Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Turto valdymo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiuosius specialistus (darbo vieta – Naikupės g. 27,Klaipėda).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • dalyvauti įgyvendinant turto valdymo politikos įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus;
 • dalyvauti organizuojant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimą Užimtumo tarnyboje;
 • dalyvauti planuojant Užimtumo tarnybos materialiojo ir nematerialiojo turto poreikį, organizuojant turto valdymą, priežiūrą ir administravimą, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, turto valdymo, palaikymo ir vystymo srityse;
 • dalyvauti organizuojant tinkamas Užimtumo tarnybos personalui darbo sąlygas, aprūpinant darbo vietas darbo priemonėmis ir reikmenimis;
 • vykdyti prekių ir paslaugų pagal sudarytas sutartis kontrolę;
 • rengti pretenzijas tiekėjams dėl prekių ar paslaugų kokybės neatitikimo sutartyse nustatytiems reikalavimams, turto valdymo ir priežiūros srityse;
 • organizuoti administracinio pastato naudojimo priežiūrą, įgyvendina teisės aktais numatytas priemones statinio techninei būklei užtikrinti.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnį nei 2 metų automobilio vairavimo stažą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
 • žinote teisės aktus, susijusius su darbo sritimi, elektros saugos reikalavimus dirbant su elektriniais prietaisais ir įranga, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • turite labai gerus organizacinius ir laiko planavimo įgūdžius.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Darbo užmokestis –  nuo 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. gegužės 2 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia