PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Žirmūnų g. 139

   
Departamento direktoriusInga Balnanosienė+370 5 2725075inga.balnanosiene@uzt.lt
PatarėjasBronislava Sabina Katinienė+370 5 2725075bronislavasabina.katiniene@uzt.lt
PatarėjasSvetlana Lobovkinienė+370 5 2594413svetlana.lobovkiniene@uzt.lt
Savarankiško užimtumo koordinatoriusAudronė Linkuvienė+370 5 2508039audrone.linkuviene@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusAurėja Lauraitytė+370 5 2594409aureja.lauraityte@uzt.lt
PsichologasBeatričė Kaziliūnaitė+370 5 2594495beatrice.kaziliunaite@uzt.lt
EURES konsultantasGytis Raubūnas+370 5 2636005gytis.raubunas@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams koordinatoriusIna Marcinkevičienė+370 5 2725905ina.marcinkeviciene@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusJūratė Baužienė+370 5 2725297jurate.bauziene@uzt.lt
ReferentasJustina Navickaitė+370 5 2725075justina.navickaite@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusJustyna Simanovičienė+370 5 2594412justyna.simanoviciene@uzt.lt
Paslaugų darbo ieškantiems koordinatoriusRasa Montvidienė+370 5 2594407rasa.montvidiene@uzt.lt
Trečiųjų šalių piliečių  įdarbinimo koordinatoriusRita Pivorienė+370 5 2594408rita.pivoriene@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusVida Važgienė+370 5 2707017vida.vazgiene@uzt.lt
E. Ožeškienės g. 37   
DirektoriusTautvydas Bielozarevičius+370 37 226084tautvydas.bielozarevicius@uzt.lt
PatarėjasNida Cibulskienė+370 315 25913nida.cibulskiene@uzt.lt
PatarėjasRasa Juknevičienė+370 343 97857rasa.jukneviciene@uzt.lt
Užimtumo priemonių stebėsenos koordinatoriusVilija Maksimavičienė+370 315 25958vilija.maksimaviciene@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusDainora Suraučienė+370 37 409862dainora.surauciene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams koordinatoriusDalia Kaminskienė+370 37 208829dalia.kaminskiene@uzt.lt
Trečiųjų šalių piliečių  įdarbinimo koordinatoriusDanguolė Galinienė+370 37 409883danguole.galiniene@uzt.lt
EURES konsultantasGoda Maciulevičienė+370 37 225279goda.maciuleviciene@uzt.lt
Užimtumo priemonių koordinatoriusGražina Skrebutėnienė+370 37 208829grazina.skrebuteniene@uzt.lt
ReferentasJolanta Čižauskienė+370 37 226084jolanta.cizauskiene@uzt.lt
Paslaugų darbo ieškantiems koordinatoriusReda Ivanauskaitė+370 37 409867reda.ivanauskaite@uzt.lt
PsichologasRenata Ševerenkienė+370 37 409882renata.severenkiene@uzt.lt
Savarankiško užimtumo koordinatoriusRita Lazauskienė+370 37 409862rita.lazauskiene@uzt.lt
Naikupės g. 27A    
DirektoriusDangirutė Jurkuvienė+370 46 404300dangirute.jurkuviene@uzt.lt funkcijos
PatarėjasAndžela Jakienė+370 446 61750andzela.jakiene@uzt.lt funkcijos
ReferentasBirutė Sirevičienė+370 46 404300birute.sireviciene@uzt.lt funkcijos
Užimtumo priemonių koordinatoriusAudronė Kajokienė+370 46 390778audrone.kajokiene@uzt.lt funkcijos
Bendradarbiavimo koordinatoriusJurga Narkuvienė+370 46 314954jurga.narkuviene@uzt.lt funkcijos
Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatoriusRima Ambrozaitė+370 46 420009rima.ambrozaite@uzt.lt funkcijos
EURES koordinatoriusLoreta Zdaniauskienė+370 446 51274loreta.zdaniauskiene@uzt.lt funkcijos
PsichologasJustina Pamataitienė+370 447 54501justina.pamataitiene@uzt.lt 
Užimtumo priemonių koordinatoriusMarija Dembskienė+370 46 404305marija.dembskiene@uzt.lt 
Paslaugų darbo ieškantiems asmenims koordinatoriusDaiva Petkienė+370 446 72674daiva.petkiene@uzt.lt funkcijos
Paslaugu darbdaviams koordinatoriusJulija Vyšniauskienė+370 46 404300julija.vysniauskiene@uzt.lt funkcijos
Trakų g. 39    
DirektoriusRaimondas Šukys+370 41 502812raimondas.sukys@uzt.lt funkcijos
PatarėjasDaiva Čiegienė+370 444 72400daiva.ciegiene@uzt.lt funkcijos
Užimtumo priemonių koordinatoriusAsta Liubartienė+370 444 31047asta.liubartiene@uzt.lt funkcijos
Paslaugų darbdaviams koordinatoriusJanina Šiaulienė+370 41 399927janina.siauliene@uzt.lt funkcijos
Bendradarbiavimo koordinatoriusIneta Naktinienė+370 41 502813ineta.naktiniene@uzt.lt funkcijos
Trečiųjų šalių įdarbinimo koordinatoriusJolanta Bagdonavičienė+370 41 502813jolanta.bagdonaviciene@uzt.lt funkcijos
EURES konsultantasRenata Steponaitienė+370 41 523367renata.steponaitiene@uzt.lt funkcijos
Paslaugų darbo ieškantiems koordinatoriusRūta Jonkuvienė+370 444 72405ruta.jonkuviene@uzt.lt funkcijos
ReferentėOdeta Semonavičienė+370 41 525053odeta.semonaviciene@uzt.lt funkcijos
Savanorių a. 13    
DirektorėAudronė Biguzienė+370 45 460260audrone.biguziene@uzt.lt 
PatarėjasAlvydas Sipavičius+370 389 64000alvydas.sipavicius@uzt.lt 
Savarankiško užimtumo koordinatorėAušra Žukauskienė+370 45 582815ausra.zukauskiene@uzt.lt
Paslaugų darbo ieškantiems koordinatorėDalia Mikalauskienė+370 45 582805dalia.mikalauskiene@uzt.lt 
Užimtumo priemonių stebėsenos koordinatorėIrena Kukanauzienė+370 45 582815irena.kukanauziene@uzt.lt 
Paslaugų darbdaviams koordinatorėJurgita Oksienė+370 45 582805jurgita.oksiene@uzt.lt 
EURES konsultantėJurgita Trapuilienė+370 45 460244jurgita.trapuiliene@uzt.lt 
ReferentėRasa Nemickienė+370 45 582803rasa.nemickiene@uzt.lt 
Užimtumo priemonių stebėsenos koordinatorėRegina Rimšaitė+370 45 582817regina.rimsaite@uzt.lt 
Partnerysčių valdymo koordinatoriusAurimas Šaltis+370 389 63998aurimas.saltis@uzt.lt 
Užimtumo priemonių stebėsenos koordinatorėJurgita Viliūnienė+370 389 63995jurgita.viliuniene@uzt.lt 
PsichologėJustina Araminaitė-Pelakauskė+370 389 63996justina.araminaite-pelakauske@uzt.lt 
Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorėLaima Kisielienė+370 389 63994laima.kisieliene@uzt.lt 
Close Menu

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir kontroliuoja darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims Departamento skyriuose;
2.2. organizuoja darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.3. organizuoja darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos, padėties Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje vertinimo ir jos pokyčių prognozavimo vykdymą;
2.4. organizuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, siekiant spręsti užimtumo problemas Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir visoje šalyje;
2.5. koordinuoja ir kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei jų užėmimo stebėsenos atlikimą Departamento skyriuose;
2.6. koordinuoja ir kontroliuoja darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje registruotus darbo ieškančius asmenis;
2.7. koordinuoja ir kontroliuoja paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
2.8. koordinuoja renginių, seminarų darbdaviams apie Departamento teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones organizavimą;
2.9. organizuoja ir kontroliuoja užsieniečių įdarbinimo procedūrų įgyvendinimą;
2.10. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis struktūromis;
2.11. koordinuoja ir kontroliuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju;
2.12. organizuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.13. koordinuoja ir kontroliuoja priemonių įgyvendinimą Departamento skyriuose;
2.14. organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis bendrai finansuojamų priemonių įgyvendinimą bei jų įgyvendinimo stebėsenos, kontrolės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.15. organizuoja darbo vietų steigimo subsidijavimo ir savarankiško užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą;
2.16. koordinuoja ir kontroliuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.17. organizuoja lėšų susigrąžinimą iš sutartinių įsipareigojimų nevykdančių asmenų;
2.18. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;
2.19. koordinuoja ir kontroliuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
