PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilniuje) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės: 

 • koordinuosite darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose:
 • laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą;
 • darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis;
 • kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas;
 • paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
 • koordinuosite informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą, rengsite ataskaitas;
 • vykdysite darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
 • koordinuosite bendradarbiavimą su įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis;
 • koordinuosite ir kontroliuosite prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju, vykdysite jų įgyvendinimo stebėseną, rengsite ataskaitas.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite  aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai.

Numatomas darbo užmokestis – nuo  920,40 Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. birželio 23 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-klientu-aptarnavimo-departamento-vyriausiasis-specialistas-322;713830.html

Close Menu