Prisijungti   Registracija English

Kęstučio g. 17

VedėjasJolita Kairienė+370 381 56800jolita.kairiene@uzt.lt
Konsultantas, Karjeros konsultantasDalia Zelbienė+370 381 52399dalia.zelbiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasGenovaitė Kanaporienė+370 381 56805genovaite.kanaporiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasGiedrė Žukovienė+370 381 51690giedre.zukoviene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasIngrida Skidzevičienė+370 381 56801ingrida.skidzeviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasLaima Kvietkauskienė+370 381 56803laima.kvietkauskiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasLiuda Jasikonienė+370 381 56801liuda.jasikoniene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams  konsultantasRita Gališankienė+370 381 52399rita.galisankiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRūta Ščerbakovienė+370 381 56802ruta.scerbakoviene@uzt.lt
Atgimimo g. 24
Vedėjas Alma Šerėnienė +370 386 52763 alma.sereniene@uzt.lt funkcijos
Paslaugų darbdaviams  konsultantas Aldona Bagdonienė +370 386 52214 aldona.bagdoniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Dangira Šimonėlienė +370 386 52038 dangira.simoneliene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Danutė Juodkienė +370 386 52241 danute.juodkiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Donata Jankovičienė +370 386 52241 donata.jankoviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Nijolė Laurutėnienė +370 386 50051 nijole.lauruteniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Olga Špakova +370 386 50052 olga.spakova@uzt.lt
VedėjasRimvydas Kazlas+370 383 54505rimvydas.kazlas@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasEdita Žibienė+370 383 52886edita.zibiene@uzt.lt
KonsultantasIrena Žvinienė+370 383 51448irena.zviniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasJanė Ramanauskienė+370 383 51926jane.ramanauskiene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasMeilė Narušienė+370 383 52954meile.narusiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasRima Burbulienė+370 383 51926rima.burbuliene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRima Vaitkūnienė+370 383 52182rima.vaitkuniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVilma Ilona Valiulienė+370 383 51588vilmailona.valiuliene@uzt.lt
VedėjasGailutė Pakenė+370 389 58050gailute.pakene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAsta Varkavičienė+370 389 50867asta.varkaviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAudronė Valinčienė+370 389 53236audrone.valinciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Zlatkė+370 389 53236daiva.zlatke@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasJudita Baltrūnaitė+370 389 50396judita.baltrunaite@uzt.lt
Karjeros konsultantasLina Gaulienė+370 389 54881lina.gauliene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasMalvina Sipavičienė+370 389 50038malvina.sipaviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasOna Bareikienė+370 389 57725ona.bareikiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRasa Neliupšytė- Bubulienė+370 389 53236rasa.neliupsyte-bubuliene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRedita Rutkauskienė+370 389 50867redita.rutkauskiene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasRima Eidimtienė+370 389 58050rima.eidimtiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasRita Kreizienė+370 389 57801rita.kreiziene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasZina Mackevičienė+370 389 50867zina.mackeviciene@uzt.lt

skyriaus vedėja

Virginija Jaruševičiūtė

+370 389 63983

Virginija.Jaruseviciute@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Vanda Aviltienė

+370 381 51375

Vanda.Aviltiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Vilma Krivickienė

+370 381 51375

Vilma.Krivickiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Vilma Medeišytė-Gasparavičienė

+370 386 52573

Vilma.Medeisyte-Gasparaviciene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Angelė Snieguolė Malinauskienė

+370 389 63981

AngeleSnieguole.Malinauskiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Ingrida Gintautė

+370 389 63981

Ingrida.Gintaute@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Jelena Plešak

+370 386 50506

Jelena.Plesak@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Jūratė Čeponytė

+370 386 50503

Jurate.Ceponyte@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Ina Sarokina

+370 385 38009

Ina.Sarokina@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Kristina Kuzmickienė

+370 385 38009

Kristina.Kuzmickiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Neringa Tūbienė

+370 383 52413

Neringa.Tubiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Jolanta Kralikienė

+370 389 63989

Jolanta.Kralikiene@uzt.lt

vyriausioji specialistė

Edita Ivaškevičienė

+370 383 54504

Edita.Ivaskeviciene@uzt.lt

Tarybų g. 25

VedėjasEugenijus Tamonis+370 386 50505eugenijus.tamonis@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAndžela Jekimova+370 386 50503andzela.jekimova@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasDalia Sinkevičiūtė+370 386 75055dalia.sinkeviciute@uzt.lt
Karjeros konsultantasIlona Avinienė+370 386 50505ilona.aviniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasIrina Aizpurve+370 386 50507irina.aizpurve@uzt.lt
KonsultantasIrina Masiulienė+370 386 50502irina.masiuliene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasIrma Daukantienė+370 386 75055irma.daukantiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasLiudmila Ryžikova+370 386 50504liuda.ryzikova@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasRaimonda Savostinienė+370 386 50507raimonda.savostiniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVida Klovienė+370 386 50504vida.kloviene@uzt.lt

