Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbo vieta – Trakai) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės: 

·  Priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;

·  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;

·  Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

·  Teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;

·  Kartu su specialistu, vykdančiu įdarbinimo konsultanto funkcijas, nustatyti laiką, per kurį bus suteiktos darbo ieškančiam asmeniui reikalingos paslaugos, aptarti tikslus ir laukiamus bei pasiektus rezultatus;

·  Organizuoti užsiėmimus darbo ieškantiems asmenims su kitų institucijų ir įstaigų atstovais, teikiančiais konsultacijas aktualiais klausimais;

·  Vertinti savo suteiktų darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustatyti papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoti papildomų paslaugų įgyvendinimą.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis)    arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją:
  • studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba);psichologija (arba);      žmonių išteklių vadyba;

arba:

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas ( bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • turite darbo patirties  – 1 metų klientų/asmenų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1285  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. balandžio 29 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/traku-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-trakai-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48936.html