Prisijungti   Registracija English
VedėjasRima Kisielienė+370 315 25943rima.kisieliene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasAsta Kazlauskienė+370 315 25943asta.kazlauskiene@uzt.lt
Karjeros konsultantasJolanta Griškonienė+370 315 56656jolanta.griskoniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasJūratė Balčiūnienė+370 315 55557jurate.balciuniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasMargarita Rėklaitienė+370 315 55553margarita.reklaitiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasOnutė Barštienė+370 315 25943onute.barstiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasSandra Liaukevičiūtė+370 318 52536sandra.liaukeviciute@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVilma Malinauskienė+370 315 55553vilma.malinauskiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasOna Klydzienė+370 310 31626ona.klydziene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasJolanta Tamkevičienė+370 318 51672jolanta.tamkeviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasRasa Kelmelienė+370 313 51656rasa.kelmeliene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Juonienė+370 313 55998daiva.juoniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasNeringa Demšytė+370 310 31625neringa.demsyte@uzt.lt
Vedėjas Vaida Kamandulienė +370 315 56655 vaida.kamanduliene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantas Aina Sakavičienė +370 315 25903 aina.sakaviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Aldona Vaitulevičienė +370 315 56657 aldona.vaituleviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Alytė Kasiulevičienė +370 315 56653 alyte.kasiuleviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Asta Mikalonienė +370 315 55558 asta.mikaloniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Aurelija Vilkė +370 315 25771 aurelija.vilke@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Daiva Lenkienė +370 315 55557 daiva.lenkiene@uzt.lt
Konsultantas Danguolė Bundzienė +370 315 55555 danguole.bundziene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantas Danguolė Tamulionienė +370 315 25903 danguole.tamulioniene@uzt.lt
Karjeros konsultantas Eglė Kazočiūnienė +370 315 56656 egle.kazociuniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Genutė –  Gailė Žemaitienė +370 315 55558 genutegaile.zemaitiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Inga Jegerskienė +370 315 55556 inga.jegerskiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Inga Tarasiukienė +370 315 56657 inga.tarasiukiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Nijolė Stanionienė +370 315 25945 nijole.stanioniene2@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Nijolė Stanionienė +370 315 56657 nijole.stanioniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Rasa Mazaliauskienė +370 315 25927 rasa.mazaliauskiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantas Rūta Brusokienė +370 315 55558 ruta.brusokiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Seimantė Bukaveckaitė +370 315 25945 seimante.bukaveckaite@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantas Justina Baliukonienė +370 315 25903 justina.baliukoniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Stanislava Glinevičienė +370 315 25945 stanislava.glineviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Vida Čižienė +370 315 55557 vida.ciziene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantas Vilija Petrovienė +370 315 55556 vilija.petroviene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantas Virginija Urbonienė +370 315 56655 virginija.urboniene@uzt.lt
VedėjasVaida Kamandulienė+370 315 56655vaida.kamanduliene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasAina Sakavičienė+370 315 25903aina.sakaviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAldona Vaitulevičienė+370 315 56657aldona.vaituleviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAlytė Kasiulevičienė+370 315 56653alyte.kasiuleviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasAsta Mikalonienė+370 315 55558asta.mikaloniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasAurelija Vilkė+370 315 25771aurelija.vilke@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Lenkienė+370 315 55557daiva.lenkiene@uzt.lt
KonsultantasDanguolė Bundzienė+370 315 55555danguole.bundziene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasDanguolė Tamulionienė+370 315 25903danguole.tamulioniene@uzt.lt
Karjeros konsultantasEglė Kazočiūnienė+370 315 56656egle.kazociuniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasGenutė –  Gailė Žemaitienė+370 315 55558genutegaile.zemaitiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasInga Jegerskienė+370 315 55556inga.jegerskiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasInga Tarasiukienė+370 315 56657inga.tarasiukiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasNijolė Stanionienė+370 315 25945nijole.stanioniene2@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasNijolė Stanionienė+370 315 56657nijole.stanioniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasRasa Mazaliauskienė+370 315 25927rasa.mazaliauskiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasRūta Brusokienė+370 315 55558ruta.brusokiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasSeimantė Bukaveckaitė+370 315 25945seimante.bukaveckaite@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasJustina Bagurskienė+370 315 56653justina.bagurskiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasStanislava Glinevičienė+370 315 25945stanislava.glineviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVida Čižienė+370 315 55557vida.ciziene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVilija Petrovienė+370 315 55556vilija.petroviene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasVirginija Urbonienė+370 315 56655virginija.urboniene@uzt.lt
VedėjasDanutė Naujalienė+370 313 55766danute.naujaliene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasAlė Dudutytė+370 313 51656ale.dudutyte@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Šalaševičienė+370 313 51004daiva.salaseviciene@uzt.lt
Karjeros konsultantasJolanta Dabulevičiūtė+370 313 51004jolanta.dabuleviciute@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasKristina Janulevičienė+370 313 52202kristina.januleviciene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasLaima Vilkancienė+370 313 51656laima.vilkanciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRegina Ziniukienė+370 313 52202regina.ziniukiene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasVida Krisiuvienė+370 313 55766vida.krisiuviene@uzt.lt
KonsultantasVytautas Samsanavičius+370 313 55999vytautas.samsanavicius@uzt.lt
VedėjasRenata Jančiauskienė+370 318 51348renata.janciauskiene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasAldona Ivoškienė+370 318 53067aldona.ivoskiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Bočkuvienė+370 315 52386daiva.bockuviene@uzt.lt
Karjeros konsultantasFedosija Karaliūnienė+370 318 51672fedosija.karaliuniene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasGerda Jarmalienė+370 318 52386gerda.jarmaliene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasIrma Valukonienė+370 318 51660irma.valukoniene@uzt.lt
KonsultantasJovita Kunigiškytė+370 318 52536jovita.kunigiskyte@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasRima Margelienė+370 318 52386rima.margeliene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasVaida Pakutkienė+370 318 52386vaida.pakutkiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasZita Želnienė+370 318 52386zita.zelniene@uzt.lt
VedėjasLoreta Butkevičienė+370 310 31621loreta.butkeviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasDaiva Maziukienė+370 310 31625daiva.maziukiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasEglė Bachovienė +370 310 31625egle.bachoviene@uzt.lt
KonsultantasLaima-Janė Fedkinienė+370 310 31624laima.fedkiniene@uzt.lt
Užimtumo rėmimo konsultantasLina Grigienė+370 310 31626lina.grigiene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasOna Aleškevičienė+370 310 31625ona.aleskeviciene@uzt.lt
Įdarbinimo konsultantasReda Kibirkštienė +370 310 31625reda.kibirkstiene@uzt.lt
Karjeros konsultantasRimtautė Šilalienė+370 310 31621rimtaute.silaliene@uzt.lt
Paslaugų darbdaviams konsultantasVytautas Kvaraciejus+370 310 31621vytautas.kvaraciejus@uzt.lt
Close Menu