PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Close Menu

FUNKCIJOS

 

1.Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2.Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3.Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4.Vadovauja įstaigai.

5.Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6.Valdo įstaigos išteklius.

7.Užtikrina Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.

8.Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 9.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

9.1.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

9.2.vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

10.Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

10.1.kalba – anglų;

10.2.kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių skyrių veiklą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.2. studijų kryptis – verslas (arba);
10.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
10.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
10.5. studijų kryptis – teisė (arba);
10.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

10.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
10.9. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
10.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
11.1. kalba – anglų;

11.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių skyrių veiklą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.2. studijų kryptis – verslas (arba);
10.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
10.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
10.5. studijų kryptis – teisė (arba);
10.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

10.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
10.9. darbo patirtis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
10.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
11.1. kalba – anglų;

11.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su įstaigos administracijos padaliniais veikla susijusiais klausimais.
3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
4. Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.
6. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
7. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.
8. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su administracijos padalinio veikla susijusią informaciją.
9. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su administracijos padalinio veikla susijusius dokumentus.
10. Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pasirašo ir tvirtina Užimtumo tarnybos oficialius dokumentus (raštus, planavimo dokumentus, ataskaitas, informacijas, apžvalgas, pažymas, aktus, protokolus, viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, pirkimų paraiškas, informacinio pobūdžio ir kt. dokumentus), parengtus Departamento skyrių veiklos srityse;.
12. Pasirašo ir tvirtina Užimtumo tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – verslas (arba);
14.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
14.4. studijų kryptis – teisė (arba);
14.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
14.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

14.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
14.9. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;
14.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba – anglų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.