литовській Республіці та приймає рішення у порядку, встановленому Законом Литовської Республіки про правове становище іноземців та його реалізуючими правовими актами; 

9) реєструє справи про звільнення працівників групи; 

10) з урахуванням пріоритетів регіональної політики, затверджених Урядом, та планів регіонального розвитку, затверджених радами регіонального розвитку, розробляє та, за погодженням з радами регіонального розвитку, затверджує програми реалізації заходів політики активного ринку праці, що підлягають здійсненню у поточному бюджетному році, та оприлюднює їх ; 

11) виконує інші функції, встановлені нормативно-правовими актами. 

Реєстрація