*alt_site_homepage_image*

Apie Užimtumo tarnybą

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Mūsų tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų.

Teikiamos paslaugos darbo ieškantiesiems:

 • konsultacijos darbo paieškos, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
 • įsidarbinimo galimybių vertinimas;
 • individualaus užimtumo veiklos plano sudarymas;
 • tarpininkavimas įdarbinant;
 • finansinė parama įgyti profesiją ar naujų kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, steigti darbo vietą sau.

Paslaugos darbdaviams:

 • laisvų darbo vietų registravimas ir skelbimas Užimtumo tarnybos svetainėje;
 • darbuotojų paieška ir atranka, atsižvelgiant į darbuotojams keliamus reikalavimus;
 • darbuotojų darbo užmokesčio, jų kelionės į darbą ir atgal išlaidų subsidijavimas;
 • verslo plėtros finansavimo galimybės;
 • darbuotojų, išmanančių įmonės technologinius įrengimus ir darbo aplinką, rengimo galimybės (profesinis mokymas, pameistrystė);
 • susitikimai ir konsultacijos grupės darbuotojų atleidimo atveju.

Paslaugos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamos visoje Lietuvoje. Visos paslaugos tarnyboje teikiamos nemokamai.

Kaip tapome Užimtumo tarnyba?

2018 m. spalio 1 d. šalyje pradėjo veikti Užimtumo tarnyba – Lietuvos darbo birža kartu su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu. Optimizavus įstaigos valdymo procesus ir perskirsčius žmogiškuosius resursus, padidintas darbo ieškančiuosius ir darbdavius aptarnaujančių specialistų skaičius.

Didesnis klientus aptarnaujančių konsultantų skaičius leido sumažinti vienam darbuotojui tenkantį darbo su klientais krūvį iki 30 proc. ir teikti individualesnes paslaugas: atskirtos paslaugos darbo ieškantiems žmonėms ir verslui, atsirado karjeros konsultantai ir specialistai, dirbantys tik su tam tikromis klientų tikslinėmis grupėmis (pavyzdžiui, jaunimu, neįgaliaisiais, į atsargą išleistais kariais ir pareigūnais). Siekiant vykdyti nedarbo prevenciją teikiamos paslaugos dirbantiesiems, kuriamos naujos užimtumo rėmimo priemonės, padedančios greičiau ir lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir užtikrinančios galimybę mokytis visą gyvenimą.

Stiprinamos klientų aptarnavimo telefonu ir elektroninių paslaugų sritys. Šalies gyventojai, paskambinę trumpuoju konsultacijų numeriu 1883, gali greičiau ir paprasčiau sužinoti rūpimą informaciją darbo rinkos klausimais. Norintys užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, tą gali bet kuriuo metu padaryti internetu pasirinkdami jiems patogiausią apsilankymo laiką.

Europos Komisija įvertino Užimtumo tarnybos pertvarką kaip sėkmės pavyzdį kitoms šalims. Kaip teigiama paskelbtoje apžvalgoje, šiandien Užimtumo tarnyba – dinamiška ir moderni organizacija, siekianti strateginių tikslų, tokių kaip orientacija į kiekvieną klientą, jo poreikių nustatymas ir individualių paslaugų teikimas.

Pritaikyta Europos valstybinių užimtumo tarnybų geroji patirtis, pertvarkytas įstaigos valdymas ir kitų suinteresuotų šalių įtraukimas į aktyvią diskusiją – įvardijami kaip pagrindiniai veiksniai, padėję organizacijai tobulėti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Registracija