Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilnius) koeficientas 7,1

Jūsų atsakomybės: 

 • registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • teiksite įsidarbinimo galimybių vertinimo, informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygas;
 • taikysite atvejo vadybos principą ir kartu su darbo ieškančiu asmeniu parengsite individualius užimtumo veiklos planą, numatysite tikslus ir uždavinius, apibrėšite galutinius veiksmus ir siekimus, kurie padėtų išspręsti nedarbo problemą;
 • rinksite duomenis apie darbo ieškančio asmens pasitenkinimą veikla ir jo pastangas, požiūrį į individualų veiklos planą, stebėsite darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatysite jų panaudojimo galimybes;
 • teiksite profesinio konsultavimo paslaugą;
 • motyvuosite, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje;
 • teiksite tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;
 • motyvuosite ir mokysite darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis e. paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1122  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. balandžio 21 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-4-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-62-iki-65-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-77-iki-8-322;785440.html