2.20. organizuoja ir koordinuoja finansų kontrolės atlikimą, kurios metu nustatoma ar priemonėms finansuoti pakanka skirtų asignavimų;
2.21. koordinuoja kitų Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo taryba) struktūrinių padalinių, dalyvaujančių sudarant ar įgyvendinant individualius planus jų aptarnaujamose teritorijose gyvenantiems atleidžiamiems ar atleistiems iš darbo Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams, veiklą;
2.22. užtikrina EURES narių pareigų vykdymą ir koordinuoja EURES veiklą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.23. vykdo Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.24. užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų Skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
2.25. organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
2.26. organizuoja psichologo paslaugų teikimą Departamento ir jam pavaldžių skyrių darbuotojams, bei koordinuoja Departamento skyrių karjeros konsultantų veiklą.
2.27. užtikrina ir koordinuoja visų Departamento skyrių tarpusavio bendradarbiavimą;
2.28. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.29. rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.30. rengia Departamento veiklos ataskaitas ir teikia jas Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.31. organizuoja ir koordinuoja informacijos, susijusios su Departamento veikla, rinkimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę;
2.32. organizuoja ir koordinuoja komunikacijos procesą Departamente;
2.33. organizuoja klientų prašymų ir skundų nagrinėjimą pagal Departamento kompetenciją;
2.34. sudaro sąlygas studentams ir kitiems asmenims atlikti praktiką Departamente;
2.35. planuoja ir organizuoja Departamento darbą: paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei Departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
2.36. dalyvauja rengiant Departamento nuostatus ir Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų pareigybės aprašymus, teikia derinti Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Personalo valdymo skyriui;
2.37. atsako už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.38. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.38.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.38.2. Departamento nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.38.3. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų veiklos vertinimo;
2.38.4. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo;
2.38.5. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir drausminės atsakomybės taikymo;
2.38.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.39. nustatyta tvarka atsiskaito Užimtumo tarnybos direktoriui už Departamento veiklą;
2.40. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.41. esant poreikiui, inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.42. skatina Departamento darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą;
2.43. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką arba įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei kitas užimtumo rėmimo priemones;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
2.2. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyrių darbą, teikiant darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, administruojant valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms, siekiant įgyvendinti Departamentui nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. užtikrina Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą Skyriuose ir Skyrių veiklos teisėtumą;
2.4. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, profesinės reabilitacijos programų finansavimo;
2.5. kontroliuoja darbo ieškančių asmenų siuntimo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, profesinės reabilitacijos programose klausimus;
2.6. kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą ir jų užėmimo stebėsenos atlikimą;
2.7. koordinuoja bedarbių informavimo apie jiems paskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas klausimus;
2.8. analizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir profesinės reabilitacijos programų poreikį Departamento aptarnaujamoje teritorijoje, vertina ir teikia pasiūlymus dėl jų taikymo atskirose savivaldybėse, siekiant sumažinti darbo pasiūlos ir paklausos disbalansą ir teritorinius netolygumus;
2.9. analizuoja Skyrių veiklą, rengia ir įgyvendina priemones bei taiko inovatyvius metodus jų veiklos efektyvumui ir teikiamų paslaugų klientams kokybei didinti bei racionaliam skirtų lėšų panaudojimui;
2.10. organizuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;
2.11. kontroliuoja klientams teikiamų paslaugų kokybę, tinkamą sutartinių įsipareigojimų darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams vykdymą;
2.12. užtikrina Skyrių tarpusavio sąveiką bei ryšį su kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais;
2.13. organizuoja ir koordinuoja Departamento darbuotojų saviugdos planų įgyvendinimą;
2.14. koordinuoja įvairiapusės ir kvalifikuotos informacijos teikimą klientams, socialiniams partneriams ir visuomenei Departamento kompetencijos klausimais;
2.15. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Departamento skyrių veikla;
2.16. dalyvauja rengiant Departamento metų veiklos planą, veiklos ataskaitas;
2.17. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.17.1. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių planų sudarymo ir vykdymo, užduočių skyrimo Skyriams siekiant subalansuoti darbo rinką Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir sumažinti teritorinius darbo pasiūlos ir paklausos netolygumus;
2.17.2. paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, profesinės reabilitacijos programų įgyvendinimo tobulinimo;
2.17.3. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.17.4. Departamento ir Skyrių nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.17.5. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimo;
2.17.6. Departamento ir Skyrių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
2.17.7. Departamento ir Skyrių darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar drausminės atsakomybės taikymo;
2.17.8. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo;
2.17.9. Užimtumo tarnybos įvaizdžio formavimo ir kitais klausimais;
2.18. Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.19. Departamento direktoriaus pavedimu veikia Departamento vardu, atstovauja Departamentui visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.20. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, siekiant spręsti užimtumo problemas Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir visoje šalyje;
2.21. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą Departamento veiklos klausimais;
2.22. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
2.23. vertina Skyrių vedėjų tarnybinę veiklą;
2.24. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.25. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.26. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.27. nesant Departamento direktoriaus, vykdo jo funkcijas;
2.28. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinių institucijų ir įstaigų veiklą, asmenų aptarnavimą, informacijos teikimą, etiketą, dokumentų valdymą, Užimtumo tarnybos nuostatus, tarnybinį protokolą; dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei elektroninių dokumentų valdymą, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
1.3. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. renka, kaupia informaciją, sudaro direktoriaus dienotvarkės projektus, informuoja jį apie renginius ir suplanuotus susitikimus;
