PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilniuje), koeficientas-7,1

Jūsų atsakomybės: 

 • apdorosite su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuosite su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • nagrinėsite prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuosite prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengsite sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuosite sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • rengsite ir teiksite informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuosite viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengsite ir teiksite pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais;
 • rengsite teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuosite teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą;
 • apdorosite su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuosite susijusios informacijos apdorojimą.
 • atliksite skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuosite skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • atliksite suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuosite suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;
 • rengsite ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuosite ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • rengsite ir teiksite informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuosite informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengsite ir teiksite  pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • koordinuosite subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)    arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 •  studijų kryptis – teisė (arba); viešasis administravimas (arba);ekonomika (arba); vadyba;

arba:

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • turite darbo patirties  –  1 metai užimtumo rėmimo politikos srityje.

       Numatomas darbo užmokestis – 1256  Eur neatskaičius mokesčių.  Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. balandžio 8 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-klientu-aptarnavimo-departamento-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44451.html

Close Menu