Kaip turi elgtis darbdavys, kuris nori įdarbinti karo pabėgėlį iš Ukrainos?

  • Pirmiausia reikia įsitikinti, kad įdarbinamas asmuo atitinka Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-183, 1 punkte nurodytus kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo įsakymu reglamentuojama įdarbinimo tvarka galioja tik įsakyme nurodytiems asmenims, kurie pasitraukė iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų.
  • Įdarbinamas asmuo turi kreiptis į Migracijos departamentą dėl teisėto buvimo šalyje.
  • Po registracijos Migracijos departamente darbdavys gali įdarbinti asmenį laikydamasis įprastos įdarbinimo tvarkos, kurią numato galiojantys teisės aktai.

Ar darbdavys turi mokėti privalomojo socialinio draudimo įmokas?

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 pagrindu, užsieniečiai turi teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ir kitas būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų. Šių paslaugų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis) organizuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Ar įdarbinamas asmuo turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje?

Asmuo gali būti įdarbintas be registracijos Užimtumo tarnyboje, tačiau turi būti registruotas Migracijos departamente, Vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 nuostatas.

Ar galima įdarbintam karo pabėgėliu iš Ukrainos mokėti darbo užmokestį grynaisiais pinigais?

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalis numato, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Šiuo metu karo pabėgėliams banko paslaugas teikia AB „SEB bankas“ ir „Swedbank”, AB.

Ar už nuo karo bėgančių Ukrainos gyventojų įdarbinimą bus mokamos subsidijos?

Kovo 11 d. įsigaliojusiame Vidaus reikalų ministerijos įsakymu numatyta ši galimybė.