2.2. registruoja lankytojus, derina ir paskiria jiems susitikimo laiką, organizuoja telefoninius direktoriaus pokalbius, operatyviai sujungia direktoriaus telefoną su vidiniais ir išoriniais abonentais, teikia reikiamą informaciją telefonu, prireikus, peradresuoja skambučius kitiems darbuotojams pagal jų kompetenciją;
2.3. priima direktoriui skirtus dokumentus ar jų projektus, patikrina, ar yra visos būtinos vizos, ar teisingai dokumentai įforminti, reikalui esant grąžina juos rengėjams, perduoda direktoriui pasirašymui ar rezoliucijų rašymui pateiktus darbuotojų dokumentus ar jų projektus, pasirašytus dokumentus nustatyta tvarka grąžina rengėjams arba išsiuntimui, referuoja direktoriui apie pateikiamų rezoliucijoms dokumentų turinį, gautus pranešimus ar kitą informaciją;
2.4. teikia informaciją apie Departamento struktūrą ir kitas įstaigas, pagrindines Departamento struktūrinių padalinių veiklos sritis, funkcijų paskirstymą, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų pavardes, adresus, telefonus, nuolatinius išorės korespondentus, bendradarbiavimo partnerius, ir teikia ją direktoriui;
2.5. dalyvauja organizuojant direktoriaus išvykas ir komandiruotes, sudarant sąlygas svečių ir delegacijų darbui, laikantis tarnybinio protokolo reikalavimų;
2.6. rengia oficialių dokumentų projektus;
2.7. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) priėmimą pas direktorių, perduoda jiems direktoriaus kvietimus, organizuoja ir protokoluoja susitikimus, pasitarimus, posėdžius ir kitus renginius, vykstančius pas vadovus, perduoda darbuotojams informaciją bei direktoriaus pavedimus;
2.8. užtikrina tarnybinės pagalbos teikimą bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis;
2.9. priima, tvarko, registruoja ir paskirsto gautą korespondenciją, perduoda priimtus ir užregistruotus dokumentus vadovams rezoliucijoms rašyti ir/arba įteikia vykdytojams teikia informaciją kitoms institucijoms, organizacijoms ir asmenims apie iš jų gautos korespondencijos perdavimą vykdytojams ir vykdymo eigą;
2.10. priima ir registruoja dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, perduoda juos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriui, raštu informuoja asmenis apie gautus paštu bei priimtus jų prašymus ir paskirtus vykdytojus;
2.11. registruoja ir įrašo duomenis apie dokumentus į Užimtumo tarnybos kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), skenuoja dokumentus ir talpina skaitmenines dokumentų kopijas į DVS, atlieka DVS dokumentų paiešką;
2.12. tvarko siunčiamą korespondenciją: tikrina, ar teisingai įforminta, tvarkingai ir tinkamai parengta bei sukomplektuota, registruoja, rūšiuoja, ruošia išsiųsti, pildo registrus, organizuoja korespondencijos išsiuntimą adresatams (elektroniniu paštu, įteikiant pašto paslaugų teikėjui, faksu);
2.13. priima ir siunčia dokumentus per elektronines dokumentų pristatymo sistemas;
2.14. kontroliuoja, kad Departamento išleidžiami dokumentai atitiktų teisės aktais nustatytus dokumentų rengimo ir valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus;
2.15. registruoja DVS dokumentų rezoliucijas, pavedimus ar užduotis reikalui esant daro dokumentų kopijas ir atiduoda jas pagal paskirtį;
2.16. kontroliuoja, kad paskirtos užduotys ir pavedimai būtų įvykdyti laiku, teikia informaciją apie pavedimų ir užduočių vykdymo eigą, gauna iš Departamentui pavaldžių skyrių informaciją apie vykdomus ar atliktus darbus ir perduoda ją vadovams;
2.17. sudaro, tvarko, saugo dokumentų bylas, priskirtas dokumentacijos plane Departamento kompetencijai, veda sudaromų bylų apskaitą, perduoda dokumentų bylas Užimtumo tarnybos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
2.18. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
2.19. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.20. teikia ataskaitas ir informaciją jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. pavaduoja Finansų, teisės ir pirkimų departamento Dokumentų valdymo skyriaus specialistą, jam nesant;
2.22. pildo ir tvirtina Departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
2.23. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.4. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti oficialius dokumentus;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo Priemonių įgyvendinimo Departamento Skyriuose stebėseną, kokybės bei efektyvumo vertinimą, siekiant įgyvendinti įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius:
2.1.1. vykdo Priemonių planavimo, lėšų panaudojimo, įgyvendinimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą, ir teikia informaciją viešam paskelbimui interneto svetainėje;
2.1.2. teikia poreikį Departamento direktoriui dėl planuojamų panaudoti lėšų Priemonėms įgyvendinti;
2.1.3. vertina Departamento Skyrių Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į informacinę sistemą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.1.4. vykdo priskirtų Europos socialinių fondų projektų stebėseną ir kontroliuoja rodiklių pasiekimą;
2.1.5. atlieka dalyvavimo Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl veiksmų nutraukimų prevencijai ir Departamento Skyrių Priemonių įgyvendinimo planų pakeitimo;
2.1.6. rengia dokumentus dėl lėšų grąžinimo iš asmenų, darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.1.7. esant poreikiui, informaciją apie lėšų susigrąžinimą ir poreikį ginčą spręsti teismine tvarka teikia Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui;
2.2. koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
2.3. teikia metodinę pagalbą Departamento Skyriams Priemonių įgyvendinimo klausimais savo kompetencijos ribose;
2.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
2.5. nagrinėja asmenų pranešimus skundus ir prašymus susijusius su pavestomis funkcijomis, ir savo kompetencijos ribose imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.6. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.7. rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.8. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.9. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.10. atlieka veiklos procesų vertinimą pagal savo kompetenciją ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl procesų tobulinimo galimybių;
2.11. vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų;
2.12. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.13. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo ir plėtoja socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;
2.2. vysto ir koordinuoja dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo užtikrinimui skatinti plėtrą;
2.3. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
2.4. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su priskirtos teritorijos asocijuotomis struktūromis pasirašymą;
2.5. analizuoja ir vertina padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoja jos pokyčius, parengia ir pateikia informaciją Departamento direktoriui bei visuomenei;
2.6. tiria darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustato pagrindines nesuderinamo priežastis;
2.7. rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.8. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos tendencijų apžvalgas;
2.9. koordinuoja, ir užtikrina Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) komunikacijos strategijos įgyvendinimą;
2.10. užtikrina Užimtumo tarnybos veiklos reprezentaciją, rengia ir skelbia visuomenei „sėkmės istorijas“;
2.11. koordinuoja regioninės informacijos pateikimą išorės klientams;
2.12. teikia informaciją Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriui apie gautus paklausimus iš nacionalinės žiniasklaidos;
2.13. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos planus, veiklos ataskaitas;
2.14. vykdo Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos stebėseną ir analizę;
