Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Ukmergė) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės:  

  • Priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
  • Teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
  • Bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims ir teikti lydimąją pagalbą darbo ieškantiems asmenims.
  • Stebėti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti jų panaudojimo galimybes.
  • Motyvuoti, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje, taikyti motyvavimo stiprinimo ir palaikymo priemones.

Mes tikimės, kad Jūs:  

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (studijų kryptis – socialinis darbas, viešasis administravimas, psichologija arba žmonių išteklių vadyba)

arba:

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • Bent 1 metų darbo patirtį klientų/asmenų aptarnavimo srityje

Numatomas darbo užmokestis – 1285 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 27 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-klientu-aptarnavimo-departamento-ukmerges-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47643.html