*alt_site_homepage_image*

Tarybos, komisijos ir darbo grupės

TRIŠALĖ TARYBA
UŽIMTUMO TARYBA
SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJA
PARAIŠKŲ DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS SKYRIMO SOCIALINĖMS ĮMONĖMS SVARSTYMO DARBO GRUPĖ

Trišalė taryba – tai iš vienodo skaičiaus lygiateisių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų sudaryta institucija.

Trišalės tarybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Užimtumo tarnybos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos paslaugų teikimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Trišalės tarybos darbo reglamentas

Trišalės tarybos sudėtis

Naujienos

Kitas Trišalės tarybos posėdis bus organizuojamas 2023 m. I ketvirtį.

Protokolų archyvas

Protokolas 2019-02-01 Nr. 1
Protokolas 2019-03-22 Nr. 2
Protokolas 2019-04-26 Nr. 3
Protokolas 2019-05-17 Nr. 4
Protokolas 2019-11-22 Nr. 5
Protokolas 2019-12-09 Nr. 6
Protokolas 2020-02-07 Nr. 1
Protokolas 2020-05-28 Nr. 3
Protokolas 2020-07-14 Nr. 4
Protokolas 2020-12-11 Nr. 6
Protokolas 2021-05-06 Nr. 2
Protokolas 2021-07-26 Nr. 3

Protokolas 2021-12-16 Nr. 6

Protokolas 2022-06-21 Nr. 7

Protokolas 2022-11-29 Nr. TK-4

 

Užimtumo taryba – tai iš šešių valstybės institucijų ir šešių darbdavių atstovų sudaryta institucija.

Užimtumo tarybos veiklos tikslas – svarstyti ir teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai dėl Užimtumo tarnybos veiklos organizavimo tobulinimo, atskaitomybės visuomenei bei priemonių, skirtų užimtumo didinimui, įgyvendinimo.

Užimtumo tarybos veiklos nuostatai

Užimtumo tarybos narių sąrašas

Naujienos

2022 lapkričio 8 d. įvyko Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis. Jo metu buvo aptartas naujo klientų aptarnavimo modelio įgyvendinimas nuo 2022 m. liepos 1 d., didžiausią dėmesį skiriant darbo rinkai besirengiančių asmenų aptarnavimui. Kalbėta apie pasikeitimus skatinant asmenų su negalia užimtumą atviroje darbo rinkoje nuo 2023 sausio 1 d. Aptarta Užimtumo tarnybos strategija.

Kitas Užimtumo tarybos prie Užimtumo tarnybos posėdis planuojamas gruodžio mėnesį.

 

Lijana Vaitkuvienė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

Vaida Kamandulienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Vida Stasiūnienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

 Laimutė Čeplinskienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė, vietoj Vidos Stasiūnienės, Užimtumo tarnybos vyriausiosios specialistės, kasmetinių atostogų ar laikino nedarbingumo laikotarpiais;

Henrika Chmieliauskienė – Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė; 

Aldona Baltakienė – Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, vietoj Henrikos Chmieliauskienės, Užimtumo tarnybos vyriausiosios specialistės, kasmetinių atostogų ir laikino nedarbingumo laikotarpiais;

Dalė Čičelienė – Užimtumo tarnybos Planavimo ir monitoringo skyriaus l. e. p. vedėja;

Ana Šanina –Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriaus vedėja;

Kristina Maksvytienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja;

Daiva Liugienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji patarėja;

Julija Miliun – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus teisininkė;

Rolandas Ragėnas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas;

Agnė Klemanskienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė;

Valdemar Bogdanovič – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos teisininkas;

Monika Banevičiūtė – asociacijos „Investors‘ Forum“ komunikacijos vadovė.

Arūnas Marma – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Kancleris (Darbo grupės pirmininkas);

Vaida Kamandulienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja (Darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Aldona Baltakienė – Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Vaida Navickienė – Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė;  

Laimutė Čeplinskienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rima Švedienė – Užimtumo tarnybos Planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausioji specialistė;

Ramunė Grigienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus patarėja;

Ana Šanina – Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriaus vedėja.

Registracija