2.15. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.17. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.18. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Europos Sąjungos programas, fondų teikiamų galimybių panaudojimą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus, sutartis;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka tinkamų darbuotojų paieškos ir atrankos vadybą, teikia informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas priskirtos teritorijos darbdaviams dėl užsieniečių įdarbinimo, vadovaujantis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei ne diskriminacijos principus;
2.2. bendrauja su darbdaviais, vykdo darbdavių poreikių identifikavimą ir analizę, atlieka statistinių duomenų apie priskirtos teritorijos darbdavius kaupimą;
2.3. dalyvauja vykdant darbdavių apklausas darbo rinkos prognozei parengti, rengiant darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozes priskirtose teritorijose;
2.4. organizuoja seminarus, susitikimus su priskirtose teritorijose esamais darbdaviais;
2.5. organizuoja užsieniečių įdarbinimo procedūrų įgyvendinimą:
2.5.1. nustatyta tvarka atlieka darbdavių prašymų ir dokumentų dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo, dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo vertinimą, patikrina duomenis apie įmones, siekiančias įdarbinti trečiųjų šalių piliečius bei darbdavių, norinčių įdarbinti užsieniečius, atitikimą teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas Departamento direktoriui;
2.5.2. prieš teikiant išvadas Užimtumo tarnybai dėl leidimo dirbti trečiųjų šalių piliečiams išdavimo, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo, organizuoja darbuotojų paiešką darbdavių užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui ir kontroliuoja jos vykdymą;
2.5.3. vykdo sprendimų bei leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje apskaitą;
2.5.4. registruoja darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, pateiktas darbo sutarčių kopijas;
2.5.5. dalyvauja vykdant dirbančių užsieniečių patikras įmonėse, veikiančiose Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.5.6. konsultuoja darbdavius dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo bei dėl sprendimų priėmimo;
2.5.7. vykdo kitas funkcijas, susijusias su leidimų dirbti užsieniečiams išdavimu, su sprendimų priėmimu;
2.6. nustatytais terminais teikia ataskaitas, susijusias su trečiųjų šalių piliečiais, Užimtumo tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir, pagal poreikį, kitoms institucijoms;
2.7. pagal kompetenciją rengia informaciją, ataskaitas, apžvalgas ir kitus dokumentus bei teikia Departamento direktoriui;
2.8. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl paslaugų plėtros darbdaviams, jų gerinimo, Užimtumo tarnybos įvaizdžio formavimo ir kitais jo kompetencijos klausimais;
2.9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojams;
2.10. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.11. Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.12. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.13. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.14. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.15. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.16. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiška, būti susipažinusiam su ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga ES, ES ACQUIS laisvo asmenų judėjimo klausimais;
1.3. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, organizuoti renginius, oficialus užsienio šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų vizitus;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
1.6. mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.7. išmanyti ES institucijų struktūrą, veiklos sritis bei žinoti kitus su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE susijusius Europos informacijos ir konsultacijos tinklus, įstaigas;
1.8. būti susipažinusiam su EURES tinklo struktūra ir veikla, Europos darbo mobilumo portalu bei pagrindiniais laisvo asmenų judėjimo ES, EEE principais.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, ES reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
2.2. informuoja, konsultuoja, pataria potencialiai mobiliems darbuotojams apie darbo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse, kitais su darbuotojų mobilumu ES susijusiais klausimais; informuoja ir konsultuoja darbdavius apie personalo samdos galimybes ES, EEE šalyse;
2.3. informuoja apie Europos darbo rinkos tendencijas, apie esamą darbo jėgą, trūkumą ir perteklių;
2.4. konsultuoja bei apmoko ir koordinuoja Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojus, teikiančius informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE valstybėse narėse;
2.5. padeda darbdaviams įdarbinti kitų ES, EEE valstybių narių piliečius, skelbia EURES duomenų bazėje užregistruotas laisvas darbo vietas, į kurias jie nori įdarbinti ES, EEE piliečius, padeda pasirinkti tinkamus darbuotojus iš esamos duomenų bazės; informuoja darbdavius apie administravimo prievoles įdarbinus užsieniečius;
2.6. padeda darbo ieškantiems asmenims iš ES, EEE šalių gauti informaciją apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje; konsultuoja kitų ES, EEE šalių darbdavius apie personalo samdos galimybes Lietuvoje, Lietuvos piliečių įdarbinimo formalumus;
2.7. nukreipia ieškančius darbo jų kvalifikacijos atitikimo ES, EEE šalių kvalifikaciniams reikalavimams bei kitais su darbo jėgos judėjimu ES, EEE susijusiais ne EURES kompetencijos klausimais, į kitas kompetentingas institucijas Lietuvoje ir/ar kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.8. konsultuoja darbo ieškančius asmenis apie reikalavimus, keliamus dokumentams, būtiniems darbo kitose Europos šalyse (EURES tinklo narėse) paieškai bei informuoja klientus apie gyvenimo aprašymo (CV) registracijos Europos darbo mobilumo portale galimybę;
2.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija tarp ES, EEE valstybių narių įdarbinimo tarnybų bei priskirtų teritorijų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje asmenis, padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją rinką;
2.10. aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais, siekiant išsiaiškinti situaciją darbo rinkoje, laisvas darbo vietas;
2.11. renka, kaupia, apdoroja statistinius duomenis ir kitą informaciją, atlieka informacijos sklaidą apie laisvas darbo vietas EURES tinklo duomenų bazėje. Užtikrina EURES informacinio tinklo ir jo duomenų prieinamumą asmenims bei darbdaviams, derinant valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimą bei piliečių teisių realizavimą;
2.12. tvarko duomenų bazę, sąlygojančią laisvą asmenų judėjimą;
2.13. užtikrina klientams galimybę savarankiškai susipažinti su parengtais leidiniais bei metodine medžiaga;
2.14. dalyvauja Europos užimtumo tarnybų ar tarptautinių fondų projektuose ir programose, mainų projektuose, susijusiuose su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE bei specialistų kvalifikacijos kėlimu; organizuoja darbo muges;
2.15. teikia tarpininkavimo paslaugas studentams, norintiems dalyvauti stažuočių programose ir (ar) kituose EURES vykdomuose projektuose;
2.16. verčia informacinę medžiagą, tiesiogiai susijusią su laisvu darbuotojų judėjimu ES, EEE šalyse bei reikalingą EURES vyriausiojo specialisto funkcijoms įgyvendinti, rengia lankstinukus, brošiūras, skrajutes ir kitus informacinius leidinius, susijusius su EURES teikiamomis paslaugomis; tvarko EURES informacinį stendą, aktualizuojant medžiagą; dalyvauja tvarkant duomenis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;
2.17. dalyvauja rengiant dokumentus kompetencijos klausimais;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą; rengia ir teikia informaciją, ataskaitas Užimtumo tarnybos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui;