Sėlių a. 14

VedėjasVirginija Abramavičienė+370 385 38000virginija.abramaviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasDaiva Blekienė+370 385 38002daiva.blekiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasGalina Soroko+370 385 38007galina.soroko@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasGenovaitė Vitienė+370 385 38010genovaite.vitiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasJanina Kuzmienė+370 385 38003janina.kuzmiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasLaura Andrejevienė+370 385 38001laura.andrejeviene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasLigita Kemeklienė+370 385 38002ligita.kemekliene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVita Mikšienė+370 389 38004, +370 389 56343vita.miksiene@uzt.lt
Close Menu

IGNALINOS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei metų darbo patirtį;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.6. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja informacijos teikimą apie darbo rinkos paslaugas, laisvas darbo vietas, situaciją darbo rinkoje, tendencijas;
2.2. organizuoja darbo ieškančių asmenų registravimą;
2.3. priima sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, stabdymo, atkūrimo, panaikinimo;
2.4. organizuoja įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims;
2.5. organizuoja EURES paslaugų teikimą;
2.6. organizuoja informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą;
2.7. organizuoja bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
2.8. organizuoja ir koordinuoja darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumo vertinimą;
2.9. organizuoja ir koordinuoja laisvų darbo vietų paiešką;
2.10. organizuoja laisvų darbo vietų registravimą ir viešą skelbimą;
2.11. organizuoja laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;
2.12. organizuoja ir koordinuoja prevencinių priemonių rengimą grupės darbuotojų atleidimų atveju;
2.13. koordinuoja darbdavių prašymų ir dokumentų priėmimą dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo, sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jų registravimą ir pateikimą Departamentui;
2.14. organizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą;
2.15. teikia siūlymus Departamentui dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo ir finansavimo;
2.16. organizuoja darbo ieškančių asmenų ir darbdavių informavimą apie sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo;
2.17. organizuoja asmenų pateiktų savarankiško užimtumo rėmimo ir darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonių paraiškų vertinimą ir jų pateikimą Departamentui suderinti;
2.18. pasirašo ir administruoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis bei lydinčius dokumentus;
2.19. organizuoja ir koordinuoja dalyvavimą įgyvendinant užimtumo didinimo programas;
2.20. užtikrina, kad administruojamų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių sutarčių bei jas lydinčių dokumentų duomenys būtų tinkamai ir laiku suvesti į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informacinę sistemą ir perduoti Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui;
2.21. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimą Užimtumo tarnybos įgyvendinamų projektų administravimo grupėms;
2.22. organizuoja Vietinių užimtumo iniciatyvų komisijos darbą atrenkant paraiškas, jas pateikia Departamentui;
2.23. organizuoja informacijos teikimą Departamentui dėl lėšų susigrąžinimo iš asmenų, nevykdančių sutartinių įsipareigojimų;
2.24. organizuoja ir koordinuoja socialinių įmonių dokumentų valstybės paramai gauti priėmimą, jų registravimą, vertinimą ir pateikimą Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui apmokėjimui;
2.25. dalyvauja priemonių priežiūros veikloje;
2.26. organizuoja ir koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo ir sumų pagal vykdomuosius raštus išskaitymo administravimą;
2.27. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.28. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;
2.29. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimus su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais;
2.30. vykdo Užimtumo tarnybos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.31. organizuoja klientų prašymų ir skundų priėmimą ir nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją;
2.32. rengia metinius ir ketvirtinius veiklos planus bei ataskaitas, informaciją apie Skyriaus veiklą;
2.33. organizuoja pažymų bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims rengimą ir išdavimą;
2.34. organizuoja ir koordinuoja informacijos viešam paskelbimui Skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir pateikimą Departamentui;
2.35. organizuoja paslaugų teikimą vieno langelio principu;
2.36. organizuoja gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, priėmimą, registravimą, tvarkymą ir išsiuntimą;
2.37. organizuoja prašymų dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo pateikimą bedarbiams užpildyti;
2.38. organizuoja bedarbių informavimą apie nedarbo socialinio draudimo išmokų jiems paskyrimą, sustabdymą, nutraukimą, atnaujinimą ar pratęsimą, pagal Valstybinio socialinio fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus duomenis;
2.39. užtikriną tinkamą ir savalaikį duomenų suvedimą į Užimtumo tarnybos informacinę sistemą;
2.40. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką Skyriuje, į Skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;
2.41. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.42. dalyvauja rengiant Skyriaus nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus, teikia derinti Užimtumo tarnybos Personalo valdymo skyriui;
2.43. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.44. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.44.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.44.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.44.3. Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.44.4. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.44.5. Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.44.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.45. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.46. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.47. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.48. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo;
2.49. skatina Skyriaus darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą;
2.50. pavaduoja kitą Departamento struktūrinio padalinio vedėją, jam nesant darbe.