Vilniaus klientų aptarnavimo departamento direktorius (darbo vieta – Vilnius) koeficientas-13,05

Jūsų atsakomybės: 

 • įstaigos vadovo pavedimu atstovauti įstaigai su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 • priimti su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
 • rengti ir teikti pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 • vadovauti struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 • studijų kryptis – vadyba (arba); viešasis administravimas  (arba); sociologija (arba);  teisė;
 • turite vadovaujamo darbo patirties  – 1 metus;

 arba:

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 • turite darbo patirties- užimtumo rėmimo politikos srityje – 4 metus ir vadovaujamo darbo patirties – 1 metus;
 • mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Numatomas darbo užmokestis – 2309  Eur neatskaičius mokesčių.  Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. kovo 17 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  http://Valstybės tarnybos portalas – KONKURSO APRAŠYMAS (vtd.lt)