2.19. ieško, užmezga ir palaiko ryšius bei aktyviai bendradarbiauja su visais EURES partneriais regione bei kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.20. sprendžia, koordinuoja ir vykdo stebėseną:
2.20.1. ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentų (toliau – dokumentai), susijusių su nedarbo draudimo išmokų eksportu darbuotojams migrantams, priėmimą, rengimą bei išdavimą;
2.20.2. pagal kompetenciją atliekamų gyvenamosios vietos įstaigos, buvimo vietos įstaigos ir kompetentingos įstaigos funkcijų, įgyvendinant ES teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;
2.20.3. pagal gautas pažymas draudiminių laikotarpių sumavimą ir įvertinimą;
2.21. pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, tipinių formų pažymas, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu darbuotojams migrantams;
2.22. prisideda prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais;
2.23. teikia informaciją apie tarptautines (ES valstybių narių, EEE valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges ir vykdomas studentų mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;
2.24. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, siekiant padidinti EURES Lietuvoje veiklos efektyvumą;
2.25. teikia Užimtumo tarnybos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui ir Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.25.1. EURES dokumentų rengimo;
2.25.2. EURES veiklos tobulinimo;
2.25.3. tarptautinio bendradarbiavimo galimybių;
2.26. atstovauja Užimtumo tarnybai visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei ES, EEE valstybių narių tarptautiniuose renginiuose;
2.27. rengia pranešimus, atskaitas kompetencijos klausimais;
2.28. kartu su kitais atsakingais darbuotojais rengia EURES Lietuva metų veiklos planus, prisideda prie EURES Lietuva biudžeto planavimo;
2.29. planuoja ir organizuoja EURES Lietuva renginius regioniniu bei nacionaliniu lygiu;
2.30. tobulinasi ir dalyvauja mokymuose bei seminaruose nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu;
2.31. dalyvauja EURES darbo grupių veikloje (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu);
2.32. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.33. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimą Departamento skyriuose;
2.2. vykdo darbo rinkos paslaugų teikimo klientams stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą, bei teikia stebėsenos informaciją Departamento direktoriui, Skyrių vedėjams;
2.3. koordinuoja darbo rinkos paslaugų metodikų diegimą Skyriuose, esant poreikiui, dalyvauja jų rengimo procese;
2.4. organizuoja ir koordinuoja apklausų vykdymą, atlieka duomenų apdorojimą;
2.5. vykdo įdarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas;
2.6. atlieka darbo ieškančių asmenų skaičiaus bei sudėties, įsidarbinimo analizę ir prognozę;
2.7. rengia:
2.7.1. Skyrių darbo rinkos paslaugų teikimo vertinimo analizes, apžvalgas, ataskaitas bei darbo rinkos prognozes, jas skelbia viešai ir teikia suinteresuotiems asmenims;
2.7.2. informacinę medžiagą apie darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
2.8. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.9. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.10. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.11. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.12. atlieka veiklos procesų vertinimą pagal savo kompetenciją ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl procesų tobulinimo galimybių;
2.13. vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų;
2.14. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.15. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose:
2.1.1. laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą;
2.1.2. darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis;
2.1.3. tinkamą kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas;
2.1.4. paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
2.2. koordinuoja informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą;
2.3. vykdo darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
2.4. koordinuoja ir organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;
2.5. koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis;
2.6. koordinuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
2.7. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.8. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.9. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.10. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.11. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir kontroliuoja darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims Departamento skyriuose;
2.2. organizuoja darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.3. organizuoja darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos, padėties Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje vertinimo ir jos pokyčių prognozavimo vykdymą;
2.4. organizuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, siekiant spręsti užimtumo problemas Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir visoje šalyje;
2.5. koordinuoja ir kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei jų užėmimo stebėsenos atlikimą Departamento skyriuose;
2.6. koordinuoja ir kontroliuoja darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje registruotus darbo ieškančius asmenis;
2.7. koordinuoja ir kontroliuoja paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
2.8. koordinuoja renginių, seminarų darbdaviams apie Departamento teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones organizavimą;
2.9. organizuoja ir kontroliuoja užsieniečių įdarbinimo procedūrų įgyvendinimą;
2.10. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis struktūromis;
2.11. koordinuoja ir kontroliuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju;
2.12. organizuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.13. koordinuoja ir kontroliuoja priemonių įgyvendinimą Departamento skyriuose;
2.14. organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis bendrai finansuojamų priemonių įgyvendinimą bei jų įgyvendinimo stebėsenos, kontrolės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
2.15. organizuoja darbo vietų steigimo subsidijavimo ir savarankiško užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą;
2.16. koordinuoja ir kontroliuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.17. organizuoja lėšų susigrąžinimą iš sutartinių įsipareigojimų nevykdančių asmenų;
2.18. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;
2.19. koordinuoja ir kontroliuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
2.20. organizuoja ir koordinuoja finansų kontrolės atlikimą, kurios metu nustatoma ar priemonėms finansuoti pakanka skirtų asignavimų;
2.21. koordinuoja kitų Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo taryba) struktūrinių padalinių, dalyvaujančių sudarant ar įgyvendinant individualius planus jų aptarnaujamose teritorijose gyvenantiems atleidžiamiems ar atleistiems iš darbo Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams, veiklą;
2.22. užtikrina EURES narių pareigų vykdymą ir koordinuoja EURES veiklą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.23. vykdo Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.24. užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų Skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
2.25. organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
2.26. organizuoja psichologo paslaugų teikimą Departamento ir jam pavaldžių skyrių darbuotojams, bei koordinuoja Departamento skyrių karjeros konsultantų veiklą.
