Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Vilnius) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,8 iki 7,6)

Jūsų atsakomybės: 

 • bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius ir vykdyti Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;
 • administruoti darbdavių duomenų bazę;
 • informuoti darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;
 • vykdyti aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoti jas bei tvirtinti viešam paskelbimui Užimtumo tarnybos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;
 • koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklą;
 • organizuoti darbuotojų atrankas ir vykdyti laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;
 • informuoti darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptarti su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga, arba darbuotojų parengimą;
 • konsultuoti darbdavius naudojimosi Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis klausimais;
 • pagal kompetenciją rengti oficialių dokumentų projektus.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1049 Eur neatskaičius mokesčių 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2022 m. gegužės 25 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). 

Daugiau informacijos rasite čia: https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-1-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-58-iki-61-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-73-iki-76-darbo-vieta-vilnius-322;794840.html