Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilniuje) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  koordinuosite darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose: laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą; darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis; kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas; paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams; koordinuosite informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą, rengsite ataskaitas; vykdysite darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo … Tęskite Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilniuje) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7) skaitymą