PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausieji specialistai (darbo vietos: Žirmūnų g. 139A, Vilnius (5 darbo vietos); Aguonų g. 4, Vilnius (1 darbo vieta))

,

Jūsų atsakomybės: 

  • organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Vilniaus klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklas, užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.  

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • turite aukštąjį išsilavinimą; 
  • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai; 
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus; 
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus; 
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 

Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį. 

Numatomas darbo užmokestis – 915,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2). 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. gegužės 27 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Prašymų teikimo  modulį). 

Daugiau informacijos čia: http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-3-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;645290.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-5-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;645300.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-6-ojo-skyrias-vyriausiasis-specialistas-322;645320.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;645310.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;645310.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-rajono-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;645340.html

Close Menu