PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius )

Jūsų atsakomybės:

  • dalyvauti apdorojant su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus dalyvauti koordinuojant su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
  • organizuoti personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoti personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;
  • organizuoti personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoti personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
  • organizuoti personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoti personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą;
  • rengti ir teikti informaciją personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį išsilavinimą;
  • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, viešuosius pirkimus, Valstybės registrų įstatymo ir Valstybės tarnautojų registro nuostatas bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Užimtumo tarnybos veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą viešojo administravimo įstaigose;
  • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
  • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1091 Eur neatskaičius mokesčių. Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. spalio 19 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/zmogiskuju-istekliu-valdymo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-koeficientas-nuo-62-322;668970.html

Close Menu