Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus m. 6-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilnius) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
 • rengti ir teikti informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • rengti ir teikti pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais;
 • teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims ir teikti lydimąją pagalbą darbo ieškantiems asmenims;
 • stebėti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti jų panaudojimo galimybes.
 • motyvuoti, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje, taikyti motyvavimo stiprinimo ir palaikymo priemones.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis)    arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 •    studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba);psichologija (arba);      žmonių išteklių vadyba;

arba:

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • turite darbo patirties  – 1 metų klientų/asmenų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1285  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. gegužės 2 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-miesto-6-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-vilnius-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48946.html