2.27. užtikrina ir koordinuoja visų Departamento skyrių tarpusavio bendradarbiavimą;
2.28. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.29. rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
2.30. rengia Departamento veiklos ataskaitas ir teikia jas Užimtumo tarnybos direktoriui;
2.31. organizuoja ir koordinuoja informacijos, susijusios su Departamento veikla, rinkimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę;
2.32. organizuoja ir koordinuoja komunikacijos procesą Departamente;
2.33. organizuoja klientų prašymų ir skundų nagrinėjimą pagal Departamento kompetenciją;
2.34. sudaro sąlygas studentams ir kitiems asmenims atlikti praktiką Departamente;
2.35. planuoja ir organizuoja Departamento darbą: paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei Departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
2.36. dalyvauja rengiant Departamento nuostatus ir Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų pareigybės aprašymus, teikia derinti Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Personalo valdymo skyriui;
2.37. atsako už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.38. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.38.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.38.2. Departamento nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.38.3. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų veiklos vertinimo;
2.38.4. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo;
2.38.5. Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir drausminės atsakomybės taikymo;
2.38.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.39. nustatyta tvarka atsiskaito Užimtumo tarnybos direktoriui už Departamento veiklą;
2.40. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.41. esant poreikiui, inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.42. skatina Departamento darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą;
2.43. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką arba įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei kitas užimtumo rėmimo priemones;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
2.2. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyrių darbą, teikiant darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, administruojant valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms, siekiant įgyvendinti Departamentui nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. užtikrina Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą Skyriuose ir Skyrių veiklos teisėtumą;
2.4. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, profesinės reabilitacijos programų finansavimo;
2.5. kontroliuoja darbo ieškančių asmenų siuntimo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, profesinės reabilitacijos programose klausimus;
2.6. kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą ir jų užėmimo stebėsenos atlikimą;
2.7. koordinuoja bedarbių informavimo apie jiems paskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas klausimus;
2.8. analizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir profesinės reabilitacijos programų poreikį Departamento aptarnaujamoje teritorijoje, vertina ir teikia pasiūlymus dėl jų taikymo atskirose savivaldybėse, siekiant sumažinti darbo pasiūlos ir paklausos disbalansą ir teritorinius netolygumus;
2.9. analizuoja Skyrių veiklą, rengia ir įgyvendina priemones bei taiko inovatyvius metodus jų veiklos efektyvumui ir teikiamų paslaugų klientams kokybei didinti bei racionaliam skirtų lėšų panaudojimui;
2.10. organizuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;
2.11. kontroliuoja klientams teikiamų paslaugų kokybę, tinkamą sutartinių įsipareigojimų darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams vykdymą;
2.12. užtikrina Skyrių tarpusavio sąveiką bei ryšį su kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais;
2.13. organizuoja ir koordinuoja Departamento darbuotojų saviugdos planų įgyvendinimą;
2.14. koordinuoja įvairiapusės ir kvalifikuotos informacijos teikimą klientams, socialiniams partneriams ir visuomenei Departamento kompetencijos klausimais;
2.15. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Departamento skyrių veikla;
2.16. dalyvauja rengiant Departamento metų veiklos planą, veiklos ataskaitas;
2.17. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.17.1. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių planų sudarymo ir vykdymo, užduočių skyrimo Skyriams siekiant subalansuoti darbo rinką Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir sumažinti teritorinius darbo pasiūlos ir paklausos netolygumus;
2.17.2. paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, profesinės reabilitacijos programų įgyvendinimo tobulinimo;
2.17.3. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.17.4. Departamento ir Skyrių nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.17.5. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimo;
2.17.6. Departamento ir Skyrių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
2.17.7. Departamento ir Skyrių darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar drausminės atsakomybės taikymo;
2.17.8. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo;
2.17.9. Užimtumo tarnybos įvaizdžio formavimo ir kitais klausimais;
2.18. Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.19. Departamento direktoriaus pavedimu veikia Departamento vardu, atstovauja Departamentui visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.20. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, siekiant spręsti užimtumo problemas Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir visoje šalyje;
2.21. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą Departamento veiklos klausimais;
2.22. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
2.23. vertina Skyrių vedėjų tarnybinę veiklą;
2.24. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.25. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.26. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.27. nesant Departamento direktoriaus, vykdo jo funkcijas;
2.28. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.4. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti oficialius dokumentus;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo Priemonių įgyvendinimo Departamento Skyriuose stebėseną, kokybės bei efektyvumo vertinimą, siekiant įgyvendinti įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius:
2.1.1. vykdo Priemonių planavimo, lėšų panaudojimo, įgyvendinimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą, ir teikia informaciją viešam paskelbimui interneto svetainėje;
2.1.2. teikia poreikį Departamento direktoriui dėl planuojamų panaudoti lėšų Priemonėms įgyvendinti;
2.1.3. vertina Departamento Skyrių Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į informacinę sistemą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.1.4. vykdo priskirtų Europos socialinių fondų projektų stebėseną ir kontroliuoja rodiklių pasiekimą;
2.1.5. atlieka dalyvavimo Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl veiksmų nutraukimų prevencijai ir Departamento Skyrių Priemonių įgyvendinimo planų pakeitimo;
2.1.6. rengia dokumentus dėl lėšų grąžinimo iš asmenų, darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.1.7. esant poreikiui, informaciją apie lėšų susigrąžinimą ir poreikį ginčą spręsti teismine tvarka teikia Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui;
2.2. koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
2.3. teikia metodinę pagalbą Departamento Skyriams Priemonių įgyvendinimo klausimais savo kompetencijos ribose;
2.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
2.5. nagrinėja asmenų pranešimus skundus ir prašymus susijusius su pavestomis funkcijomis, ir savo kompetencijos ribose imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
2.6. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.7. rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.8. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.9. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.10. atlieka veiklos procesų vertinimą pagal savo kompetenciją ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl procesų tobulinimo galimybių;
2.11. vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų;
2.12. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.13. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose:
2.1.1. laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą;
2.1.2. darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis;
2.1.3. tinkamą kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas;
2.1.4. paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
2.2. koordinuoja informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą;
2.3. vykdo darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
2.4. koordinuoja ir organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;
2.5. koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis;
2.6. koordinuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
