PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Vilniaus klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Žirmūnų g. 139A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • konsultuoti besidominčius asmenis apie darbo ir mokymosi galimybes, gyvenimo bei darbo sąlygas Europoje;
 • padėti darbdaviams įdarbinti kitų šalių darbuotojus;
 • užtikrinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narių įdarbinimo tarnybų bei Užimtumo tarnybos EURES vyriausiųjų specialistų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje ES, EEE valstybės narėje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai, esate susipažinęs su ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga ES, ES ACQUIS laisvo asmenų judėjimo klausimais;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, organizuoti renginius, oficialius užsienio šalių valstybinių užimtumo atstovų vizitus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate anglų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanote ES institucijų struktūrą, veiklos sritis bei žinote kitus su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE susijusius Europos informacijos ir konsultacijos tinklus, įstaigas;
 • esate susipažinęs su EURES tinklo struktūra ir veikla, Europos darbo mobilumo portalu bei pagrindiniais laisvo asmenų judėjimo ES, EEE principais.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. vasario 11 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia

Close Menu