2.7. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.8. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.9. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.10. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.11. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo ir plėtoja socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;
2.2. vysto ir koordinuoja dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo užtikrinimui skatinti plėtrą;
2.3. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
2.4. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su priskirtos teritorijos asocijuotomis struktūromis pasirašymą;
2.5. analizuoja ir vertina padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoja jos pokyčius, parengia ir pateikia informaciją Departamento direktoriui bei visuomenei;
2.6. tiria darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustato pagrindines nesuderinamo priežastis;
2.7. rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją Departamento direktoriui;
2.8. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos tendencijų apžvalgas;
2.9. koordinuoja, ir užtikrina Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) komunikacijos strategijos įgyvendinimą;
2.10. užtikrina Užimtumo tarnybos veiklos reprezentaciją, rengia ir skelbia visuomenei „sėkmės istorijas“;
2.11. koordinuoja regioninės informacijos pateikimą išorės klientams;
2.12. teikia informaciją Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriui apie gautus paklausimus iš nacionalinės žiniasklaidos;
2.13. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos planus, veiklos ataskaitas;
2.14. vykdo Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos stebėseną ir analizę;
2.15. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.17. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.18. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Europos Sąjungos programas, fondų teikiamų galimybių panaudojimą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus, sutartis;
1.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka tinkamų darbuotojų paieškos ir atrankos vadybą, teikia informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas priskirtos teritorijos darbdaviams dėl užsieniečių įdarbinimo, vadovaujantis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei ne diskriminacijos principus;
2.2. bendrauja su darbdaviais, vykdo darbdavių poreikių identifikavimą ir analizę, atlieka statistinių duomenų apie priskirtos teritorijos darbdavius kaupimą;
2.3. dalyvauja vykdant darbdavių apklausas darbo rinkos prognozei parengti, rengiant darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozes priskirtose teritorijose;
2.4. organizuoja seminarus, susitikimus su priskirtose teritorijose esamais darbdaviais;
2.5. organizuoja užsieniečių įdarbinimo procedūrų įgyvendinimą:
2.5.1. nustatyta tvarka atlieka darbdavių prašymų ir dokumentų dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo, dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo vertinimą, patikrina duomenis apie įmones, siekiančias įdarbinti trečiųjų šalių piliečius bei darbdavių, norinčių įdarbinti užsieniečius, atitikimą teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas Departamento direktoriui;
2.5.2. prieš teikiant išvadas Užimtumo tarnybai dėl leidimo dirbti trečiųjų šalių piliečiams išdavimo, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo, organizuoja darbuotojų paiešką darbdavių užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui ir kontroliuoja jos vykdymą;
2.5.3. vykdo sprendimų bei leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje apskaitą;
2.5.4. registruoja darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, pateiktas darbo sutarčių kopijas;
2.5.5. dalyvauja vykdant dirbančių užsieniečių patikras įmonėse, veikiančiose Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
2.5.6. konsultuoja darbdavius dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo bei dėl sprendimų priėmimo;
2.5.7. vykdo kitas funkcijas, susijusias su leidimų dirbti užsieniečiams išdavimu, su sprendimų priėmimu;
2.6. nustatytais terminais teikia ataskaitas, susijusias su trečiųjų šalių piliečiais, Užimtumo tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir, pagal poreikį, kitoms institucijoms;
2.7. pagal kompetenciją rengia informaciją, ataskaitas, apžvalgas ir kitus dokumentus bei teikia Departamento direktoriui;
2.8. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl paslaugų plėtros darbdaviams, jų gerinimo, Užimtumo tarnybos įvaizdžio formavimo ir kitais jo kompetencijos klausimais;
2.9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojams;
2.10. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.11. Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.12. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.13. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.14. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.15. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.16. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiška, būti susipažinusiam su ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga ES, ES ACQUIS laisvo asmenų judėjimo klausimais;
1.3. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, organizuoti renginius, oficialus užsienio šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų vizitus;
1.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
1.6. mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.7. išmanyti ES institucijų struktūrą, veiklos sritis bei žinoti kitus su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE susijusius Europos informacijos ir konsultacijos tinklus, įstaigas;
1.8. būti susipažinusiam su EURES tinklo struktūra ir veikla, Europos darbo mobilumo portalu bei pagrindiniais laisvo asmenų judėjimo ES, EEE principais.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, ES reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
2.2. informuoja, konsultuoja, pataria potencialiai mobiliems darbuotojams apie darbo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse, kitais su darbuotojų mobilumu ES susijusiais klausimais; informuoja ir konsultuoja darbdavius apie personalo samdos galimybes ES, EEE šalyse;
2.3. informuoja apie Europos darbo rinkos tendencijas, apie esamą darbo jėgą, trūkumą ir perteklių;
2.4. konsultuoja bei apmoko ir koordinuoja Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių darbuotojus, teikiančius informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE valstybėse narėse;
2.5. padeda darbdaviams įdarbinti kitų ES, EEE valstybių narių piliečius, skelbia EURES duomenų bazėje užregistruotas laisvas darbo vietas, į kurias jie nori įdarbinti ES, EEE piliečius, padeda pasirinkti tinkamus darbuotojus iš esamos duomenų bazės; informuoja darbdavius apie administravimo prievoles įdarbinus užsieniečius;
2.6. padeda darbo ieškantiems asmenims iš ES, EEE šalių gauti informaciją apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje; konsultuoja kitų ES, EEE šalių darbdavius apie personalo samdos galimybes Lietuvoje, Lietuvos piliečių įdarbinimo formalumus;
2.7. nukreipia ieškančius darbo jų kvalifikacijos atitikimo ES, EEE šalių kvalifikaciniams reikalavimams bei kitais su darbo jėgos judėjimu ES, EEE susijusiais ne EURES kompetencijos klausimais, į kitas kompetentingas institucijas Lietuvoje ir/ar kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.8. konsultuoja darbo ieškančius asmenis apie reikalavimus, keliamus dokumentams, būtiniems darbo kitose Europos šalyse (EURES tinklo narėse) paieškai bei informuoja klientus apie gyvenimo aprašymo (CV) registracijos Europos darbo mobilumo portale galimybę;
2.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija tarp ES, EEE valstybių narių įdarbinimo tarnybų bei priskirtų teritorijų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje asmenis, padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją rinką;
2.10. aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais, siekiant išsiaiškinti situaciją darbo rinkoje, laisvas darbo vietas;
2.11. renka, kaupia, apdoroja statistinius duomenis ir kitą informaciją, atlieka informacijos sklaidą apie laisvas darbo vietas EURES tinklo duomenų bazėje. Užtikrina EURES informacinio tinklo ir jo duomenų prieinamumą asmenims bei darbdaviams, derinant valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimą bei piliečių teisių realizavimą;
2.12. tvarko duomenų bazę, sąlygojančią laisvą asmenų judėjimą;
2.13. užtikrina klientams galimybę savarankiškai susipažinti su parengtais leidiniais bei metodine medžiaga;
2.14. dalyvauja Europos užimtumo tarnybų ar tarptautinių fondų projektuose ir programose, mainų projektuose, susijusiuose su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE bei specialistų kvalifikacijos kėlimu; organizuoja darbo muges;
2.15. teikia tarpininkavimo paslaugas studentams, norintiems dalyvauti stažuočių programose ir (ar) kituose EURES vykdomuose projektuose;
2.16. verčia informacinę medžiagą, tiesiogiai susijusią su laisvu darbuotojų judėjimu ES, EEE šalyse bei reikalingą EURES vyriausiojo specialisto funkcijoms įgyvendinti, rengia lankstinukus, brošiūras, skrajutes ir kitus informacinius leidinius, susijusius su EURES teikiamomis paslaugomis; tvarko EURES informacinį stendą, aktualizuojant medžiagą; dalyvauja tvarkant duomenis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;
2.17. dalyvauja rengiant dokumentus kompetencijos klausimais;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą; rengia ir teikia informaciją, ataskaitas Užimtumo tarnybos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui;
2.19. ieško, užmezga ir palaiko ryšius bei aktyviai bendradarbiauja su visais EURES partneriais regione bei kitose ES, EEE valstybėse narėse;
2.20. sprendžia, koordinuoja ir vykdo stebėseną:
2.20.1. ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentų (toliau – dokumentai), susijusių su nedarbo draudimo išmokų eksportu darbuotojams migrantams, priėmimą, rengimą bei išdavimą;
2.20.2. pagal kompetenciją atliekamų gyvenamosios vietos įstaigos, buvimo vietos įstaigos ir kompetentingos įstaigos funkcijų, įgyvendinant ES teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;
2.20.3. pagal gautas pažymas draudiminių laikotarpių sumavimą ir įvertinimą;
2.21. pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, tipinių formų pažymas, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu darbuotojams migrantams;
2.22. prisideda prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais;
2.23. teikia informaciją apie tarptautines (ES valstybių narių, EEE valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges ir vykdomas studentų mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;
2.24. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, siekiant padidinti EURES Lietuvoje veiklos efektyvumą;
2.25. teikia Užimtumo tarnybos EURES nacionalinio koordinavimo skyriui ir Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.25.1. EURES dokumentų rengimo;
2.25.2. EURES veiklos tobulinimo;
2.25.3. tarptautinio bendradarbiavimo galimybių;
2.26. atstovauja Užimtumo tarnybai visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei ES, EEE valstybių narių tarptautiniuose renginiuose;
2.27. rengia pranešimus, atskaitas kompetencijos klausimais;
2.28. kartu su kitais atsakingais darbuotojais rengia EURES Lietuva metų veiklos planus, prisideda prie EURES Lietuva biudžeto planavimo;
2.29. planuoja ir organizuoja EURES Lietuva renginius regioniniu bei nacionaliniu lygiu;
2.30. tobulinasi ir dalyvauja mokymuose bei seminaruose nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu;
2.31. dalyvauja EURES darbo grupių veikloje (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu);
2.32. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.33. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
1.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
1.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimą Departamento skyriuose;
2.2. vykdo darbo rinkos paslaugų teikimo klientams stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą, bei teikia stebėsenos informaciją Departamento direktoriui, Skyrių vedėjams;
2.3. koordinuoja darbo rinkos paslaugų metodikų diegimą Skyriuose, esant poreikiui, dalyvauja jų rengimo procese;
2.4. organizuoja ir koordinuoja apklausų vykdymą, atlieka duomenų apdorojimą;
2.5. vykdo įdarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas;
2.6. atlieka darbo ieškančių asmenų skaičiaus bei sudėties, įsidarbinimo analizę ir prognozę;
2.7. rengia:
2.7.1. Skyrių darbo rinkos paslaugų teikimo vertinimo analizes, apžvalgas, ataskaitas bei darbo rinkos prognozes, jas skelbia viešai ir teikia suinteresuotiems asmenims;
2.7.2. informacinę medžiagą apie darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
2.8. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.9. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.10. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.11. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
2.12. atlieka veiklos procesų vertinimą pagal savo kompetenciją ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl procesų tobulinimo galimybių;
2.13. vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų;
2.14. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.15. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinių institucijų ir įstaigų veiklą, asmenų aptarnavimą, informacijos teikimą, etiketą, dokumentų valdymą, Užimtumo tarnybos nuostatus, tarnybinį protokolą; dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei elektroninių dokumentų valdymą, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
1.3. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. renka, kaupia informaciją, sudaro direktoriaus dienotvarkės projektus, informuoja jį apie renginius ir suplanuotus susitikimus;
2.2. registruoja lankytojus, derina ir paskiria jiems susitikimo laiką, organizuoja telefoninius direktoriaus pokalbius, operatyviai sujungia direktoriaus telefoną su vidiniais ir išoriniais abonentais, teikia reikiamą informaciją telefonu, prireikus, peradresuoja skambučius kitiems darbuotojams pagal jų kompetenciją;
2.3. priima direktoriui skirtus dokumentus ar jų projektus, patikrina, ar yra visos būtinos vizos, ar teisingai dokumentai įforminti, reikalui esant grąžina juos rengėjams, perduoda direktoriui pasirašymui ar rezoliucijų rašymui pateiktus darbuotojų dokumentus ar jų projektus, pasirašytus dokumentus nustatyta tvarka grąžina rengėjams arba išsiuntimui, referuoja direktoriui apie pateikiamų rezoliucijoms dokumentų turinį, gautus pranešimus ar kitą informaciją;
2.4. teikia informaciją apie Departamento struktūrą ir kitas įstaigas, pagrindines Departamento struktūrinių padalinių veiklos sritis, funkcijų paskirstymą, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų pavardes, adresus, telefonus, nuolatinius išorės korespondentus, bendradarbiavimo partnerius, ir teikia ją direktoriui;
2.5. dalyvauja organizuojant direktoriaus išvykas ir komandiruotes, sudarant sąlygas svečių ir delegacijų darbui, laikantis tarnybinio protokolo reikalavimų;
2.6. rengia oficialių dokumentų projektus;
2.7. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) priėmimą pas direktorių, perduoda jiems direktoriaus kvietimus, organizuoja ir protokoluoja susitikimus, pasitarimus, posėdžius ir kitus renginius, vykstančius pas vadovus, perduoda darbuotojams informaciją bei direktoriaus pavedimus;
2.8. užtikrina tarnybinės pagalbos teikimą bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis;
2.9. priima, tvarko, registruoja ir paskirsto gautą korespondenciją, perduoda priimtus ir užregistruotus dokumentus vadovams rezoliucijoms rašyti ir/arba įteikia vykdytojams teikia informaciją kitoms institucijoms, organizacijoms ir asmenims apie iš jų gautos korespondencijos perdavimą vykdytojams ir vykdymo eigą;
2.10. priima ir registruoja dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, perduoda juos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriui, raštu informuoja asmenis apie gautus paštu bei priimtus jų prašymus ir paskirtus vykdytojus;
2.11. registruoja ir įrašo duomenis apie dokumentus į Užimtumo tarnybos kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), skenuoja dokumentus ir talpina skaitmenines dokumentų kopijas į DVS, atlieka DVS dokumentų paiešką;
2.12. tvarko siunčiamą korespondenciją: tikrina, ar teisingai įforminta, tvarkingai ir tinkamai parengta bei sukomplektuota, registruoja, rūšiuoja, ruošia išsiųsti, pildo registrus, organizuoja korespondencijos išsiuntimą adresatams (elektroniniu paštu, įteikiant pašto paslaugų teikėjui, faksu);
2.13. priima ir siunčia dokumentus per elektronines dokumentų pristatymo sistemas;
2.14. kontroliuoja, kad Departamento išleidžiami dokumentai atitiktų teisės aktais nustatytus dokumentų rengimo ir valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus;
2.15. registruoja DVS dokumentų rezoliucijas, pavedimus ar užduotis reikalui esant daro dokumentų kopijas ir atiduoda jas pagal paskirtį;
2.16. kontroliuoja, kad paskirtos užduotys ir pavedimai būtų įvykdyti laiku, teikia informaciją apie pavedimų ir užduočių vykdymo eigą, gauna iš Departamentui pavaldžių skyrių informaciją apie vykdomus ar atliktus darbus ir perduoda ją vadovams;
2.17. sudaro, tvarko, saugo dokumentų bylas, priskirtas dokumentacijos plane Departamento kompetencijai, veda sudaromų bylų apskaitą, perduoda dokumentų bylas Užimtumo tarnybos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
2.18. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
2.19. dalyvauja rengiant Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir ataskaitą;
2.20. teikia ataskaitas ir informaciją jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. pavaduoja Finansų, teisės ir pirkimų departamento Dokumentų valdymo skyriaus specialistą, jam nesant;
2.22. pildo ir tvirtina Departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
2.23. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.